ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XIX.B.8

Alternativní jméno: MS. 110

Titul: Cronica Regni Boemiae

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1775

Rukopis obsahuje opis druhé recenze Kroniky husitské Vavřince z Březové, nejpíše podle znění, označovaného v literatuře "A" a dochovaného v rukopise Národní knihovny ČR, sign. I.D.10, f. 258r-344v (J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus I, Pragae 1905, č. 150). Na předním přídeští jsou zapsány poznámky F. M. Pelcla, pozoruhodné pro sledování jeho pracovních postupů při excerpci pramenů. Na konci svazku jsou vloženy volné listy, na něž F. M. Pelcl zaznamenal dodatky k textu na s. 240. Jsou opisem textů dochovaných v rukopise Národní knihovny ČR, sign. XI.D.8, f. 94r-95v (J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus II, Pragae 1906, č. 2042). Mezi rukopisy F. M. Pelcla je uložen rovněž rukopis českého překladu kroniky (dnes XIX.A.50), který získal z majetku J. Neuburga a na který odkazuje v marginálním přípisku na s. 253.

Obsah

Shrnutí

Vavřinec z Březové: Cronica regni Boemie. Opis.

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1-253 (1 - 253)

Autor: Laurentius de Brzezova

Titul: Cronica regni Boemiae vivente Rege Wenceslao et post mortem ipsius collecta per Laurentium de Brzezina /!/ artium liberalium Magistrum

Rubrika: Hoc opus licet imperfectum, Cronicae hujus est compositum, seu collectum per egregium virum Laurentium de Brzezina ... Cujus prologus sequitur in hunc modum

Incipit: Licet mihi contemplanti fausti olim ac celebris regni Boemiae ...

Explicit: ...a positionis loco repellunt et facto mane

Rubrika: NB. Bohemicum examplar sic finit: a to se stalo ráno

Kolofon: Quod nunc sequitur in MS. Neuburg pagina 277 versa etiam est Chronica Laurentii Brzezova, aut potius continuator aliquis, recta in bohemicum et scripta a. 1619 a Jacobo Brazydino cive Cuttnensi

Jazyk textu: latinsky, česky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Vavřince z Březové Kronika husitská

Editor: Goll, Jaroslav

Titul: Fontes rerum bohemicarum

Rozsah citace: 5, s. 327-540

Místo vydání: Praha

Datum: 1893

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 254-255 (254 - 255)

Titul: Secuntur articuli ad idem de Pikardis

Incipit: Item Seniores sibi manus imponunt super caput ...

Explicit: ... Doktory nazývají kakoři, lháři

Jazyk textu: latinsky, česky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen 1

Editor: Höfler, Konstantin

Místo vydání: Wien

Datum: 1856

Rozsah citace: s. 503-505

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 256-257 (256 - 257)

Titul: Articuli Hereticorum Valdensium et decardorum /!/

Incipit: Item quod audiunt confessiones non missi ab Ecclesia ...

Explicit: ...aby jich kosti nevykopali a nespálili

Jazyk textu: latinsky, česky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen 1

Editor: Höfler, Konstantin

Místo vydání: Wien

Datum: 1856

Rozsah citace: s. 505-506

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 257

Titul: Articuli sacerdotum Hereticorum et pikhardorum isti sunt

Incipit: Řekl jest Petr Kaniš ...

Explicit: ... vstoupil na nebesa ten tam, etc.

Rubrika: sequuntur quaeddam controversiae parvi momenti

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen

Editor: Höfler, Konstantin

Místo vydání: Wien

Datum: 1856

Rozsah citace: s. 508

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

II + 261 (recte 262) + II pp., p. 201 bis

Rozměry

Výška: 30,5 cm

Šířka: 19,5 cm

Foliace

Původní paginace č. 1-253, doplněna při katalogizaci.

Dochování

Tři listy jsou vystřiženy a do svazku jen vloženy (p. 224-229), dodatečně vloženy také s. 254-257.

Popis ruky

Tři písařské ruce, jedna z nich (pp. 151-253) je v literatuře uváděna jako autograf Gelasia Dobnera (1719-1790), četné dodatky a marginální přípisky jsou psány rukou F. M. Pelcla.

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1775; Ne po: 1801

Lepenkové desky potažené škrobovým papírem.

Historie

Vznik

Ne po: 1775

Čechy.

Provenience

František Martin Pelcl

Knihovna Thun-Hohenstein, Děčín

Na hřbetě (SP) štítek se starší signaturou MS. 110, která je psána také na přední předsádce recto (fI). Na předním přídeští (FS) štítek s tištěným Ex libris Franc. com. a Thun Hohenstein Tetschen a vlastnický přípisek F. M. Pelcla Sum Francisci Martini Pelzel, qui me ex autographo describendum curavit anno 1775, jeho poznámka o starší edici textu a záznamy nadepsané Excerpti. Na přední předsádce (fI) je rukou W. Kropfa zapsán titul rukopisu.

Akvizice

1934, přírůstkové číslo 7678/34

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen 19. 9. 2002 a při digitalizaci byl převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Autor: Goll, Jaroslav

Titul: Mistr Vavřinec z Březové a jeho spisy.

Titul: Fontes rerum Bohemicarum. Sv. 5.

Místo vydání: Praha

Datum: 1893

Rozsah citace: s. XX-XL

Literatura

Autor: Kapras, Jan

Titul: Rukopisy Děčínské

Titul: Časopis Českého musea

Rozsah citace: 78

Datum: 1904

Rozsah citace: s. 425

Literatura

Autor: Bláhová, Marie

Titul: Vavřinec z Březové a jeho dílo

Titul: Husitská kronika. Píseń o vítězství u Domažlic.

Místo vydání: Praha

Datum: 1979

Rozsah citace: s. 310-313

Literatura

Autor: Spunar, Pavel

Titul: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans, tomus I

Místo vydání: Wratislaviae etc.

Datum: 1985

Rozsah citace: č. 771a, s. 283-284

Literatura

Autor: Richterová, Alena

Titul: Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: č. 51, s. 137-138