ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: VIII.F.21

Titul: Petrus Riga: Aurora (pars) cum commentario

Místo vzniku: Čechy

Datace: první třetina 15. století (kolem 1420?)Ne před: 1400; Ne po: 1433

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Titul: Acta iudicii officialis archiepiscopi Pragensis

V textu na f. Ir (fIr) uvedeni advokáti Vít z Dobřan a Petr ze Zderazu a prokurátoři Tomáš z Jindřichova Hradce, Machuta z Hostivaře, Slávek z Jarohněvic a Matěj Kozdraš z Kostomlat. Na f. Ir (bIr) je uveden počátek žádosti o vyhotovení notářského instrumentu, kterou vznesl Jan, scolaris, jednání byli přitomni Michal z Prachatic a Mořic, notář zemských desk. Na f. Iv (bIv) je jako soudce uveden Blažej Vlk.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 1r-202v (1r - 202v)

Autor: Petrus Riga

Titul: Aurora (pars) cum commentario

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

P. E. Beichner (ed.): Petrus Riga. Aurora sive Biblia versificata (Publication in Medieval Studies 19), Notre Dame 1965

Literatura

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 6823, 6825

Literatura

H. Walther: Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum (Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen), Göttingen 1959, č. 14619

Obsahová jednotka Č. 2.1

Umístění: 1r-2r (1r - 2r)

Autor: Petrus Riga

Titul: Prologus prosaicus

Incipit: Frequens sodalium meorum peticio, cum quibus conversando florem infancium exegi, ut librum Geneseos stilo metrico depingerem

Explicit: et verbis ystorie explicui veritatis fulgore patenter illustrat

Obsahová jednotka Č. 2.2

Umístění: 2r-202v (2r - 202v)

Titul: Textus

Rubrika: Incipit primus liber de sex diebus

Incipit: Primo facta die duo, celum terra leguntur, fit firmamentum spera sequente die

Rubrika: Sequitur iam de opere secundi diei

Incipit: 2vPrincipio celum terramque creasse refertur qui sine principio qui sine fine manet

Rubrika: 202rIncipit liber Job

Incipit: Librum Iob Moysi quidem attribuere magistri

Incipit: 202vNomine Iob vir erat simplex et iuris amator in terra que dicitur Hus prudens habitator

Explicit: iuxta naturam carnis domini timuisti Christe cavens que malum solus sine labe fuisti ///

Rozdělení: 2r-41v (2r - 41v) Genesis, 42r-95v (42r - 95v) Exodus, 95v-117r (95v - 117r) Leviticus, 117v-131r (117v - 131r) Numeri, 131v-138v (131v - 138v) Deuteronomium, 139r-142r (139r - 142r) Josue (konec asi chybí), 144r-149r (144r - 149r) Soudců (začátek chybí), 149r-151r (149r - 151r) Ruth, 151r-164v (151r - 164v) 1. Královská, 164v-179v (164v - 179v) (?) 2. Královská (na f. 167v reklamant, který neodpovídá pokračování textu, a poznámka deficit), 180v-187v (180v - 187v) 3. Královská, 188r-194r (188r - 194r) 4. Královská, 195r-202r (195r - 202r) Tobiáš (na f. 194 bis v (194bisv) marginální poznámka Incipit liber Tobie), 202r-202v (202r - 202v) Job. V poslední třetině rukopisu texty neúplné, prázdné listy byly plánovány pro neuskutečněné dopsání.

Obsahová jednotka Č. 2.3

Umístění: 2r-153r (2r - 153r)

Titul: Commentarius

Incipit: Testamentum. In sacra scriptura sumitur multipliciter. Primo modo pro veritate eterna, quam divinitas testatur ad profectum ecclesie, unde Ecclesiastici 4o

Explicit: dominus vivificat, mortificat et ad inferos reducit

Kromě poměrně nepočetných a postupně mizících marginálních komentářů i hojné interlineární glosy.

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

I + 203 (recte 220) + I ff., f. 89, 119 bis, f. 179 septies, f. 186 quinquies, f. 194 sexies

Rozměry

Výška: 22 cm

Šířka: 15,5 cm

Foliace

Foliace tužkou, rukou 19. století.

Kolace

Skladba: (VI+1, f. I, 12) + VI (f. 24) + (VIII+1, f. 41) + 8. VI (f. 135) + (VI-4, f. 143) + 3. VI (f. 179) + (VI-1, f. 184) + VI (f. 192) + (VIII+1, f. 203, I). Na koncích prvních dvou složek uprostřed dole slovní kustody. Na f. 53v dole poznámka

Primus sexternus 2i libri Moysi scilicet Exodus

, dále pokračuje číslování složek arabskými číslicemi (od 2). Na koncích složek zčásti dochovány i reklamanty. Samostatným listem je tvořeno f. 41. Čtyři prázdné listy jsou vyříznuty za f. 143, jeden prázdný list je vyříznut za f. 167 (ještě za něj pak byla vevázána složka z ff. 168-179, sám patřil až ke složce od f. 179 bis dále). F. I přední i zadní části tvoří obaly krajních složek rukopisu.

Dochování

Okraje listů na začátku a konci rukopisu zašpiněny, na začátku poškozeny i vlhkostí. V závěru rukopisu listy poškozeny červotočem.

Popis rozvržení

Text psán v jednom sloupci v zrcadle 15-16 x 6,5 cm, 15-21 řádek na stránce. Okraje tohoto sloupce a linkování vyznačeny perem, kromě toho po okrajích listů vymezen širší rámec, do kterého byly v různém rozsahu psány glosy a komentáře. Ve složce tvořící ff. 168-179 vymezeno jen zrcadlo sloupce, řádků je zde 29-31. Nedůsledná živá záhlaví, určující biblickou knihu. Prázdná folia: Iv, 142v-143v, 179 bis r-180r, 186 bis-186 quinquies, 194v-194 sexies v, 199v, 203.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Umístění: 1r

: iniciála F ve čtvercovém poli o výšce 6 řádek,

Umístění: 2r

: iniciála P, zdobená zlacením, o výšce 4 řádek. Nedůsledně provedená rubrikace, červené písařské iniciály o výšce jednoho až dvou řádek textu, zčásti červené protrhávání majuskul a vyznačování odstavců.

Popis vazby

Vazba

Vevázáno do listu pergamenu, který kryje poslední list rukopisu jen zčásti. Hřbet zpevněn koženým proužkem s dvěma knoflíky, přišitým ke knižnímu bloku pěti vodorovnými stehy.

Historie

Vznik

Ne před: 1400; Ne po: 1433
Čechy (podle druhotně použitých zlomků soudních akt možná Praha), první třetina 15. století (kolem 1420?)

Provenience

Na

přední desce

štítek se signaturou 15. století

H 7

. Na zabíleném

hřbetě

starší klementinská signatura

Y.I.1 n. 43

, která se opakuje na štítku s obsahem rukopisu psaným rukou konce 18. století na

předním přídeští

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítek s částí současné signatury (F.21.), úplná signatura uvedena na

Umístění: předním přídeští (FS)

(razítkem na štítku, zde také tužkou nynější pomocná signatura Cim K 117) a na f.

Umístění: Ir (fIr)

(kde je také škrtnutá starší klementinská signatura XI.F.12).

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 2. 7. 2014.

Seznam literatury

Literatura

J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus I, Pragae 1905, č. 1575, s. 585