ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Knihovna Národního muzea

Signatura: XIII A 3

Titul: Thomas de Aquino: Catena aurea in Matthaeum et Marcum

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1349Ne před: 1349; Ne po: 1349

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1ra-195va (1r - 195v)

Autor: Thomas de Aquino

Titul: Catena aurea in Matthaeum

Incipit: /// accepta materia disputandi blasphemare contra dei matrem incepit, cuius prima proposicio fuit

Text dochován od cap. 1, lectio 9.

Explicit: et ipse deorsum confortat ad pacienciam, qui sursum invitat ad gloriam etc., cuius glorie participes nos faciat ipse Christus rex glorie, qui est deus benedictus in secula, amen, amen, amen

Kolofon: Amen promere duo sunt adverbia vere. Amen pro fiat tibi verbum defficiens sit. Amen pro Christo indeclinabile credo. Explicit volumen prime partis super Matheum scripte per manus Nycolai Frisperson sic dicti Pragensis.

Na f. 195va ještě úvodní rubrika následujícího díla Hic autem incipitur secunda pars super Marcum.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 8044

Literatura

P. Glorieux: Répertoire des Maitres en Théologie de Paris au XIIIe siécle, tomus I, Paris 1933, č. 14ae

Literatura

A. Guarenti (ed.): S. Thomae Aquinatis Catena aurea in quatuor Evangelia, t. 1: Expositio in Matthaeum (2a ed.: Marietti, Taurini-Romae, 1953) s. 1-425

Literatura

R. Busa (ed.): Sancti Thomae Aquinatis opera omnia 5, Stuttgart, Bad Cannstatt 1980, s. 128-246

Literatura

www.corpusthomisticum.org

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 196ra-258rb (196r - 258r)

Autor: Thomas de Aquino

Titul: Catena aurea in Marcum

Rubrika: Incipitur autem hic secunda pars super Marcum et sequitur

Incipit: Reverendo in Christo patri domino Ambaldo, basilice XII apostolorum venerabili presbytero cardinali frater Thomas de Aquino ordinis fratrum predicatorum se totum. Rerum opifex deus solo sue bonitatis intuitu cuncta in esse producens

Rubrika: 196rb (196r)Glosa

Incipit: Vocacionem gencium et causam salutis earum Ysaia propheta manifesto prenunciat oraculo dicens: Deus meus factus est fortitudo mea (Is IL,5-6)

Rubrika: 196vb (196v)Capitulum primum

Incipit: Inicium evangelii Ihesu Christi filii dei (Mc I,1). Jeronimus in prologo. Marcus evangelista sacerdocium in Israel agens, secundum carnem levita, ad dominum conversus evangelium in Ytalia scripsit

Explicit: ut tandem simus perfecti te cooperante in omnibus verbis et operibus, quia te decet et sermonum et operum gloria, amen

Kolofon: Explicit volumen super Matheum et Marcum finitum per manus Nycolai Frisperson anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono in vigilia concepcionis beate Marie virginis 7. 12. 1349

Pak text, jehož tři části začínají amen, shodný jako na f. 195va (195v) na konci předchozího výkladu, a dále Domine Ihesu, adoro te in cruce pendentem et spineam coronam in capite portantem, da michi ut crucis tue amara mors sit remedium anime mee, amen.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

F. Stegmüller: Repertorium biblicum, č. 8045

Literatura

P. Glorieux: Répertoire des Maitres en Théologie de Paris au XIIIe siécle, tomus I, Paris 1933, č. 14ak

Literatura

A. Guarenti (ed.): S. Thomae Aquinatis Catena aurea in quatuor Evangelia, t. 1: Expositio in Matthaeum (2a ed.: Marietti, Taurini-Romae, 1953) s. 427-566

Literatura

R. Busa (ed.): Sancti Thomae Aquinatis opera omnia 5, Stuttgart, Bad Cannstatt 1980, s. 246-281

Literatura

www.corpusthomisticum.org

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen.

Rozsah

258 ff.

Rozměry

Výška: 48 cm

Šířka: 30 cm

Foliace

Na prvních jedenácti listech rukopisu rudkou soudobá foliace 9-20, podle ní schází na začátku osm listů. Moderní foliace ve vnějších spodních rozích listů.

Kolace

Skladba: (V-8, výlep přídeští, f. 1) + 8. V (f. 81) + IV (f. 89) + 17. V (f. 258, výlep zadního přídeští). Z první složky nejsou dochovány čtyři vnitřní dvojlisty. Na koncích složek reklamanty. Na spodních okrajích první poloviny listů některých složek dochováno jejich značení římskými číslicemi I-V.

Dochování

Přední přídeští a f. 1 poškozeno vlhkostí. Horní okraj f. 215v a 216r zašpiněn. F. 253 na vnějším okraji roztrženo. V závěru rukopisu listy poškozeny korozí kovových součástí vazby.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 2
Psáno ve dvou sloupcích v zrcadle 33 x 21 cm, 51 řádek na stránce. Okraje zrcadla a sloupců a linkování připraveny inkoustem. Źivá záhlaví označující biblickou knihu a její kapitolu. Prázdná folia: 258v.

Popis ruky

Ruka A: ff. 1ra-258rb: gothica libraria (Mikuláš Frisperson). U textu marginálně zběžně předepsány korektury, které pak provedla základní a asi ještě i jiná ruka, gothica libraria. Na obou přídeštích obsahové poznámky a evangelijní perikopy (k řadě z nich doplněny odkazy sestávající z čísla a písmene a-d, označujícího nejspíše sloupec textu - kodex sám foliaci obsahuje jen v malé části, avšak odkazy při započítání nedochovaných listů na začátku rukopisu poměrně odpovídají), gothica cursiva.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Umístění: 196ra (196r)

: ornamentální iniciála R o výšce 12 řádek textu zdobená rostlinným ornamentem. Písařské iniciály o výšce jedné až tří řádek textu červené a modré, výjimečně dvojbarevné, zdobené písařským filigránem, rubrikace, červené protrhávání majuskul a podtrhávání částí textu.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží zdobenou slepotiskovou výzdobou. Po obvodu desek rámec tvořený dvojicí linek, střední pole členěno ondřejským křížem tvořeným dvěma dvojicemi linek. Na obou deskách středová kování zhruba kruhová, se čtyřmi výběžky po stranách, rohová tvořena třemi různými typy, z nichž dva jsou si velmi podobné. Všechny mají přibližně kosodélnikový tvar se třemi výběžky do plochy desky. Dvě blízká mají střední výběžek ve tvaru trojlistu vycházejícího z oválné základny, u dvou na zadní desce tvoří střední výběžek lilie. Dva výběžky po stranách vždy ve tvaru trojlístku s lístky spíše jen naznačenými naseknutím. Všechna kování doplněna šesti- až sedmibokými puklami. Na přední desce jedno rohové kování chybí. Zapínání dvěma nedochovanými řemínky, nejspíše s dírkovými sponami, na trny v přední desce (dochován spodní). Jednotlivá pole hřbetu zdobena dvojicemi diagonálních slepotiskových linek. Šití na sedm dvojitých vazů plus dva kapitálkové.

Přívazky

Za f. 172 vložen papírový útržek o rozměrech cca 3,5 x 8 cm, kde se mezi fragmenty nejasných textů (u jednoho jde snad o mnemotechnické verše) objevuje i jméno

dominus Johannes Schoff

. Texty na útržku psány asi dvěma rukama, obě gothica cursiva, a jsou orientovány ve dvou různých směrech.

Historie

Vznik

Ne před: 1349; Ne po: 1349
Čechy, 1349

Provenience

Na

přední desce

na pergamenovém štítku roudnická sign. 2. vrstvy

E XIII

, štítek s titulem

Thomas de Aquino super Matheum et Marcum

, přichycený nýty s částmi krycího sklíčka (části titulu odhadnuty, kvůli ztmavnutí sklíčka nejasné), dále zde otisk nedochovaného štítku. Na

zadním přídeští

vlastnický záznam

Liber monasterii Rudnicensis

. Na

hřbetě

pergamenový štítek s novověkým titulem

S. Thomae de Aquino super Matthaeum

a ve spodní části hřbetu na zabíleném štítku část signatury březnické knihovny

A 2

. Na f.

1r

erbovní razítko s opisem

hr. z Kolowrat Krakowského

a rukopisný záznam

Ex bibliotheca arcis Brzeznicensis

.

Akvizice

Rukopis do NM daroval . Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítky se staršími muzejními signaturami 23 A 7 (žlutý, stejná signatura zapsána červenou tužkou i na

Umístění: předním přídeští (FS)

) a 193. Dále zde štítek s částí signatury současné (3). Na

Umístění: předním přídeští (FS)

exlibris Národního muzea se současnou signaturou.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 10. 9. 2014.

Seznam literatury

Literatura

F. M. Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze II, Praha 1927, č. 3275, s. 249

Literatura

P. Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, Praha 2000, č. 130, s. 152

Literatura

M. Svobodová: "Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher". Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova (+ 1667), Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, s. 27-59, zejm. č. 10, s. 45; s. 39, 57