ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.A.4

Alternativní jméno: MS. 5

Titul: Cola di Rienzo: Collectio epistolarum

Místo vzniku: Praha

Datace: 1777

Opis rukopisného souboru dopisů, které si Cola di Rienzo vyměnoval s papežem, císařem Karlem IV, Janem ze Středy, arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a dalšími osobami. Předlohou byl rukopis ze 14. stol., který byl po roce 1487 uložen v Knihovně Metropolitní kapituly v Praze. Odtud jej F. M. Pelclovi zprostředkoval kanovník Karek Kříž. F. M. Pelcl si rukopis nechal opsat a často jej ve své práci používal o Karlu IV., avšak bez přesné citace místa jeho uložení. Kopista textu nebyl zřejmě příliš zběhlý ve čtení starých textů, proto je jeho opis plný chyb, z nichž některé se Pelcl pokusil opravit. Krátce poté byl původní rukopis dlouho nezvěstný, takže pro edice v 70. letech 19. století byl užíván právě tento Pelclův opis, od roku 1814 uložený v knihovně Thun-Hohensteinů. Původní rukopisná předloha byla nalezena až roku 1885 ve Vatikánu, Archivi della Santa Sede Miscell. Armar. XV, Nr. 45. Do Vatikánu se kodex dostal nejspíše prostřednictvím prefekta vatikánského archivu, kardinála Garampi, který působil ve druhé polovině 18. století jako papežský nuntius v Čechách. Opisy několika dopisů jsou známy ještě z rukopisu formulářové sbírky ze 14. století, dochované mezi rukopisy cisterciáckého kláštera v Oseku, MS. 75 (v části dnes uložené ve Státním oblastním archivu Litoměřice).

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: p. 1-143 (1 - 143)

Autor: Cola di Rienzo

Titul: Epistolae

Rubrika: 1. Cola Rienzi Tribuni Romani Epistolae

Obsahová jednotka Č. 1.1.

Umístění: p. 1-4 (1 - 4)

Titul: /Tribunus scribit principibus Italiae/

Incipit: Auctore clementissimo domino nostro Jesu Christo...Annunciamus vobis ad gaudium...

Explicit: ... et ad prefatam Sancte libertatis diem hanc nostri Sanctam Sinodum prorogamus

Řím, 7. června 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 8.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.2.

Umístění: p. 4-6 (4 - 6)

Rubrika: Extractum literarum de Roma missarum per Dominum Tribunum tempore militie sue

Incipit: Ad honorem et Gloriam summi Dei Patris...Nos candidatus Spiritus Sancti miles...

Explicit: ...et Paulo domini Angeli de Fustis

Řím, 1. srpna 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Gesta pontificum Leodensium

Editor: HOCSEMIUS, Johannes

Titul: Qui gesta pontificum Tungrensium, Trajectensium ac Leodiensium scripserunt auctores praecipui.

Rozsah citace: 2

Místo vydání: Lüttich

Datum: 1613

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.7.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 27.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.3

Umístění: p. 6 (6)

Rubrika: 2. Extractum literarum de Romane urbe missarum tempore coronationis Domini Tribuni

Incipit: Ecce scribo vobis nova Urbis et domini Tribuni...

Explicit: ...et alia non sunt que intimari possint. Datum Romae die XVIII. Augusti

Řím, 18. srpna 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.10.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. IV. Anhang, Nr. 13.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.4.

Umístění: p. 7 (7)

Rubrika: Denotatio coronarum receptarum per Nicolaum Tribunum urbis

Incipit: Prima corona fuit de Quercu...

Explicit: ...Mos principium tributa recipentium pro stipendio militum

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. IV. Anhang, Nr. 14.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.5.

Umístění: p. 8-10 (8 - 10)

Titul: /Littera Cocheti de Chotitis missa domino Rainaldo Orsini /

Incipit: Domine reverende, Post recripta vestre Dominationi per me de Castro Vetralle...

Explicit: ...ut valeam cum eo aliqualem audienciam habere. Cochetus de Chotitis recommendat ad ped.

Řím, 2. srpna 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.9.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. IV. Anhang, Nr. 8.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.6.

Umístění: p. 11-18 (11 - 18)

Rubrika: 3. Litera missa Domino Pape per Tribunum

Incipit: Sanctissime Pater...Quantum misericorditer gratia Sancti Spiritus...

Explicit: ...secundum Sanctitatis vestre mandatum reformari poterunt et disponi

Řím,27. července a 5. srpna 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.6.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 28.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.7.

Umístění: p. 18-19 (18 - 19)

Rubrika: 4. Modus et forma Coronationis sic fuit

Incipit: Prima corona quercus presentetur...

Explicit: ...et sustinebat omnia verba iniuriosa per quoscumque eis dicentes tota illa die

Řím, 18. srpna 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. IV, Anhang Nr. 13.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.8.

Umístění: p. 19-20 (19 - 20)

Titul: /Littera Domini Rainoldi Orvieto/

Rubrika: 5.

Incipit: Sanctissime Pater...Dum velud simplex et purus...

Explicit: ...Humulis planta et creatura Sanctitatis Vestre Raymondus Ecclesie Vestre Urbe Veticanus Minister...Et ego Petrus Viscardi...meoque consveto sigillo signavi

Řím, 1. srpna 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.8.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. IV.Anhang, Nr. 7.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.9.

Umístění: p. 20-22 (20 - 22)

Titul: /Littera papae Clementis VI. populo Romano/

Rubrika: 6.

Incipit: Dilectis filiis populo Romano...Quanto specialius urbs inclita...

Explicit: ...et eiusdem sedis gratiam acquiratis uberius non indigne. Datum Avinione V. Kalendas Julii anno sexto

Řím, 27. červen 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.4.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 13.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.10.

Umístění: p. 22-23 (22 - 23)

Titul: /Littera papae Clementis VI. missa Tribuno Nicolao et Domino Raimundo Orvieto/

Rubrika: 7.

Incipit: Venerabili fratri Reymundo Episcopo urbeventano...et dilecto filio Nicolai Laurentii... Inter cetera desiderabilia cordis nostri...

Explicit: ...et eiusdem sedis gratiam acquiratis uberius non indigne. datum Avinione V. Kalendas Julii Anno sexto

Řím, 27. června 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.3.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 12.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.11.

Umístění: p. 24-31 (24 - 31)

Titul: /Littera Tribuni missa papae Clemento VI./

Incipit: 8. Sanctissime Pater et Domine. Deus michi tribuat auditorem...

Explicit: ...liberatam Urbem atque provinciam relabi in pristinam servitutem. Datum in Capitolo...anno primo. Humilis creatura vestra, Nicolaus Tribunus augustus, se ad pedum oscula beatorum

Řím, 11. října 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.11.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 43.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.12.

Umístění: p. 31-34 (31 - 34)

Titul: /Littera papae Clementis VI missa Carolo IV./

Rubrika: Nr.208. 9. 1347, die 7. Decembris

Incipit: Clemens episcopus Servus servorum dei carissimo in Christo filio Karolo... Dilectis filiis Marquardo Bambergensi et Nicolao de Lucemburgo...

Explicit: ...mittimus Tibi presentibus interclusam. Datum Avinione VI. Idus Decembris Pontificatus nostri Anno sexto

Rubrika: Ex Collectione Epistolarum Nicolai Tribuni Romani

Avignon, 7. prosince 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. I. Urkundenbuch. Nr.208

Editor: PELZEL, František Martin

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. IV. Anhang, Nr. 41

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.13.

Umístění: p. 34-35 (34 - 35)

Titul: /Littera papae Clementis VI missa Carolo IV./

Rubrika: 10. 1348, die 19. Septembris

Incipit: Clemens episcopus Servus servorum dei. Carissimo in Christo filio Karolo...Perduxit nuper ad nostri Apostolatus audientiam...

Explicit: ...ac folium tuum Regium stabiliat et confirmet. Datum Avinione XIII. Kal. Octobris Pontificatus nostri Anno septimo

Rubrika: 19. Septembris 1348

Avignon, 19. září 1348

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. I. Urkundenbuch. Nr.201

Editor: PELZEL, František Martin

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Obsahová jednotka Č. 1.14.

Umístění: p. 35-40 (35 - 40)

Titul: /Littera papae Clementis VI missa populo Romano/

Rubrika: 11.

Incipit: Clemens episcopus etc. Dilectis filiis populo Romano nostris...Quamvis de universorum Statu fidelium...

Explicit: ...et favorabilibus gratiis prstante domino paternis et sinceris affectibus proseqemur. Datum Avinione III. Nonas Decembris Anno sexto

Avignon, 3. prosince 1347

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. IV. Anhang, Nr. 40

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.15.

Umístění: p. 41-44 (41 - 44)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni Imperatori/

Rubrika: Nr.209. 12. Copia Litere Nicolai Tribuni sua propria manu scripte. 1350

Incipit: Serenissime Cesar Auguste. Placuit Serenitati Vestre petere ...

Explicit: ...si modo observerunt fideliter viam Dei

Rubrika: Ex eadem Collectione

Praha, konec června 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. I. Urkundenbuch. Nr.209

Editor: PELZEL, František Martin

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.12.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 49.

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.16.

Umístění: p. 44-57 (44 - 57)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni Imperatori/

Rubrika: 13.Libellus Tribuni ad Cesarem

Incipit: Serenissime Cesar Auguste. Licet expertus sim, quod viris ...

Explicit: ... et sequamini in hiis et in ceteris quod est iustum

Praha, konec července 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. I. Urkundenbuch. Nr.210

Editor: PELZEL, František Martin

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.13.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 50

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.17.

Umístění: p. 57-60 (57 - 60)

Titul: /Littera Karoli IV. ad Nicolaum Tribunum/

Rubrika: 14. Karolus Quartus etc. qui hanc epistolam met dictavit, sequitur

Incipit: Quoniam a duobus preceptis tota lex dependet...

Explicit: ...quod Deus non despicit, ammodo perseveres

Rubrika: Ex eadem Collectione

Praha, konec července 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. I. Urkundenbuch. Nr.211

Editor: PELZEL, František Martin

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.14.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 51

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.18.

Umístění: p. 60 (60)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni missa ad Johannem Noviforensem/

Rubrika: 15. Copia Tribuni missa ad Johannem Noviforensem

Incipit: Lares/!/ Poetici flaminis/!/ ...

Explicit: ...si libeat, ulterius in augusto. Nicolaus Tribunus Augustus

Praha, srpen 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.15.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 54

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.19.

Umístění: p. 61 (61)

Titul: /Littera Johannis Noviforensis ad Tribunum/

Rubrika: Responsio Domini Johannis Noviforensis ad Tribunum

Incipit: Flores cultus rethorici...

Explicit: ...voluntati Cesaree te conformes. Johannes Noviforensis.

Praha, počátek srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.16.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 55

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.20.

Umístění: p. 61-94 (61 - 94)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni ad archiepiscopum Pragensem/

Rubrika: Verus Tribuni libellus contra Scismata et errores scriptus ad Archiepiscopum Pragensem.

Incipit: Reverende Pater et Domine. Inter varios et multiplices laqueos...

Explicit: ...ut solo ipso quesito perficere possitis ardencius votum suum.

Rubrika: 1350. 15. aug. ex carcere

Praha, 15. srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.17.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 57

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.21.

Umístění: p. 94-121 (94 - 121)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni ad Carolum IV./

Rubrika: 17. Responsoria oratio Tribuni ad Cesarem super eloquio caritatis

Incipit: Non mireris, Domine mi Cesar Auguste, si de singulari...

Explicit: ...inveni gratiosus compassivum

Praha, konec srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 58

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.22.

Umístění: p. 121-122 (121 - 122)

Titul: /Littera Johannis Noviforensis ad Tribunum/

Rubrika: 18. Johannes Noviforensis ad Tribunum

Incipit: Non sine ammirationis perfusione...

Explicit: ...quia illi per machinationes hominum nequeunt impediri

Praha, konec srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.18.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 61

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.23.

Umístění: p. 122-123 (122 - 123)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni ad archiepiscopum Pragensem/

Rubrika: 19. Reverendo in Christo Patri et Domine ac Benefactori suo Domino A. Archiepiscopo Pragensi

Incipit: Reverende Pater et Domine mi. Recepi hodie Martiis in tertiis vestras literas....

Explicit: ...et consocios meos habere misericorditer commendatos. Vester servulus Nicolaus recommendat

Praha, konec srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr.19.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 62

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.24.

Umístění: p. 124-125 (124 - 125)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni abbati monasterii Sancti Alexii/

Rubrika: 20. Venerabili in Christo Patri Domino I. Abbati Monasterii Sancti Alexii de Urbe prope Portam Sancti Pauli, Amico carissimo

Incipit: Venerabilis Amice carissime. Quamquam audiveritis de me nostra sinistra...

Explicit: ...sed melius est tacere. Vos omnes confortabitis dubitantes. Datum etc.

Praha, počátek srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 23.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 52

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.25.

Umístění: p. 125-132 (125 - 132)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni ad archiepiscopum Pragensem/

Rubrika: 21. Reverendo in Christo Patri et Domino suo ac benefactori continuo, domino A. archiepiscopo ecclesie Pragensis

Incipit: Sumpta pridem Reverenda vestra Epistola monitiva respondi...

Explicit: ...Nicolaus recomenndat in oracione...si guerram fovemus in verbis, quia nulli emulatori,vovit /!/ Deus

Roudnice, září 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 20., s. 324

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 63

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.26.

Umístění: p. 132-133 (132 - 133)

Titul: /Littera Nicolai tribuni Abbati monasterii S. Alexii de Roma/

Rubrika: 22. Tribunus scribit Domino Abbati Monasterii S. Alexii de Roma

Incipit: 22. Reverende pater et amice carissime, alias vobis scripsi, quod non dehortemini vos...

Explicit: ...et quantum placuerit Domino pro me passo. Datum etc.

Praha 1350, polovina srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 59

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.27.

Umístění: p. 133-34 (133 - 134)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni cancellario urbis/

Rubrika: 23. Cancellario urbis Nicolaus Tribunus scribit

Incipit: Leoninum cor vestrum ac sincerum probavi in fortuna prospera...

Explicit: ...Scriberem populis, sed sufficiet fides nostra, confertemini. Datum etc.

Praha, začátek srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 24.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 53

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.28.

Umístění: p. 134 (134 - 1134)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni filio suo/

Rubrika: 24. Tribunus filio suo scribit

Incipit: Benedicte mi fili, memorare Beatorum Alexii, Johannis...

Explicit: ...Benedictus Benedicti benedictionem eternam

Roudnice, 28. září 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 25.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 65

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.29.

Umístění: p. 1-1 (134 - 138)

Titul: Littera Nicolai Tribuni Michaeli de Monte Sancti Angeli

Rubrika: 25. Tribunus scribit Fratri Michaeli de Monte Sancti Angeli

Incipit: Beate Domini nostri. Dum calle per varia consumato pericula exquisitum Principem...

Explicit: ...Hec autem apud alios sint occulta, vos autem et fratres valete

Roudnice, 28. září 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 26.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 64

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.30.

Umístění: p. 138-139 (138 - 139)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni ad archipescopum Pragensem/

Rubrika: 26. Archiepiscopo Pragensi

Incipit: Reverende Pater et Domine. Novit altissimus, quod non compassione mei, neque carceracionis...

Explicit: ...et ex duabus litigantibus animabus altera triumphabit. Nicolaus Tribunus recommendat

Praha, druhá polovina srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 21.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 60

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.31.

Umístění: p. 139-140 (139 - 140)

Titul: Littera Nicolai Tribuni domino archiepiscopo Pragensi

Rubrika: 27. T. Domino Archiepiscopo Pragensi

Incipit: Quamquam nesciam, utrum bene queram inutilis forsan vite remedium...

Explicit: ...et pro omnibus vim patentibus et injuriam respondere

Roudnice, říjen nebo listopad 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 22.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 67

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.32.

Umístění: p. 140-141 (140 - 141)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni Johannis Noviforensis

Rubrika: 28. Venerabilo Viro Domino Johanni Noviforensi Sacre Aule Scrinio Augustali

Incipit: Pretiosas prolationis tue hortantes candore precordia margaritas...

Explicit: ...dignabitur utriusque hominis valitudine Cesarem Cesaribus anteferre. Dominicus in sepulcro salutem

Praha, první polovina srpna 1350

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 56

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Obsahová jednotka Č. 1.33.

Umístění: p. 141-143 (141 - 143)

Titul: /Littera Nicolai Tribuni missa Domino Archiepiscopo/

Rubrika: 29. Litera Tribuni missa Domino Archiepiscopo de Curia Avinioni

Incipit: Reverende mi Pater et Domine. Alias flagellato, territo, et velut excitato a crapula spiritu...

Explicit: ...In qua spe et ipse etiam consoletur Augustus

Avignon, cca od září 1352

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. Nr. 27.

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. Nr. 73

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Kolofon: Haec describenda curavi ex copiario coaevo, quod mecum /!/ communicavit Reverendissimus Krziž canonicus, Decanus Facultatis philosoph. A. 1777. Franz Martin Pelzel

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Rukopis, volná složka.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 144 + II pp.

Rozměry

Výška: 41,5 cm

Šířka: 26,5 cm

Foliace

Mladší paginace averzních stran.

Dochování

Hřbet lepenkových desek natržen.

Popis ruky

Poznámka

Dvě ruce, humanistická kurzíva, menší část je autografem F. M. Pelcla.

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1814

Lepenkové desky. Složka sešita šnůrou ukončenou pečetí rodu Thun-Hohenstein.

Historie

Vznik

1777. Na přední desce štítek s titulem Sammlung von auf den römischen Tribun Cola Rienzi bezüglichen Acten Kaiser Karls IV, der Päpste und anderer, die aus einer gleichzeitigen Copie Fr. Mart. Pelzel 1777 abschreiben liess.

Provenience

Knihovna Františka Martina Pelzela

Provenience

Knihovna Thun-Hohenstein, Děčín

staré signatury MS.5T.alt.105

Na p. I rukou W. Kropfa Sammlung merkwürdiger Briefe des K. Karls, der Päbste und anderer vom römischen Tribun Cola Rienzi, aus einer gleichzeitigen Kopie.

Akvizice

1934, na přední desce a p. I přírůstkové číslo 7651/34, na přední desce štítek se současnou signaturou.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen 8. 2. 2002 a při digitalizaci byl převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Titul: Kaiser Karl der Vierte, König in Böhmen. I. Vorbericht. S. 6

Editor: PELZEL, František Martin

Místo vydání: Praha

Datum: 1780

Literatura

Titul: Cola di Rienzo und seine Zeit. s. 321-322

Editor: PAPENCORDT, Felix

Místo vydání: Hamburg - Gotha

Datum: 1841

Literatura

Titul: Briefwechsel des Cola di Rienzo. III. s.87-109

Editor: BURDACH, Konrad - PIUR, Paul

Místo vydání: Berlin

Datum: 1912

Literatura

Autor: KAPRAS, Jan

Titul: Rukopisy Děčínské.

Titul: Časopis českého musea.

Rozsah citace: 78

Datum: 1904

Rozsah citace: s. 341

Literatura

Autor: RICHTEROVÁ, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 4, s. 42-50