ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.C.48/2

Titul: Historické spisování. Kniha I, II, VIII-X

Místo vzniku: Čechy (Plasy)

Datace: XVIII. ex. (ante 1785)Ne po: 1785

Obsah

Umístění: I-1282 (fIII - 1282)

Autor: Slavata z Chlumu a Košumberka, Vilém

Titul: Historické spisování. Kniha I, II, VIII-X

Rubrika: Titulové dvou z okna vyhozených pánův královských místodržících

Incipit: Vysoce urozenému hraběti a pánu, panu Vilémovi svaté římské říše hraběti Slavatovi

Rubrika: Extract. Jak se to vyhození z okna dálo.

Incipit: Předně není divu, že v svaté římské říši, ve všech královstvích, knížetstvích, zemích a celém křesťanstvu, tak mezi Turky i do kterýchkoliv míst se to doneslo

Explicit: také při jminulých vánočních svátcích že jest zanechal k praedicantům lutheriánův k zpovědi choditi

Edici prvních dvou knih Pamětí Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka pořídil Josef Jireček, Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka ... od l. 1608 do 1619. Díl I-II. Praha 1866-1868. Knihy III-XIV nebyly zatím vydány, obsah VIII.-X. knihy shrnul J. JIreček v úvodu I. dílu edice, s. 20-24. Rukopis obsahuje výtahy Slavatových pamětí, na pp. 1256-1282 je připojen rejstřík.

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír. Pp. 185-204, 231-250 tvoří tištěný formulář, pp. 968-983 barevný modrý papír.

Rozsah

IV + 1287 (recte 1288) pp., vpředu i vzadu kromě toho jedna nepočítaná předsádka.

Rozměry

Výška: 341 mm

Šířka: 206 mm

Foliace

Původní paginace, dopočítána při katalogizaci. Chyby: pp. 461 bis, 467 bis, 904 bis, pp. 65-66 chybějí. Pp. II, 1255, 1283-1287 prázdné.

Popis ruky

Poznámka

Psáno jednou rukou.

Popis vazby

Vazba

Vazba dobová, kožená, na hřbetu vyzlacen titul DE REGNO BOHEMIAE LIBER SECUNDUS.

Historie

Vznik

Ne po: 1785

Rukopis pořídil pro cistercký konvent v Plasích tamní profes Ferdinand Jan Fanta (1745-1814), datum zrušení plaského kláštera je tak termínem ante quem pro vznik rukopisu.

Provenience

V roce 1789 rukopis od Ferdinanda Jana Fanty zakoupil plzeňský městský radní, Fabián František Stehlík z Čeňkova a Treüstadtu (1727-1791), později ho získal pražský advokát Tomáš Antonín Putzlacher (1724-1796) - srov. Putzlacherovu signaturu "49/20" na přední předsádce. S Putzlacherovou knihovnou byl rukopis v roce 1815 zakoupen pro pražskou lobkowiczkou knihovnu, kde stál na signatuře MS 371.

Akvizice

Rukopis byl získán koupí pražské lobkowiczké knihovny v roce 1928.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis byl vytvořen v roce 2006 a při digitalizaci převzat z Manuscriptoria.

Seznam literatury

Literatura

Milada SVOBODOVÁ: Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha 2012, č. 33, s. 97-99