ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.C.48/1

Titul: Historické spisování. Kniha III

Místo vzniku: Čechy (Plasy)

Datace: XVIII. ex. (ante 1796)Ne po: 1796

Obsah

Umístění: 1-930 (1 - 930)

Autor: Slavata z Chlumu a Košumberka, Vilém

Titul: Historické spisování. Kniha III

Incipit: Léta od narození Syna Božího 644 dva knížata charvatská, Čech a Lech, přibrali jsou se s svými lidmi do země Bohomitské a přijeli pod jeden veliký vrch až posavad Říp řečený

Explicit: Léta 1436. Sněm hlavní v Praze držán byl o Suchých dnech postních ... (pag. 930) aby se chovala a rozdávala ta svátost oltářní

Jedná se o neúplný opis. Třetí kniha Slavatových Pamětí nebyla zatím vydána, její obsah shrnuje edice Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka ... Od l. 1608 do 1619. K vydání upravil Josef Jireček. I. díl. Praha 1866, s. 13-15.

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

VI + 969 (recte 954) pp.

Rozměry

Výška: 344 mm

Šířka: 209 mm

Foliace

Paginace původní. Chyby: pp. 583 bis, 785 bis, vynechány pp. 836-852. Pp. I-VI, 765, 931-933, 958-969 prázdné.

Popis ruky

Poznámka

Psáno jednou rukou.

Popis vazby

Vazba

Vazba dobová, kožená, na hřbetu vyzlacen titul DE REGNO BOHEMIAE LIBER PRIMUS.

Historie

Vznik

Vzhledem k obsahu, vzhledu a jedné ze signatur lze předpokládat společný původ s druhým svazkem (dnes XXIII.C.48/2) z knihovny cisterciáckého kláštera v Plasích.

Provenience

Rukopis pochází z knihovny pražského právníka, Tomáše Antonína Putzlachera (1724-1796) - viz signaturu "49/19" na pag. 969. S Putzlacherovou knihovnou byl v roce 1815 zakoupen pro pražskou lobkowiczkou knihovnu, kde stál na signatuře MS 371. Srov. též rukopis XXIII C 48/2.

Akvizice

Rukopis byl získán koupí pražské lobkowiczké knihovny v roce 1928.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen v roce 2006 a při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Milada SVOBODOVÁ: Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha 2012, č. 33, s. 97-99