ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:5.12.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: VI.F.17

Titul: Sermones de tempore et de sanctis a capiute ieiunii usque ad dominicam Oculi cum glossis bohemicis interlinearibus et marginalibus

Místo vzniku: Čechy, Trhové Sviny

Datace: 1418-1419Ne před: 1418; Ne po: 1419

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Titul: Litterarum fragmenta

Části odpustkové listiny kardinála Pilea vydané ve prospěch neznámého kostela roku 1380. Text otřelý a zčásti nedochovaný.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 3r-8r (3r - 8r)

Titul: Index rerum

Incipit: Adoracio triplex A 92. Adversantur tria genera hominum deo A 2.

Explicit: Josue fuit trinominus B 47

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 8v

Rubrika: Isti sunt sermones sive omelie originales sanctorum doctorum contente in hoc opere

Incipit: De oracione A 19

Explicit: De figura Ihesu Christi A 105

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 8v-12r (8v - 12r)

Rubrika: Nota sermones dierum super evangeliis et epistolis contentis in hoc opere

Incipit: 9rIn capite ieiunii. Convertimini ad me 1.

Explicit: Benedicti. Egredere de terra sua 124. Benedictus ex Nursia 125.

Kolofon: Registrum istud finivi anno domini 1419 die decima mensis Octobris alias feria tercia sanctorum Gereonis et sociorum eius hora quasi XVIIIa in Swin. Gloria Christo domino, amen in secula.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 5

Umístění: 13r-305r (13r - 305r)

Titul: Sermones de tempore et de sanctis a capiute ieiunii usque ad dominicam Oculi cum glossis bohemicis interlinearibus et marginalibus

Pořadatelem sbírky byl Mikuláš Mníšek, který do ní zařadil mj. i kázání Husova (využíval Husovo Quadragesimale a Sermones in Bethlehem), ale také kázání některých církevních otců.

Rubrika: Caput ieiunii

Incipit: Convertimini ad me Ioelis secundo Joel II,12. Quamvis totum tempus datum est homini ad penitenciam, tamen tempus quadragesime specialiter. Quare hodie est caput non tantum ieiunii sed tocius et integerrime penitencie, in quo homines vere penitentes humilius se debent exhibere deo quam alio tempore

Incipit: 21rConvertimini ad me in toto etc. Joel II,12. Qui usquemodo fuistis aversi per peccatum et vertistis dorsum per contemptum, nunc convertimini per penitenciam quia ecce nunc tempus acceptabile conversionis Osee 9 etc. Isa. 50

Incipit: 303vEgredere de terra tua ... erisque benedictus Gn. 12 Gn XII,1-2. Verba ista, que locutus est dominus ad Abraham, conveniunt beato Benedcito et cuilibet religioso sancto viro, in quibus hortatur dominus quemlibet religiosum ad tria

Incipit: 304vBenedictus ex Nursia provincia ortus cum Rome liberalibus studiis traditus esset

Explicit: spiritum emisit ad dominum ipsum dirigens (?)

Na f. 21r záznam Hanc terciam partem huius operis incepi anno domini 1418 die Aprilis 14a alias feria quinta in die Tiburcii et Valeriani ante dominicam Iubilate finivique istum primum sermonem sabbato inmediate post sanctorum Tiburcii et Valeriani hora quasi 13a. Zápisy o dokončení jednotlivých kázání se na jejich konci objevují obvykle, poslední je na f. 300rFeria 2a in Presentacione sancte Marie 21. 11. 1418 hora quasi 20. Spodní část f. 305 s kolofónem odříznuta, poškozen i závěr textu.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

P. Spunar: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem conditam illustrans II, Warsawiae-Pragae, 1995, č. 3, s. 38, č. 38, s. 52-53

Literatura

A. Vidmanová: Husův přívrženec Mikuláš Mníšek, Husitský Tábor 3, 1980, s. 51-66

Literatura

F. M. Bartoš, P. Spunar: Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského, Praha, 1965, s. 144, č. 93, s. 149, č. 97 a zejm. s. 150, č. 98

Literatura

F. M. Bartoš: Dvě studie o husitských postilách, Praha 1955, zejm. s. 12, 48-49

Literatura

A. Schmidtová: K literární činnosti M. Jana Husi. Listy filologické 6 (81), 1958, s. 215-219, zejm. s. 216

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír, f. 1 a I pergamen.

Rozsah

311 (recte 313) + I ff., f. 12 a 119 bis

Rozměry

Výška: 21,5 cm

Šířka: 15,5 cm

Foliace

Foliace moderní, tužkou. V záhlaví jednotlivých kázání jejich pořadová čísla a značení jednotlivých listů písmeny abecedy.

Kolace

Skladba: (VI+1, f. 12 bis) + 24. VI (f. 299) + (VI+1, f. 311, I). F. 1 a I tvoří obaly krajních složek rukopisu. Kustody arabskými číslicemi rubrikou na koncích složek uprostřed dole, na koncích složek rovněž reklamanty.

Dochování

Listy na začátku a konci rukopisu poškozeny korozí kovových součástí vazby. Rukopis poškozen zašpiněním a červotočem, spodní část f. 305 vyříznuta, f. 306 proříznuto.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce: 1
Psáno v jednom sloupci v zrcadle 16,5 x 10,5 cm, 27-33 řádek na stránce. Nezcela důsledná živá záhlaví označující den, k němuž jsou určena jednotlivá kázání. Okraje zrcadla vyznačeny perem. Prázdná folia: 2v, 12v-12 bis v, 305v-311v, Iv.

Popis ruky

Podle srovnání s rukopisem NK ČR VI.F.16 byl písařem rukopisu Mikuláš Mníšek.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rubrikace, červené písařské iniciály o výšce až pěti řádek textu, červené podtrhávání částí textu a protrhávání majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží. Žádná ze středových ani rohových pukel nedochována (podle otisků byly kruhového tvaru, příp. ve tvaru květu). Zapínání dvěma nedochovanými řemínky.

Historie

Vznik

Ne před: 1418; Ne po: 1419
Čechy, Trhové Sviny, 1418-1419

Provenience

Na

přední desce

rukou 15.-16. století signatura (?)

N

a rukou 15. století rozmazaný titul, z něhož je bezproblémově čitelné pouze

ieiunii

, pod ním je snad označení třetí a čtvrté (?) části. Na f.

1r

prořezáním poškozený vlastnický záznam 15. století

Libellus Nicolai plebani Baworowiensis

, jinou rukou 15. století doplněno

sed iam Trzebonensis per eundem legatus

. Na f.

2r

rukou 15. století zápis

In isto volumine continentur sermones super epistolas et evangelia de tempore et sanctis, videlicet a capite ieiunii usque ad dominicam Oculi legatus per honorabilem virum

, pod ním exlibris

Petra Voka z Rožmberka

z roku

1609

. Na

hřbetě

mírně poškozený štítek s titulem rukopisu a jeho datací (novověkou rukou). Na horním okraji f.

3r

signatura

Ff 12

a vlastnický záznam

kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni

z roku

1718

.

Akvizice

Na

Umístění: hřbetě (SP)

štítek s částí současné signatury (F. 17.), úplná současná signatura na

Umístění: předním přídeští (FS)

(razítkem na štítku) a f.

Umístění: 1r

.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 5. 11. 2014.

Seznam literatury

Literatura

J. Truhlář: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus I, Pragae 1905, č. 1156, s. 465-466