ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: VIII.D.27

Titul: Petrus Riga: Aurora; Pseudo-Allexander de Villa Dei: Summarium bibliae

Místo vzniku: jižní Evropa, Čechy

Datace: část 13. století, část 14.-15. stoletíNe před: 1200; Ne po: 1500

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Titul: Litterarum fragmenta

Na předním přídeští a proužku na konci rukopisu a zadním přídeští části pergamenové listiny olomouckého biskupa Mikuláše, snad z roku 1388, s insertem dalších papežských písemností. Na papírovém výlepu předního přídeští poškozený opis (?) další listiny.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 1ra-79vb (1r - 79v)

Autor: Petrus Riga

Titul: Aurora

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 6823-6825

Literatura

H. Walther: Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum (Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen), Göttingen 1959, č. 9353, 14619, 14321

Literatura

P. E. Beichner (ed.): Petrus Riga. Aurora sive Biblia versificata (Publication in Medieval Studies 19), Notre Dame 1965

Obsahová jednotka Č. 2.1

Umístění: 1ra-1rb (1r)

Autor: Petrus Riga

Titul: Prologus prosaicus

Rubrika: Prologus in Pentateuco

Incipit: Frequens sodalium meorum peticio, cum quibus conversando florem infancie exegi, ut librum Pentateucum Moysi stilo metrico depingerem

Explicit: et umbras historie explicui et veritatis fulgor patenter illuxit

Na f. 1r dále mladší rukou poznámky o významu alegorie, na f. 1r-2r (1r - 2r) in margine zápis prvních neúplných čtyř kapitol knihy Genesis.

Obsahová jednotka Č. 2.2

Umístění: 1r

Autor: Aegidius Parisiensis

Titul: Prologus metricus

Incipit: Inicium mundi: quales ab origine prima traxit ab artificis condicione vires

Explicit: turba scolaris ama

Text psán mladší rukou.

Seznam literatury

Literatura

H. Walther: Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum (Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen), Göttingen 1959, č. 9353

Obsahová jednotka Č. 2.3

Umístění: 1va-79vb (1v - 79v)

Titul: Textus

Incipit: Primo facta die duo, celum terra leguntur, fit firmamenti spera sequente die

Rubrika: De prima die

Incipit: Principio celum terramque creasse refertur qui sine principio qui sine fine manet

Incipit: 46rb (46r)Post legem veterem respira, Petre, refulget lex nova, fac versus de novitate novos

Rubrika: 46va (46v)Incipit evangelica hystoria. Inicium sancti evangelii secundum Lucam Fuit in diebus Herodis regis Iude sacerdos nomine Zacharias. Tangit hystoria de concepcione Johannis.

Incipit: Claruit Herode ius regis agente sacerdos qui Zacharie nomine clarus erat

Explicit: genuit natas mire speciei

Za knihami Královskými následují přímo knihy Makabejské, za evangelii následují od ff. 57rb (57r) knihy Tobiáš, Ester, Daniel, Judith, Job. Občasné marginální poznámky jak k textu Aurory, tak k biblickému textu (příp. jej i citují nebo parafrázují).

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 80r-94v (80r - 94v)

Autor: Pseudo-Allexander de Villa Dei

Titul: Summarium bibliae

Incipit: 1. Sex. Opera dierum et creacio celi et terre. 2. Prohibet. Dominus Adam et Evam ne comedent de ligno vite

Explicit: 22. Venio iam. Et merces mea mecum est reddere unicuique secundum opera sua, ego sum alpha et o et primus et novissimus, principium et finis

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, srov. č. 1175-1182,3

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 94v

Titul: Versus, ordo librorum bibliae

Incipit: Gen Ex Le Numeri

Explicit: Judas Apokalipsis

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen, u ff. 1-79 charakteru jihoevropského, s jednou stranou lépe zpracovanou.

Rozsah

94 (recte 98) + I ff., ff. 39, 56 bis, f. 71 ter

Rozměry

Výška: 28 cm

Šířka: 20 cm

Foliace

Foliace moderní, tužkou.

Kolace

Skladba: 7. IV (f. 55) + (IV+1, f. 63) + IV (f. 71) + (IV+2, f. 79) + (VII+1, f. 94). Samostatným užším listem je tvořeno f. 56 bis, které je nití přišito k následujícímu listu, menšími listy jsou tvořena také vevázaná ff. 71 bis a 71 ter. Samostatným listem je také f. 94. V textu Aurory na koncích složek uprostřed dole kustody římskými číslicemi.

Popis rozvržení

Aurora (s výjimkou doplněných listů) psána ve dvou sloupcích v zrcadle 23 x 16 cm, 41-42 řádek na stránce. Okraje zrcadla a sloupců vyznačeny olůvkem, kromě toho na okrajích sloupců vymezen úzký pro zapsání prvních písmen jednotlivých veršů. Živá záhlaví označující biblickou knihu. Summarium bibliae bylo psáno na listech menšího rozměru (cca 23 x 17,5 cm), na jednom listu psáno sedm nebo osm veršů s interlineárním komentářem. Při zařazení do tohoto rukopisu byly okraje zvětšeny přilepením odstřižených proužků z jiného rukopisu, zčásti s fragmenty kanonickoprávního (??) textu 14. století.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Písařské iniciály o výšce až jedenácti řádek textu zdobené filigránem:

Umístění: 1ra (1r)

: F,

Umístění: 1va (1v)

: P,

Umístění: 29rb (29r)

: H,

Umístění: 60rb (60r)

: D. Rubrikace, menší iniciálky červeno-modré nebo červeno-černé o výšce dvou až čtyř řádek textu, výjimečné červené protrhávání majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené nezdobenou kůží, zapínání dvěma nedochovanými řemínky na nedochované trny v přední desce. Potah desek zčásti potrhaný.

Historie

Vznik

Ne před: 1200; Ne po: 1500
První část rukopisu (ff. 1-79) pochází ze 13. století z jižní Evropy, zbytek vznikl ve 14.-15. století asi v Čechách.

Provenience

Na

předním přídeští

rukou 14.-15. století titul

Aurora Petri in bibliam

. Na f.

1r

záznam o zisku rukopisu

jezuitskou kolejí u sv. Klimenta na Starém MěstěCaesar. Collegii Societatis Iesu Pragae ex liberalitate d. Mariae Manrique senioris de Pernstein

. Na zabíleném

hřbetě

starší klementinská signatura

Y.I.3 n. 31

, která se opakuje na štítku s obsahem rukopisu rukou konce 18. století na

předním přídeští

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítek s částí současné signatury (D.27.). Úplná současná signatura na

Umístění: předním přídeští (FS)

(razítkem na štítku) a f.

Umístění: 1r

, kde je rovněž škrtnutá starší klementinská signatura XI.C.7.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 7. 10. 2014.

Seznam literatury

Literatura

J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus I, Pragae 1905, č. 1522, s. 559-560