ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.A.28

Alternativní jméno: MS. 44

Titul: Notata ex libro secundo privilegiorum Veteris Urbis Pragensis

Místo vzniku: Praha

Datace: 2. polovina 18. stol.Ne před: 1750; Ne po: 1788

Obsah

Shrnutí

Výpisky a opisy záznamů z fol. 137, 249-259 městské knihy Starého Města pražského, dle nadpisu připojeného rukou F. M. Pelcla z Knihy pamětní z let 1436-1587, označované jako "Liber secundus albus privilegiorum, statutorum et decretorum Veteris urbis Pragensis". Poslední zmínka o existenci této městské knihy je známa z r. 1682, později byla nezvěstná. Nabízí se tedy otázka, zda ji Pelcl skutečně mohl mít v ruce. V Archivu hl. města Prahy je uložen se sign. 993a rukopis z r. 1899 obsahující částečnou rekonstrukci záznamů této městské knihy. Opis zachycuje zápisy ze 254 listů knihy pamětní, rekonstruované podle opisu dochovaného na f. 49-112 rukopisu č. 32 z Gersdorffské knihovny v Budyšíně, dnes Stadtbibliothek Bautzen. Rukopis AMP č. 993a, který nese označení "Budyšínský rukopis", obsahuje na s. 269-296 rovněž text, který nemá s budyšínským opisem nic společného: úplný opis zde popisovaného rukopisu XIX.A.28. Byl pořízen na konci 19. století a obsahuje odkazy na původní děčínské signatury i na uložení v thunovské knihovně.

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r

Titul: /Inhalt des Bandes/

Rozpis obsahu rukopisu vypracovaný v 19. století Wolfgangem Kropfem formou regestů jednotlivých textů. Je dochován v opise z konce 19. století v rukopisu AMP, rukopis č. 993a, s. 269

Jazyk textu: německy

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 2r-9v (2r - 9v)

Titul: Ex libro Privilegiorum secundo Antiquae Pragae usque ad pag. 15 inclusive

Obsahová jednotka Č. 2.1.

Umístění: 2r-5v (2r - 5v)

Titul: /Reliquiae imperiales/

Rubrika: Anno Salvatoris Domini nostri Jesu 1515 ex mandato Serenissimi Principis et Domini Domini Wladislai Hungariae, atque Bohemiae Regis conscriptae sunt Reliquiae imperiales, quas congregavit Carolus quartus Imperator etc. ad castrum Karlstein

Incipit: Reliquiae Salvatoris. Primo sunt ...

Explicit: ... sunt Ecclesiae Pragensis et Karlsteinensis capellae

Opis záznamů, které se v nedochované pamětní knize nacházely na fol. 249-259. Jsou známy mladši opisy : rukopis č. 32 Gersdorffské knihovny, Stadtbibliothek Bautzen, f. 110-111, opis z r. 1899 je v AMP, rukopis č. 993a, s. 249-257, další opis z konce 19. století je dochován tamtéž, s. 269-271.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2.2.

Umístění: 5r-5v (5r - 5v)

Titul: Descriptio coronae Regni Bohemiae

Incipit: Habetur olim in eadem arce Karlsteiniensi Sacra corona regni Bohemiae, qua olim fuerat sancti Venceslai ...

Explicit: ...Summa omnium lapidum in corona centum et undecim Lapides

Opis téhož textu je dochován na f. 111 rukopisu č. 32 Gersdorffské knihovny, Stadtbibliothek Bautzen, opis z r. 1899 je obsažen v rukopisu AMP, č. 993a, s. 257-259 a další opis z konce 19. století je dochován tamtéž, s. 271-272.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2.3.

Umístění: 5v-6r (5v - 6r)

Titul: Fundation Karlstein

Incipit: Anno Domini 1348 Karolus Imperator arcis Karolinae prima fundamenta posuit...

Explicit: ... Proinde omnis multitudo sine palma victoriae cum dedecore abiit

Opis je dochován na f. 111 rukopisu č. 32 Gersdorffské knihovny, Stadtbibliothek Bautzen, opis z r. 1899 je obsažen v rukopisu AMP, č. 993a, s. 261-262 a další opis z konce 19. století je dochován tamtéž s. 274-275.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2.4.

Umístění: 6r-6v (6r - 6v)

Titul: De quodam Scita tempore Caroli magni

Incipit: Anno Domini 1358. Karolus Imperator cum de Roma iter acciperet...

Explicit: ... et omnia hoc in suo Inventario manu propria conscripsit ipse Karolus Imperator

Opis záznamu, který se v nedochované pamětní knize nacházel na f. 137. Další opis je dochován na f. 112 rukopisu č. 32 Gersdorffské knihovny, Stadtbibliothek Bautzen, opis z r. 1899 je obsažen v rukopisu AMP, č. 993a, s. 265-266 a další opis z konce 19. století je dochován tamtéž, s. 276-277.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2.5.

Umístění: 6v-7v (6v - 7v)

Titul: /Littera regis Wenceslai II., data Pragae 30. junii 1284, cum confirmatio privilegii Ottocari regis de anno 1272/

Rubrika: Quod homines Religionis nostrae per totum Regnum Bohemiae tantum Pragae ad Iudicium stare debent et coram Beneficiariis pragensibus de querimoniis respondebunt

Opis listiny z 30. června 1284, kterou král Václav II. potvrdil velkopřevorství řádu johanitů v Praze privilegium udělené králem Otakarem II. v roce 1272. Pergamenová listina je uložena ve Státním ústředním archivu, Praha, fond Archiv českého velkopřevorství maltézských rytířů, Jo XXI, sign. DP 30 (viz RBM, II, s. 571, č. 1319). Edici mladší listiny, kterou r. 1348 Karel IV. konfirmoval obě starší privilegia, vydal r. 1780 F. M. Pelcl ve svém životopise Karla IV.(I, s. 193, č. 194). Opis textu pořízený na konci 19. století je obsažen v rukopise AMP, č. 993a, s. 278-279.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. Erster Theil.

Editor: Pelzel, František Martin

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Literatura

Titul: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II.

Editor: Emler, Josef

Místo vydání: Praha

Datum: 1882

Obsahová jednotka Č. 2.6.

Umístění: 7v-8v (7v - 8v)

Titul: Legatio Regni Poloniae /1573/

Incipit: Reuerendissimi, reverendi Ilusstrissimi ... Dominis inclyti regni Bohemiae Statibus ac ordinibus Dominis nostris gratiosis et amicis observandis ...

Explicit: ... Quibus interim nos, ac perpetua studia nostra Fraterna quam diligentissime commendamus.

Opis z konce 19. století je dochován v AMP, rukopis č. 993a, s. 280-294.

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Rukopis, volná složka.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

9 ff.

Rozměry

Výška: 36,5 cm

Šířka: 21,5 cm

Foliace

Nová foliace při katalogizaci, stará paginace 1-15.

Popis ruky

Kurzíva, tři písařské ruce, jedním z písařů byl F. M. Pelcl.

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1750; Ne po: 1900

Papírové desky.

Historie

Vznik

Ne před: 1750; Ne po: 1780

Praha

Provenience

Praha, knihovna Františka Martina Pelcla

Děčín, knihovna Thun-Hohenstein

Akvizice

1934, na přední desce a f. 1r současná signatura a přírůstkové číslo 7672/34.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen 9. 4. 2003 a při digitalizaci byl převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Čelakovský, Jaromír

Titul: Privilegia měst pražských

Titul: Codex juris municipalis regni Bohemiae

Rozsah citace: 1

Místo vydání: Praha

Datum: 1886

Literatura

Autor: Čelakovský, Jaromír

Titul: Soupis rukopisů chovaných v Archivu král. hlavního města Prahy.

Místo vydání: Praha

Datum: 1907

Literatura

Autor: Nový, Rostislav

Titul: Městské knihy v Čechách a na Moravě 1310-1526. Katalog.

Titul: Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica

Rozsah citace: 4

Datum: 1963

Rozsah citace: s. 142-162

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 29, s. 78-80