ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: VII.B.17

Titul: Missale

Datace: Rukopis je složen ze starší části (12.-13. století, s výjimkou mladších přípisků do f. 123) a mladšího závěru (14. století).Ne před: 1100; Ne po: 1400

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: Přední přídeští (FS)

Titul: Notae variae

Na předním přídeští nalepen papírový lístek, záměrně poškozený potrháním a prořezáním. Jeho horní část obsahuje nejasné záznamy o peněžních částkách, ve spodní z větší části odhadnutelný či rekonstruovatelný text (doplňovaný zčásti novověkou rukou) Anno millesimo quadringentesimo tercio ... die sanctorum Sixti et ... et domino Arnesto abbate apud sanctam Coronam religiosus et devotus vir Stephanus eiusdem ... incepit edificare capellam in Cwalenitz et positum est fundamentum ipso die sancti Sixti martyris per venerabilem patrem et dominum dominum Arnestum in presencia religiosorum virorum ... Kasteyd (?) plebani .... Na starším potahu předního přídeští nezřetelné záznamy.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 1v-260v (1v - 260v)

Titul: Missale

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2.1

Umístění: 1v-98r (1v - 98r)

Titul: Proprium de tempore, pars hiemalis (praecipue lectiones)

Obsahová jednotka Č. 2.2

Umístění: 98r-103r (98r - 103r)

Titul: Additamenta

Přípisky mladšíma rukama 14.-15. století: sekvence pro velikonoční období (zejm. mariánské), oficium vysvěcení kostela a části oficií k části de sanctis (sv. Barbora, Mikuláš, Navštívení P. Marie, Dorota, Rozeslání apoštolů, Markéta).

Obsahová jednotka Č. 2.3

Umístění: 103v-123v (103v - 123v)

Titul: Sacramentarium

Obsahová jednotka Č. 2.4

Umístění: 124r-127r (124r - 127r)

Titul: Benedictio cerei, praefationes

Obsahová jednotka Č. 2.5

Umístění: 127r-129v (127r - 129v)

Titul: Canon missae

Na f. 129v in margine mladší doplněk a za závěr textu mladší rukou doplněno Summum altare consecratum est in honore sancte et individue Trinitatis et gloriose beate Marie virginis et omnium sanctorum, dále seznam v oltáři uložených relikvií a údaj o udělených odpustcích.

Obsahová jednotka Č. 2.6

Umístění: 129 bis r-129 ter v (129bisr - 129terv)

Titul: Exorcismi et benedictiones

Obsahová jednotka Č. 2.7

Umístění: 130r-179r (130r - 179r)

Titul: Proprium de tempore, pars aestivalis

Začíná introitem in festo sancto pasche.

Obsahová jednotka Č. 2.8

Umístění: 179v-241r (179v - 241r)

Titul: Proprium de sanctis

Začíná svátkem sv. Štěpána prvomučedníka. Z českých svátků a světců na f. 194r odkaz na oficium o svátku sv. Vojtěcha, na f. 195v in margine mladší poznámka Sigismundi regis sicut Wenczeslai, na f. 228r Václav.

Obsahová jednotka Č. 2.9

Umístění: 241r-244r (241r - 244r)

Titul: Commune sanctorum

Obsahová jednotka Č. 2.10

Umístění: 244r-244v (244r - 244v)

Titul: Gloria in exclesis deo, Credo

Na f. 244v do prázdného prostoru později doplněny části oficia de quinque vulneribus Christi.

Obsahová jednotka Č. 2.11

Umístění: 245r-260v (245r - 260v)

Titul: Missae votivae sive speciales

V této části od f. 257r oficium za zemřelé, na f. 260v počátek oficia De spinea corona.

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: Zadní přídeští (BS)

Titul: Fragmentum litterarum

Část zašpiněné a inverzním otištěním textu poškozené latinské listiny 14. století, jíž měšťané v Netolicích potvrzují transakci mezi svými spoluměšťany Heřmanem a Kunšem.

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen.

Rozsah

260 (recte 264) ff., f. 107 a 241 bis, f. 129 ter

Rozměry

Výška: 28 cm

Šířka: 20,5 cm

Foliace

Foliace tužkou, rukou 19. století. Na f. 180r-243r in margine mladší rukou 14.-15. století značení listů I-LXXI.

Kolace

Skladba: (III+1, f. 7) + 4. IV (f. 39) + (IV-1, f. 46) + 6. IV (f. 94) + (IV-1, f. 101) + (III-1, f. 106) + I (f. 107 bis) + 17. IV (f. 241) + (IV-6, f. 243) + (IV+1, f. 252) + (V-2, f. 260). Samostatným listem jsou tvořena ff. 7 a 244. Jeden list chybí za f. 41, 100, 101, 107 (zde jeho zbytek digitalizován jako f. 107 bis), šest za f. 241 (jeden dochovaný zbytek digitalizován jako f. 241 bis), dva za f. 260. V části od f. 1 na koncích složek vlevo dole kustody římskými číslicemi. Podle tohoto číslování rukopis neúplný, na f. 94 je zapsán kustod XII a poté od f. 115 pokračuje číslování od XIX (končí XXVII na f. 177v). Kromě toho na koncích složek uprostřed dole počínaje od f. 137 nová řada kustodů římskými číslicemi (od I).

Dochování

Z f. 32, 89 spodní okraj odříznut. F. 107 bis a 241 bis jsou zbytky vyříznutých listů, f. 154 v ploše roztrženo. Okraje listů, zvláště u mešního kánonu, zašpiněny. První složka téměř zcela uvolněna z vazby.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 1
Na ff. 1v-123v psáno v jednom sloupci v zrcadle 19 x 14 cm, 23-26 řádek na stránce, linkování zčásti slepé, zčásti olůvkem (v části s mladšími přípisky inkoustem). Na ff. 124r-260v psáno v jednom sloupci v zrcadle 20 x 14,5 cm, 26 řádek na stránce, okraje zrcadla a linkování připraveny inkoustem.

Hudební notace

Notace neumatická, chorální, lekční znaménka. Ruka A (12.-13. století) opatřila neumami některé pasáže nejstarší části misálu (zejm. ff.

Umístění: 21v

,

Umístění: 37r

,

Umístění: 80r

,

Umístění: 104v

,

Umístění: 110v

,

Umístění: 121r-123r (121r - 123r)

). Ruka B (14. století) doplnila neumatickou notaci v drobných pasážích jak ve starší, tak v mladší části kodexu (ff.

Umístění: 74v-79r (74v - 79r)

,

Umístění: 87v-89v (87v - 89v)

,

Umístění: 94r-97r (94r - 97r)

,

Umístění: 126v-127r (126v - 127r)

,

Umístění: 130r-133r (130r - 133r)

,

Umístění: 147v

,

Umístění: 203v-207r (203v - 207r)

,

Umístění: 216v-217r (216v - 217r)

,

Umístění: 242v-244r (242v - 244r)

). Ruka C (14. století) zapsala neumy a chorální notaci na ff.

Umístění: 98r-103r (98r - 103r)

. Chorální notace v pětilinkové osnově jen na f.

Umístění: 99r

, klíče CF, FC, notován versus Vox exultacionis et salutis in thabernaculis iustorum v oficiu k vysvěcení kostela. Na f.

Umístění: 1r

vyškrabané zlomky notovaného záznamu, zřetelné jsou ale jen notové osnovy.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Ornamentální iniciály:

Umístění: 106v

: C,

Umístění: 108r

: D,

Umístění: 127r

: T,

Umístění: 130r

: R. V části rukopisu ze 14. století občasné další písařské iniciály červeno-černé o výšce tří až čtyř řádek textu, v celém rukopisu jednoduché červené písařské iniciály, rubrikace. V lekcionáři žluté probarvení některých majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. Po obvodu desek rámec tvořený dvojicí linek, střední pole členěno ondřejským křížem, tvořeným dvěma dvojicemi linek, a routou spojující středy stran, rovněž tvořenou dvojicí linek. Potah zadní desky zčásti stržený, na obou deskách zbytky mladšího potahu z modrozeleného papíru. Zapínání dvěma nedochovanými řemínky na nedochované trny v přední desce.

Historie

Vznik

Ne před: 1100; Ne po: 1400
Rukopis je složen ze starší části (12.-13. století, s výjimkou mladších přípisků do f. 123) a mladšího závěru, napsaného v Čechách, nejspíše ve Zlaté Koruně (14. století).

Provenience

V horní části

hřbetu

papírový štítek s otřelým novověkým titulem (první slovo snad

Missale

). Na f.

1r

novověký vlastnický zázname

cisterciáckého kláštera ve Zlaté KoruněMonasterii s. Coronae

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítek s částí současné signatury (B.17.). Úplná současná signatura na

Umístění: předním přídeští (FS)

(razítkem na štítku) a f.

Umístění: 2r

(přepsaná z částečně škrtnuté starší klementinské VII.C.7).

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 29. 8. 2014.

Seznam literatury

Literatura

J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus I, Pragae 1905, č. 1243, s. 482

Literatura

V. Plocek: Catalogus codicum notis musicis instructorum, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur, Pragae 1973, č. 65, s. 251-252