ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Knihovna Národního muzea

Signatura: XIII A 1

Titul: Gregorius papa I.: Epistolae

Místo vzniku: Čechy

Datace: druhá polovina 14. stoletíNe před: 1350; Ne po: 1400

Obsah

Shrnutí

Textově je tento rukopis až na nedochované části nejspíše totožný s kodexem Universitätsbibliothek Leipzig Ms. 338, včetně shodným způsobem nedokončeného posledního Řehořova listu a následných dodatků, které jsou v lipském rukopisu, pocházejícím ze 13. století z kláštera

Místo: Altzella

, podle jeho popisu psány jinýma rukama (R. Helssig: Die lateinischen und deutschen Handschriften der Universitätsbibliothek Leipzig. Band 1. Die theologischen Handschriften. Teil 1 (Ms 1-500). Unveränderter Nachdruck der Auflage von 1926. Wiesbaden 1995, s. 493-494).

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1ra-119ra (1r - 119r)

Autor: Gregorius papa I.

Titul: Epistolae

Incipit: Nosquam (sic, pro: postquam) gloriosissimo filio nostro Maurencio hoc apud vos solum potest sufficere, quod cum nostrum esse proprium nescitis, qualiter ei a vobis sit concurrendum, scribere non debemus

Incipit: 119ra (119r)Et antequam fraternitatis tue scripta susciperem, bonum te dei famulum esse nunciante

Explicit: fraternitas tua ad amorem suum flamma caritatis ///

Pro soubor se užívá označení Registrum epistolarum. Jednotlivé listy jsou číslovány v jedné souvislé řadě (nejsou členěny na knihy) a také jejich řazení je odlišné, kromě číslování v rubrikách u některých i jiné olůvkem. Poslední list je označen číslem 557, dále zapsán ještě počátek dalšího, neoznačeného a nedokončeného. Kromě toho počátek nedochován, první dochovaný Řehořův list byl označen pořadovým číslem 42, kromě toho chybí čtyři folia (s listy č. 53-80, resp. částmi hraničních dvou) za f. 3 a jedno folio za f. 26 (s listy č. 201-207) vyříznuto.

Řazení listů podle edice v MGH (děleno na knihy a v jejich rámci číslováno):

1ra-29va (1r - 29v): kniha 9: 1ra-2rb (1r - 2r): č. 131-137, 2rb-3vb (2r - 3v): č. 143-147 (list 147 neúplný, končí Si vero cum carne non ///), 4ra (4r): č. 99-100 (list 99 neúplný, začíná /// reperiri et a venerandis canonibus nullatenus respuatur, text č. 100 oproti edici poněkud odlišný), 4ra-4rb (4r): č. 187, 4rb-4va (4r - 4v): č. 167, 4va-4vb (4v): č. 188-191, 4vb-6va (4v - 6v): č. 1-10, 6va-7vb (6v - 7v): č. 12-22, 7vb-8ra (7v - 8r): č. 25, 8ra-10ra (8r - 10r): č. 28-43, 10ra-11ra (10r - 11r): č. 45-51, 11ra-12rb (11r - 12r): č. 192-196 (list 195 kratší než v edici, list 196 naopak delší), 12rb-13va (12r - 13v): č. 198-203, 13va-18vb (13v - 18v): č. 209-222, 19ra-19vb (19r - 19v): č. 225-227, 19vb-21ra (19v - 21r): č. 228 (text poněkud odlišný), 21ra-21rb (21r): č. 230, 21rb-21va (21r - 21v): č. 176, 21va-22ra (21v - 22r): č. 233-234, 22ra-22vb (22r - 22v): č. 236-240, 22vb-23ra (22v - 23r): č. 52, 23ra-23vb (23r - 23v): č. 54-59, 23vb-26rb (23v - 26r): č. 61-78, 26rb-26vb (26r - 26v): č. 83-85, 26vb (26v): č. 88 a rubrika 89, poté je jeden list vyříznut, 27ra-27va (27r - 27v): č. 95-100 (list 95 neúplný, dochován závěr od ///tram decet studiose cogitare, quia nos de sapiencia vestra), 27va (27v): č. 102, 27vb-28ra (27v - 28r): č. 105-107, 28ra-28rb (28r): č. 113, 28rb-29va (28r - 29v): č. 147 (text poněkud odlišný a kratší než v edici).

29va-39rb (29v - 39r): kniha 5: 29va-30ra (29v - 30r): č. 6, 30ra (30r): č. 8, 30ra-30rb (30r): č. 24, 30rb-31ra (30r - 31r): č. 29-32, 31ra-36rb (31r - 36r): č. 38-44, 36rb-36va (36r - 36v): č. 49-50, 36va-38rb (36v - 38r): č. 58- 60, 38rb-39rb (38r - 39r): č. 62-63.

39rb-40va (39r - 40v): kniha 11: 39rb-39va (39r - 39v): č. 39, 39va-40ra (39v - 40r): č. 1-2, 40ra-40va (40r - 40v): č. 9, 40va (40v): č. 43.

40va-43vb (40v - 43v): kniha 2: 40va-40vb (40v): č. 6, 40vb-41ra (40v - 41r): č. 9-10, 41ra-41rb (41r): č. 31, 41rb (41r): č. 30, 41va (41v): č. 32, 41va-41vb (41v): č. 29, 41vb-43vb (41v - 43v): č. 33-38.

43vb-53va (43v - 53v): kniha 8, č. 1-35.

53va-68rb (53v - 68r): kniha 9: 53va-53vb (53v): č. 1, 53vb-54rb (53v - 54r): č. 11-12, 54rb (54r): č. 18, 54rb-55va (54r - 55v): č. 23-27, 55va-55vb (55v): č. 41-42, 55vb-56rb (55v - 56r): č. 44-45, 56rb (56r): č. 49, 56rb-56vb (56r - 56v): č. 51-53, 56vb-57ra (56v - 57r): č. 58, 57ra (57r): č. 60, 57ra-57va (57r - 57v): č. 79-81, 57va-57vb (57v): č. 86-87, 57vb-58ra (57v - 58r): č. 93, 58ra-58vb (58r - 58v): č. 101-104, 58vb-59va (58v - 59v): č. 107-110, 59va-59vb (59v): č. 112, 59vb-60ra (59v - 60r): č. 129, 60ra-60va (60r - 60v): č. 134-135 (text č. 134 zkrácený), 60va-61vb (60v - 61v): č. 137-142 (text 142 kratší než v edici), 61vb-62ra (61v - 62r): č. 148-149, 62ra-64ra (62r - 64r): č. 152-156, 64ra-64rb (64r): č. 164, 64rb-64va (64r - 64v): č. 166-167, 64va-64vb (64v): č. 173, 64vb-65rb (64v - 65r): č. 175-178 (texty č. 175 i 176 kratší než v edici), 65rb (65r): č. 180 (text oproti edici zkrácený), 65rb (65r): č. 183, 65rb-65va (65r - 65v): č. 186, 65va-65vb (65v): č. 195 (úryvek), 65vb-66ra (65v - 66r): č. 197, 66ra-67ra (66r - 67r): č. 204-208, 67ra-67vb (67r - 67v): č. 223-224, 67vb (67v): č. 232, 68ra-68rb (68r): č. 235.

68rb-74rb (68r - 74r): kniha 10, č. 1-21.

74rb-89ra (74r - 89r): kniha 11: 74rb-75vb (74r - 75v): č. 3-8, 75vb-76rb (75v - 76r): č. 11-14, 76rb-83va (76r - 83v): č. 16-34, 83va-84ra (83v - 84r): č. 38, 84ra-84rb (84r): č. 35, 84rb-84vb (84r - 84v): č. 37, 84vb-85va (84v - 85v): č. 40-42, 85va-86vb (85v - 86v): č. 44-50, 86vb-88va (86v - 88v): č. 52-56, 88va-89ra (88v - 89r): č. 57-59.

89ra-92vb (89r - 92v): kniha 12: 89ra-92rb (89r - 92r): č. 1-11, 92rb-92vb (92r - 92v): č. 13-16.

92vb-93va (92v - 93v): kniha 3, č. 66-67.

93va-101ra (93v - 101r): kniha 13: 93va-94vb (93v - 94v): č. 2-5 (č. 2 kratší než v edici), 94vb-96ra (94v - 96r): č. 7-10, 96ra-96va (96r - 96v): č. 14-16 (text č. 16 silně zkrácený), 96va-96vb (96v): č. 19, 96vb-97vb (96v - 97v): č. 22-28, 97vb-98rb (97v - 98r): č. 30-33, 98rb-101ra (98r - 101r): č. 35-45, 101ra (101r): č. 48.

101ra-104rb (101r - 104r): kniha 14: 101ra-101rb (101r): č. 1, 101rb-104rb (101r - 104r): č. 3-13.

104rb-114ra (104r - 114r): kniha 1: 104rb-105rb (104r - 105r): č. 5-7, 105rb-108rb (105r - 108r): č. 24, 108rb-109rb (108r - 109r): č. 25-31 (č. 30 kratší než v edici), 109rb-109vb (109r - 109v): č. 33, 109vb-110ra (109v - 110r): č. 35-36, 110ra-110va (110r - 110v): č. 41, 110va-110vb (110v): č. 44, 110vb-111rb (110v - 111r): č. 56-60, 111rb-111va (111r - 111v): č. 43, 111va-112rb (111v - 112r): č. 45-49, 112rb-112vb (112r - 112v): č. 51-53, 112vb-114ra (112v - 114r): č. 75-82.

114ra-118rb (114r - 118r): kniha 2: 114ra-114va (114r - 114v): č. 3-5, 114va (114v): č. 8, 114va-115ra (114v - 115r): č. 11-14, 115ra-115va (115r - 115v): č. 16-18, 115va-115vb (115v): č. 20, 115vb-116ra (115v - 116r): č. 23, 116ra-116rb (116r): č. 27, 116rb-116vb (116r - 116v): č. 46-47, 116vb-117vb (116v - 117v): č. 50, 117vb-118rb (117v - 118r): č. 52.

118rb-119ra (118r - 119r): kniha 3: 118rb-118vb (118r - 118v): č. 28-29, 118vb-119ra (118v - 119r): č. 44, 119ra (119r): č. 47 (text neúplný, viz explicit).

Před některými Řehořovými listy stručné obsahy nebo úvody: na f. 2vb (2v) (před listem 147 9. knihy), na ff. 10vb-18va (10v - 18v) (před listy 51-221 9. knihy, pro konkrétní zapsané listy viz rozpis výše), f. 33vb (33v) (list 42 5. knihy). Některé části jsou omylem zapsány vícekrát, což je v některých případech uvedeno i v rubrikách (např. na f. 65rb, 65va (65r - 65v)) a tyto části nejsou ani započítány do číselné řady.

Část v edici neidentifikovaná: 41rb-41va (41r - 41v): Gregorius Veloci (?) magistro CCL. Vestre significamus glorie, quia milites parati erant illuc venire, sed quoniam inimicos congregatos ... x ... predicti viri cum eis sine impedimento debeant ambulare.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

D. Norberg (ed.): Gregorius I. papa. Registrum epistolarum (Corpus christianorum, series latina 140-140A), Turnhout 1982

Literatura

P. Ewald, L. M. Hartmann, Monumenta Germaniae Historica, Epistolae 1-2, Berlin 1891-1899

Literatura

Patrologiae cursus completus, series latina 77, col. 441sqq.

Literatura

E. Dekkers: Clavis Patrum Latinorum, č. 1714

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 119rb-119vb (119r - 119v)

Titul: De somnis

Incipit: Apparicionum sompnalium alia visio, alia oraculum, alia insompnium, alia fantasma. Fantasma est, quando homo est inter adultam quietem et vigilias, scilicet dum nec vigilat, nec dormit

Explicit: at tamen hoc aliquis secundum quod frequencius evenit, exponat

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 119vb-120ra (119v - 120r)

Autor: Almiramomelinus (= Amir Amuminin Muhamed)

Titul: Epistola regi Aragoniae

Incipit: Ex me Almiramomelino, filio Almiramomelii, filio Almiramomelini. Omnibus regibus qui sunt in Hyspania et specialiter regi Arrogonum comiti Bartholonensi. Nos agimus gracias deo super hiis beneficiis

Explicit: et tunc trademus pontificem eius contumeliis et miseriis pessimis et erumpnis. Scriptum apud Yspaniam mediante mense Octobris.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 120ra-120vb (120r - 120v)

Autor: Berengaria, uxor Alphonsi IX. regis Legionensis

Titul: Epistola sorori suae Blancae de praelio circa Toletum (Las Navas de Tolosa) in anno 1212

Incipit: Dilecte et diligende sorori sue B. domni L. domini regis Francorum primogeniti uxori B. dei gracia regina Legionensis et Galacie cum fraterna dileccione quam sibi salutem et felices ad vota succensus. Nota vobis facio noua et iocunda

Explicit: Theobaldus tamen de Blasor non est reversus, sed fideliter servivit patri nostro, viriliter militavit in conflictu. Valete. Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo duodecimo indictione quinta decima, epacte VII, concurrentes XV.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 5

Umístění: Zadní přídeští (BS)

Titul: Excerptum

Výpisek připisovaný obvykle sv. Augustinovi Hac animadversione percuttitur peccator ut moriens obliviscatur sui qui dum viveret, oblitus fuit dei (srov. Pseudo-Augustinus: Sermo app. 220, PL 39, col. 2153).

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Rozsah

I + 120 ff.

Rozměry

Výška: 48 cm

Šířka: 31 cm

Foliace

Foliace 19. století perem v dolních vnějších rozích listů. Za f. 26 zbytek vyříznutého folia nezapočteného do foliace.

Kolace

Skladba: I (výlep přídeští, f. I) + III (f. 6) + 2. V (f. 26) + (V-1, f. 35) + 8. V (f. 115) + (III-1, f. 120) + (I-1, výlep zadního přídeští). Střední část první složky (per analogiam dva vnitřní dvojlisty) chybí. Za f. 26 jeden list vyříznut, dochován z něj jen drobný fragment o maximální šířce 10,5 cm. Dva listy, nejspíše prázdné, vyříznuty za f. 120. V části složek dochováno ve vnějších spodních rozích značení první poloviny jejich listů římskými číslicemi I-V. Na koncích složek reklamanty.

Dochování

Horní okraj listů poškozen vlhkostí, listy na začátku a konci rukopisu mírně poškozeny korozí kovových částí vazby.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 2
Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 31 x 20 cm, 51 řádek na stránce. Okraje zrcadla, sloupců a linkování připraveny inkoustem. V záhlaví inkoustem připraven řádek, záhlaví však nebylo doplněno.

Popis ruky

Ruka A: ff. 1ra-120vb, gothica libraria, zběžněji byly in margine zapsány korektury, které byly pečlivějším písmem (gothica libraria) zaneseny do textu (jejich rozsah až 11 řádek) a původní text korektur byl poté vyškrabán.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Na začátcích jednotlivých listů písařské iniciálky o výšce dvou až tří řádek textu červené a modré, některé zdobeny černým písařským ornamentem, rubrikace, červené protrhávání majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží, bez výzdoby. Na přední desce po pěti kruhových mosazných, na zadní desce nejspíše železných puklách, které mají i větší průměr. Zapínání původně asi dvěma nedochovanými řemínky s dírkovými sponami na trny v přední desce, v mladší fázi dvěma řemínky s háčkovými sponami, z nichž je dochováno pouze kování horního s rostlinným ornamentem. Šití na sedm vazů plus dva kapitálkové, kapitálky překryty nezaloženou kůží.

Přívazky

V rukopisu jedna záložka tvořená úzkým pergamenovým proužkem, připevněná k hornímu kapitálku, druhá podobná utržená do rukopisu jen volně vložena.

Historie

Vznik

Ne před: 1350; Ne po: 1400
Čechy, druhá polovina 14. století

Provenience

Na

přední desce

na pergamenových štítcích roudnická sign. 2. vrstvy

D VI

, roudnická sign. 3. vrstvy

E XII

a titul krytý sklíčkem přichyceným nýty, kvůli ztmavnutí sklíčka nečitelný, odhadnout se dá slovo

Registrum

. Přímo na potahu

přední desky

dva nezřetelné nápisy, na začátcích obou bylo snad zapsáno

Liber

. Na

předním přídeští

rukou 14.-15. století titul

Registrum beati Gregorii

, dále část výlepu stržena, zničený záznam končil snad

nsis

. Na f.

Ir

roudnická signatura 1. vrstvy

B VI

. V horní části

hřbetu

poškozený papírový štítek s novověkým titulem

Registrum Gregorii

a signaturou

No. III

. Ve spodní části hřbetu částečně na zabíleném štítku, částečně přímo na zabíleném hřbetě signatura březnické knihovny

A I 12

. Na f.

Ir

rukopisný záznam

Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis

, na f.

1r

heraldické razítko s opisem

hr. z Kolowrat Krakowského

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítky se staršími muzejními signaturami 23 A 1 (žlutý, nalepen také na

Umístění: předním přídeští (FS)

) a 187, přes druhý z nich je přelepen štítek s částí současné signatury (1). Na

Umístění: předním přídeští (FS)

exlibris Národního muzea, kam rukopis daroval .

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 7. 10. 2014.

Seznam literatury

Literatura

F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 1927, č. 3273, s. 248

Literatura

M. Svobodová: "Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher". Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova (+ 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27-59, zejm. č. 7, s. 44; s. 57