ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:5.12.2014

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.G.48

Titul: Antidotarium magnum; Pseudo-Constantinus Africanus: De ponderibus; Theodorus Priscianus: Euporiston fenomenon libri III

Místo vzniku: Itálie (?)

Datace: 12./13. stoletíNe před: 1166; Ne po: 1233

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r-62r (1r - 62r)

Titul: Antidotarium magnum

Rubrika: Antidotum

Incipit: Aurea Alexandrina faciens ad reuma capitis eius dolorem sedat

Incipit: 62rYera pigra quod facit ad diversos capitis et aurium et oculorum distemperantias, stomachum quoque optime purgat, causas eparis emendat

Explicit: generare aut debilitatem

Alfabeticky řazený seznam lékařských receptů, pouze v závěru předchází zopirios před yera pigra.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

L. Thorndike, P. Kibre: Catalogue of Incipits of Medieval Scientific writings in Latin, London 1963, sl. 165

Literatura

M. H. Green: The Antidotarium magnum. A Short Description, online na http://www.academia.edu/4611623/Monica_H._Green_and_Kathleen_Walker-Meikle_Antidotarium_magnum_-_An_Online_Edition citováno 12. 11. 2014, rukopis evidován

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 62v-64r (62v - 64r)

Autor: Pseudo-Constantinus Africanus

Titul: De ponderibus (Liber ponderum)

Incipit: Pondera medicinalia et signa conati sumus narrare, quia pleris ignota sunt proinde errorem legentibus faciunt, quia propter formas eorum et caracteres ut a veteribus signata sunt subiciam

Explicit: nux maioris magnitudinis pensat grana ordei DCCCCXXVIII

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

L. Thorndike, P. Kibre: Catalogue of Incipits of Medieval Scientific writings in Latin, London 1963, sl. 1058

Literatura

A. Bergmann (ed.): Pondera medicinalia mediaevalia. Der Tractatus de ponderibus des Mondino de' Liuzzi und andere metrologische Kleintexte des lateinischen Mittelalters, redaktions- und textkritisch sowie metrologiehistorisch und lexikographisch bearbeitet, online na http://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2008/0003/pdf/abpond11.pdf citováno 12. 11. 2014

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 64v-86r (64v - 86r)

Autor: Theodorus Priscianus

Titul: Euporiston fenomenon libri III (incompleti, cum additamentis)

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

V. Rose (ed.): Theodori Prisciani Euporiston libri III cum physicorum fragmento et additamentis pseudo-Theodoreis, Lipsiae 1894 (rukopis nepoužit)

Obsahová jednotka Č. 3.1

Umístění: 64va-64vb (64v)

Titul: Registrum

Rubrika: Theodori Prisciani archiatri Fenomenus cuius hoc est continencia

Incipit: I. Prefatio. II. Prologus. III. De infectionibus capillorum

Explicit: L. De percussu apum et scorpionum et serpentum

Obsahová jednotka Č. 3.2

Umístění: 64vb-65r (64v - 65r)

Titul: Praefatio

Rubrika: Incipit prefatio. I. Prefatio

Incipit: Nuper me collige Olympi exortacione provocatum nonnullos confecisse presentaneos libellos medicine

Explicit: tam plures testes habebit quam iudices

Seznam literatury

Literatura

L. Thorndike, P. Kibre: Catalogue of Incipits of Medieval Scientific writings in Latin, London 1963, sl. 968

Obsahová jednotka Č. 3.3

Umístění: 65r-65v (65r - 65v)

Titul: Prologus

Rubrika: II. Prologus

Incipit: Si medicinam minus eruditi ac rustici hominis natura tantum conscia non philosophia occupasset

Explicit: facere quam dicere potius elegisse

Seznam literatury

Literatura

L. Thorndike, P. Kibre: Catalogue of Incipits of Medieval Scientific writings in Latin, London 1963, sl. 1454

Obsahová jednotka Č. 3.4

Umístění: 65v-86r (65v - 86r)

Titul: Textus

Rubrika: Incipit Theodori Prisciani logici Fenomenus liber I datus ad Timotheum feliciter. De infectionibus capillorum ut nigri fiant

Incipit: Spuna argentei sem. 1, cimolea sem. 1, calcis vive sem. 1 teris ita cum aquam

Explicit: inpositum syringium curat humanum stercus (?)

Text končí doplňky k 31. kapitole první knihy De syringis.

Seznam literatury

Literatura

L. Thorndike, P. Kibre: Catalogue of Incipits of Medieval Scientific writings in Latin, London 1963, sl. 1526

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen charakteru jihoevropského, s jednou stranou lépe zpracovanou.

Rozsah

I + 86 (recte 87) ff., f. 70 bis

Rozměry

Výška: 17,5 cm

Šířka: 11 cm

Foliace

Foliace moderní, tužkou. Chyby foliace: f. 70 bis.

Kolace

Skladba: (II+3, f. I-6) + (IV+1, f. 15) + IV (f. 23) + (V-2, f. 31) + 6. IV (f. 78) + (III+2, f. 86). Samostatnými listy jsou tvořena ff. 1, 5, 7, 81, 84. Dva listy chybí za f. 31 (nebo jsou samostatnými listy tvořena i ff. 24, 25). Později bylo jako obal první složky použito f. I. Na koncích složek na začátku rukopisu nedůsledně reklamanty.

Dochování

Okraje listů na začátku rukopisu zašpiněné, otrhané a poškozené červotočem. okrajové listy 5. složky zašpiněné, ff. 85 a 86 zašpiněná a poškozená vlhkostí. Text dále místy poškozen otřením.

Popis rozvržení

Psáno (s výjimkou obsahu na f. 64v) v jednom sloupci v zrcadle cca 13,5 x 8 cm, 31-32 řádek na stránce. Vyznačení okrajů zrcadla a linkování slepé, svislé i vodorovné okraje okraje někde vyznačeny dvojitou čárou protaženou až k okrajům stránek (občas při psaní nerespektovanou), zčásti dochovány vpichy pro přípravu. Prázdná folia: 86v.

Popis ruky

Písmo: snad 4 ruce, ruka A: ff. 1r-23v, ruka B: ff. 24r-30r, 31v-32r, ruka C: ff. 30r-31r, ruka D: ff. 32v-86r.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Na f.

Umístění: 34v

in margine perokresba nestvůry. Písařské iniciály červené, modré a černé (někdy zdobené žlutou), obvykle o výšce dvou až tří řádek textu, červené nebo žluté protrhávání majuskul.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené přes hřbet kůží, vnější část zadní desky nedochována. Zapínání na jednu nedochovanou sponu. Výlepy přídeští papírové. Hřbet později zabílen, přední předsádka mladší než zbytek rukopisu. Podle zašpinění f. 86v je možné, že po nějakou dobu tvořilo původní zadní desku vazby.

Historie

Vznik

Ne před: 1166; Ne po: 1233
Itálie (?), 12./13. století

Provenience

V druhé polovině 15. století rukopis patřil

Václavu Brackovi

(+ 1495), na f.

Iv

rukou 15. století uvedeno

Liber pro magistro Wenceslao Brack

. Po jeho smrti věnovala jeho vdova Adelheid jeho knihovnu

premonstrátskému klášteru ve Weissenau

. Na spodním okraji f.

1r

jeho vlastnický záznam

Bibliothecae Weissenaviensis

, z téhož kláštera pochází i štítek s tituly rukopisu rukama 15.-16. století

Antidotarius, Electuarius et enplastra

(?, konec nezřetelný) na

přední desce

. Na

předním přídeští

tužkou číslo

4612

a signatura

pražské lobkowiczké knihovny529

, která je zapsána i na zašpiněné horní části vloženého lístku.

Akvizice

Rukopis byl zakoupen s v roce 1928. Na

Umístění: předním přídeští (FS)

současná signatura a nynější pomocná trezorová signatura Cim L 112.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Popis vytvořen 14. 11. 2014.

Seznam literatury

Literatura

P. Lehmann: Mitteilungen aus Handschriften III. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung. Jahrgang 1931/32. Heft 6, č. 64, s. 37

Literatura

E. Wenzel: Die mittelalterliche Bibliothek der Abtei Weissenau, Frankfurt am Main 1998, s. 112

Literatura

N. Pleuger: Der Vocabularius rerum von Wenzeslaus Brack. Untersuchung und Edition eines spätmittelalterliches Kompendiums, Berlin 2005, zejm. s. 23