ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:8.11.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Vojenský historický ústav Praha

Signatura: IIR G 29/5

Titul: Albert Kazimír Sasko-Těšínský: Memoires sur la Campagne de 1778 en Bohéme et Moravie

Datace: konec 18.-začátek 19. století (post 1779)Ne před: 1779; Ne po: 1822

Obsah

Umístění: III-VI, 1-443 (fIII - 443)

Autor: Albert Kazimír Sasko-Těšínský

Titul: Memoires sur la Campagne de 1778 en Bohéme et Moravie

Na p. III (fIII) je zapsán titul, následují tři prázdné strany. Text je uveden titulem Memoires pour la Campagne de 1778 a zapsán na p. 1-223 (1 - 223), část na p. 191-223 (191 - 223) se však týká již roku 1779. Na p. 1 je text uvozen kresbou pochodujícího vojska v krajině (s tužkou doplněným popiskem). V samotném textu marginálně uváděna časová určení (jednotlivé měsíce) a odkazy na následné plány a přílohy. Některé změny a opravy jsou poznamenány jen tužkou. Následuje 26 většinou vlepených číslovaných kolorovaných map, plánů s pohyby vojsk a s jejich bitevními postaveními s vysvětlivkami (rozkládacích a větších rozměrů, digitalizováno jako pp. 225-261 (225 - 261), jako XXVIb je označena tabulka s rozmístěním vojska). Plány IV, VI, XII, XIV, XXVI jsou rozděleny na části a, b a plán V je rozdělen na části a-d, jednotlivých plánových listů je tedy 34, za jednotlivými listy vždy následuje prázdný list se zesíleným okrajem chránícím samotnou mapu (nedigitalizovány). Plán XXIV má jako malý lístek přilepen nákres znázorňující postupnou změnu (digitalizováno jako pp. 257, 258 (257 - 258)). Poslední plán (pp. 262-263 (262 - 263)) není číslován, narozdíl od ostatních je popsán německy, je nalepen na plátně a byl do rukopisu vložen patrně dodatečně. Na šesti nečíslovaných stranách (pp. 266-271 (266 - 271)) následuje rejstřík map, poté pokračuje od p. 225 (digitální p. 272) soudobá paginace a na části očíslované 225-396 (= pp. 272-442 (272 - 442)) jsou uvedeny různé detaily a doplňující informace týkající se kampaně roku 1778 a počátku roku 1779 (rozmístění a ubytování vojska, početní stavy, vyhlášky atd.). Některé listy v závěru jsou tvořeny slepením více tabulek (při digitalizaci byly tyto spojené listy digitalizovány vždy jako celek).

Jazyk textu: francouzsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír.

Rozsah

počet digitalizovaných stran VI + 443 + II pp.

Rozměry

Výška: 46,5 cm

Šířka: 32,5 cm

Foliace

Rukopis obsahuje na pp. 1-224 soudobou paginaci, která pokračuje číslem 225 na (digitální) p. 272. Plány a vysvětlivky mezi těmito částmi paginovány nejsou. U rozkládacích map a tabulek byla digitalizována pouze jejich popsaná strana (pouze u dvou byly přípisky i na jejich rubové straně).

Popis vazby

Vazba

Lepenkové desky potažené hnědou kůží zdobenou po okrajích a na hranách zlaceným ornamentem s rostlinnými motivy. Rovněž hřbet (SP) zdoben zlacením s rostlinnými motivy, ve druhém poli na červeném podkladě zlacený titul Memoires pour la campagne de 1778. Zlacená ořízka. Na začátku i konci jedna papírová předsádka z barevného papíru, kterým jsou vylepena i přídeští.

Přívazky

Do rukopisu jsou vloženy tři listy a dva dvojlisty s poznámkami korektura, týkajícími se plánů.

Historie

Vznik

Ne před: 1779; Ne po: 1822
konec 18.-začátek 19. století (post 1779), podle shodného vzhledu s dalšími svazky této signatury možná vznikly všechny až najednou a tedy post 1794

Provenience

Na

předním přídeští

částečně předtištěný, částečně rukou doplněný štítek

knihovny sasko-těšínských vévodů

se starší signaturou

A 61, P, No

(čísla byla zapsána tužkou a byla gumována, za označením P a No jsou dnes již nezřetelná).

Akvizice

Na

Umístění: přední desce (FC)

modrý štítek se současnou signaturou. Na

Umístění: předním přídeští (FS)

exlibris Knihovny VHÚ se současnou signaturou, na němž je dále razítkem údaj R13. Na

Umístění: přední předsádce verso (p. II) (fII)

starší signatura B 38 a tužkou číslo 289. Na p.

Umístění: IV (fIV)

štítek se starším přírůstkovým číslem č. př. 1841/35 Vojenské historické knihovny Památníku osvobození, přírůstkové číslo Knihovny VHÚ 142/48 a razítko Knihovny Vojenského historického musea VHÚ.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 8. 9. 2014.