ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Místo uložení: Praha

Knihovna: Památník národního písemnictví (správce)

Signatura: TR I 27

Titul: Žlutický kancionál

Datace: 1558-1565

Původně majetek literátského bratrstva ve Žluticích, v současnosti ve správně knihovny Památníku národního písemnictví

Obsah

Jazyk textu: CS

Autor: Jan Táborský z Klokotské Hory (písařská dílna), Vavřinec Bílý (písař, autor notace), Fabián Puléř (iluminátor)

Přední přídeští: informace o vzniku kancionálu

1v: úvodní báseň s akrostichem JAN TABORSKY Z KLOKOTSKE HORY Jasnost Slunecžná, wssecko oswěcuge ... x ... Rukau Vcžedlnika mého Wawržince przigmi bílého Tyto knihy notowány Psány, ssťastnie dokonany 1558. IT. A wssecko na misto dokonano Wsobotu před kwietnau nedělj pril. in. am.

3v: předmluva autora Ctného vžitku, ctná práce docházy, yakož pak w skutku, teď se to nacházy ...

4r-77r (4r - 77r): české zpěvy mešního ordinaria - Kyrie, Et in terra = Gloria, Sanctus, Agnus Dei. Na foliu 64r vloženo: Te deum laudamus.

77v: vacuum

78r-242r (78r - 242r): české zpěvy mešního propria de tempore a de sanctis (zimní a jarní část temporálu a sanktorálu)

- propria de tempore (Antifony w Adwent před Rorate x O Božjm Tiele)

- v temporálu vložena tato propria de sanctis: 112r-113r (112r - 113r): O Swatem Sstěpánu vloženo za: Na den narození Pána Krista ; 113r-114r (113r - 114r): O Swatem Janu E-wangelistowi ; 116v-118r (116v - 118r): O wobracenj Swatého Pawla vloženo za: O Krztěnj Pána Krysta; 201v: Na Swateho Girzj vloženo za: Ochtab wzkrzjssenj pána Krysta (197r-200v (197r - 200v)); Za dessť neb za Cžas' (200v-201r (200v - 201r)) ; 201v-202v (201v - 202v): O S: Marku ; 202v-203v (202v - 203v): O Swatem Filipu a Jakubu ; 203v-204r (203v - 204r): Na Swatého Zygmunda vloženo za: O Narozenj Krysta pana

242v-243v (242v - 243v): Tuto notowána gsau Gloria przi wssech tonůw wosmi, A při každem Introitu po Verssi znamenano gest které zpěwati máš. = Tonus na Sláva Otci ...

244r-271r (244r - 271r): české zpěvy mešního propria de sanctis (letní a podzimní část sanktorálu) ; záhlaví Pocžjnagj se officia o Swatých ... (O Swatem Wjtu x O Swa: Mikulassi)

271v-306v (271v - 306v): české zpěvy mešního propria pro společné svátky = commune sanctorum ; (O Poswěcenj Chrámu Božiho x O Pannách)

307r-460r (307r - 460r): prosy pro různé svátky de tempore, de sanctis i commune sanctorum (Prozy O Wtělenj Páňe ! w Adwent x O Chwále Božj)

460v: vacuum

461r-471r (461r - 471r): pokračování českých zpěvů mešního ordinaria - Patrem Credo

471v: vacuum

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

pergamen

Rozsah

471 ff.

Poznámka

63 x 40 cm desky, 16 cm (výška hřbetu) ; 57,5 x 38,5 (39) cm folio

Foliace

Nová foliace tužkou, původní signatury složek: 4 listy, A20-B20, C1-4, C6-20, D20-P20, Q1-Q5, Q14-Q20, R20, S1, S1bis, S2-S18, 1 list, S20, T20-V20, X1-X8, X17-X20, Y20-Z20, et1-7, et 6-12, et 14-20, cum1 , cum 3-4 , cum 6, 1 list.

Dochování

Spodní části listů 457, 468-471 oříznuty.

Popis rozvržení

Rozvržení

Sloupce:

Živá záhlaví červeně ; text na foliu v červených rámcích z jednoduchých linek, červené rubriky ; marginální vpisky (tužkou "NB"; černým inkoustem znak Jana Táborského stylizované "NT"; červeným inkoustem "mi", "resol"., "O Pannách", "vt fa" aj.).

Hudební notace

4r-470v (4r - 470v): Převážně černá chorální rhombická notace, v několika částech černá menzurální notace (folia 24r, 34r-39r (34r - 39r), 40r-41r (40r - 41r), 45v, 67r-67v (67r - 67v), 68v-69r (68v - 69r), 385v-386r (385v - 386r), 424v, 461r-470v (461r - 470v)); klíče c a f ; 5 linková červená osnova ; 9 řádek notové osnovy na jedné straně ; zapsáno Vavřincem Bílým v dílně Jana Táborského z Klokotské Hory

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

4 celostránkové iluminace - 3 erby donátorů, 1 znak města Žlutic; 35 menších iluminací; 29 iluminovaných iniciál (z toho 15 iniciál s miniaturami) ; černožluté, modré, červené a červenožluté iniciály ve velikosti 1-3 řádky ; rubriky

1r: Celostránková barevná iluminace s erbem v architektonické borduře ; text nad erbem ve štítku "Oswicenych a wysocze vrozenych knižat a panvow pana Heinricha Starssiho a pana Heinricha Mladssiho bratrzi swate Rzimske Rzisse Purghrabat w Missni hrabat z Hartnssteina pannuow z Plawna a z Gerowa ec. 1558"; text pod erbem vlevo ve štítku: "Fabianus Pollirar z Austi nad Labem Malerz Wstarem Miestie pražskem 1558" ; pod erbem datace se značkou iluminátora "1.5. FP. 5.8."

2r: Celostránková barevná iluminace s erbem v architektonické borduře s rostlinnými motivy , text nad erbem ve štítku "Oswicene a wisoce vrozene knieznie a panij panij Markétie Swate Rzimske Rzijsse purkrabinie w missnij hrabince z hartenssteina panij z plawna z gerowa wdowa Vrozena hrabinka z Salmu"; pod erbem datace se značkou iluminátora "1.5. FP. 5.8."

2v: Celostránková barevná iluminace s erbem v architektonické borduře s rostlinnými motivy ; zlacený, špatně čitelný text ve štítku nad erbem "Oswicene a wisoce vrozene knieznie a pani pani a choti Katerzinie purkrabinie w missnij hrabince z hartenssteina pani z plawna z gerowa vrozena markrabinka z Brandenbvrkv 1558"

3r: Celostránková barevná iluminace se znakem města Žlutic v architektonické borduře s rostlinnými motivy ; text ve štítku nad erbem "Insignia civitatis Luticensis 1558" ; pod erbem datace se značkou iluminátora "1.5. FP. 5.8."

3v: Na spodní straně folia pod textem erb Jana Táborského z Klokotské Hory na modrém podkladu v kulatém věnci z vavřínu; text pod erbem "Jan Táborský z Klokotské Hory"

4r: Zelená ornamentální iniciála W s rostlinným motivem, miniatura se scénou krále Davida klečícího a klanícího se Kristu na oblacích, v pozadí město, dole harfa ; rozvilina v levém horním rohu, fialovorůžový rámeček

4r: Na spodním okraji folia scéna boje Židů s Amalechity, v pozadí hořící budovy, vpravo vpředu modlící se Mojžíš s Áronem a jeho bratrem na lesnaté hoře; Amalechité jsou oblečeni jako Turci, Židé jako rytíři ve zbroji 15.-16. stol., scéna v perspektivě ; černý text v iluminaci "Moisee pungnat. cum Amaleck. Exod, XVII" ; ve skále pod Mojžíšem značka iluminátora FP. - Na pravém okraji folia nahoře modrý cechovní štít a v pásce nad ním text "Slawneho Czechu Ržemesla Sladowniczkého", pod ním sv. Václav jako rytíř renesančního typu v brnění se štítem a praporem, v purpurovém plášti a červeném baretu mezi dvěma anděly

25r: Žlutá ornamentální iniciála P s rostlinným motivem a s maskarony, modré pozadí s černozlatými rostlinnými ornamenty, s rozvilinou v levé části, růžový rámeček

25r: Na spodním okraji folia donátoři (muž a žena) vzhlížejí k ukřižovanému Kristu v přírodě, v pozadí hora, v pravém dolním rohu skoro smazaný červený štít s páskou nad ním, text "Giržijk Mazanek Kateržijna manželka geho". - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými motivy, vázami a maskaronem

25v: Červená ornamentální iniciála S ve spodní části strany, s rostlinným motivem, zlacené pozadí s rostlinnými ornamenty, s rozvilinou vlevo (součásti bordury), zelený rámeček. V borduře klečící donátor s nápisovou páskou "Laurinus Rocžek baccalarz" před ženskou postavou s krucifixem.

64r: Červená ornamentální iniciála T s rostlinným motivem, s rozvilinou v levém horním rohu, modré pozadí s rostlinnými ornamenty, zelený rámeček.

64r: Na spodním okraji folia klečí tři donátoři modlící se ke Kristu s kalichem v ruce na oblacích, text u levého donátora "Jan Schwadach" Ssmerdach, Sswerdach, vpravo manželé, v pravém dolním rohu pod bordurou modrý štít s páskou nad ním, text "Mikulkass Macza Liddmilla manž.". - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými motivy

65v: Na spodním okraji klečící donátorka s páskou vpravo vedle hlavy, text "Panna Anna Kočkowic"

66r: Uprostřed strany ornamentální červená W s rostlinným motivem, rozvilina v levém horním rohu, miniatura z 4. a 5. kapitoly Apokalypsy sv. Jana - 24 23! starců v bílých oděvech holduje Hospodinu (královské koruny a harfy v rukou), jenž sedí na trůně s knihou na klíně, kterou otvírá beránek se šesti rohy a sedmero očima ; okřídlené symboly evangelistů a sedm 6! plamenů okolo Hospodina, v popředí klečí Jan v zeleném rouchu s červeným pláštěm ; oblaka nebeská v duhových tónech; modrý rámeček

66r: Na spodním okraji folia zobrazen anděl hrající na varhany a andílek obsluhující měchy, 3 donátoři (manželé s dítětem), nad nimi páska, text "Hawel Lubensky, Martha manželka geho". - Po pravé straně folia bordura s figurami tří andělů hrajícími na loutnu, harfu a tubu, motivy hrachového listu a květin, úponkový ornament, maskaron, mořská panna ? a lev ?

78r: Zelená ornamentální iniciála A s rostlinným motivem, s rozvilinami po levé straně, modré pozadí s rostlinnými ornamenty, růžový rámeček

78r: Na spodním okraji folia dva štíty s páskami nad nimi, vlevo modrý renesanční štít, text "Jan Klobaučnik z před miestij"; vpravo pod bordurou červený renesanční štít, text "Martin Kostka sladownik". - Na pravé straně folia květinová zlacená bordura s labutí, kartuší, maskaronem a šaškem

83r: Červená ornamentální iniciála R s rostlinným motivem, s rozvilinami po levé straně, miniatura se scénou Gedeona v římské zbroji klečícího v travnaté krajině a modlícího se, před ním bílé beránčí rouno na něž padá rosa z mraků, v pozadí hrad na skále, hory; šedomodrý rámeček

83r: Na spodním okraji folia pod bordurou klečí a modlí se donátor s modrým štítem vlevo vedle sebe a páskou nad ním, text "Girzijk Sowa". - Na pravé straně folia rostlinná bordura s květinami, maskarony a kartuší (celerové listy, bodláková poupata)

105v: Zelenožlutá ornamentální iniciála D s rostlinným motivem, s bohatými rozvilinami přecházejícími do bordury na levé straně listu (na konci bordury hrozen), miniatura se scénou narození Páně - v klenuté místnosti se sloupy), Ježíšek v jeslích (košíku), klečící Panna Maria se sepjatýma rukama, Josef osvětluje dítě lucernou, vůl, osel, v pozadí dvě osoby; fialový rámeček

105v: Celá iluminace ve zlatém rámci, na spodním okraji folia scéna předání radostného poselství od anděla božího pastýřům; tři pastýři pod stromy (jeden pokleká, druhý si zakrývá oči rukou, třetí se schovává za strom), ovce, v krajině v pozadí domy, nad nimi pod bordurou anděl s páskou v rukou "GLORIA IN EXELSIS DEO". - Na levém okraji folia rostlinná bordura, nad ní klečí donátoři (muž a žena), nad jejich hlavami páska, text "Bartolomieg Kossman Anna Manželka geho"; nad nimi modrý štít s hvězdou, u nohou leží červený štít

114v: Zelená ornamentální iniciála A s rostlinným motivem, s rozvilinou v levém horním rohu, pozadí s rostlinnými ornamenty (motiv s vázou), modrý rámeček

114v: Na levé straně folia bordura s figurálními, květinovými, ornamentálními a ptačími motivy (karyatida ?, maskaron, voluty, bílý pták, papoušek, čáp). - Na spodním okraji vlevo červený štít s páskou nad ním, text "Jan Kalihrach sladow:", vpravo štít dělený pokosem s páskou nad ním, text "Melichar Kožissnik"

118r: Červená ornamentální iniciála P s rostlinným motivem, zeleno-zlaté pozadí s rostlinnými ornamenty, zelené rozviliny na levé straně, modrý rámeček

118r: Na spodním pravém okraji folia pod bordurou červený štít s páskou nad ním, text "Eliašš Zahorsky". - Na pravé straně folia bordura s rostlinnými motivy, maskarony a ptáky

180r: Červená ornamentální iniciála W s rostlinným motivem, modré pozadí s rostlinnými ornamenty, zlatožluté rozviliny v horní části, zelený rámeček

180r: Na spodním okraji folia scéna se zjevením bolestného Ježíše Krista v oblacích (trnová koruna a kalich zachytávající krev), vpravo klečí donátor, v pozadí kopec a stromy, vpravo pod bordurou erb s páskou, text "Mikulass Ratiborsky ze Chcebuze". - Bordura na pravém okraji folia s rostlinnými a zvířecí motivy - roh hojnosti, medvěd s dudami, včelí úl ?

184v: Na spodním okraji scéna porážky dobytčete - dobytče na provaze, 3 muži ho drží, 4. muž vpředu s palicí, okolo 2 psi, v pozadí 2 stromy, vlevo štítek bez textu zřejmě pro řeznický cech

185r: Zlacená ornamentální iniciála W s rostlinným motivem a konvalinkami, miniatura se scénou Zmrtvýchvstání Ježíše (Ježíš v purpurovém plášti se svatozáří, korunou a korouhví v ruce vstává z hrobu, levou rukou žehná světu, pod ním tři spící strážci, v pozadí tři ženské postavy - tři Marie - a středověké město - Jeruzalém), oranžová rozvilina v levém horním rohu, modrý rámeček

185r: Scény ve zlaceném rámci ; na spodním okraji folia vlevo loď na rozbouřeném moři, Jonáš padající z lodi, velryba, vpravo dole pod skálou Jonáš vystupuje z tlamy velryby, vpravo město, hory, sedící postava, oblaka. - Na pravém okraji folia nahoře červený cechovní štít, nad ním páska, text "Czechu Rzemesla Rzeznického", pod ním scéna: Samson roztahuje tlamu lvovi; dole scéna: tři učedníci jdou do Emauz

206r: Rostlinná iniciála M (jahodník), miniatura se scénou Nanebevstoupení Páně - klečící apoštolové a Panna Maria kolem zelené vyvýšeniny, Ježíšovy nohy a spodní část šatu na okraji prozářených mraků ; jahodová rozvilina vlevo dole; modrý rámeček

206r: Na spodní okraji folia scéna ve zlatém rámci: Eliáš vyjíždí v ohnivém kočáře do nebe (vlevo v pozadí město, vpředu klečící Eliášův učedník v modrém plášti, vpravo řeka, dům, stromy a Eliáš v ohnivém kočáře taženém dvěma koňmi stoupající do nebe) ; v pravém dolním rohu modrý cechovní štít, text "Mikulass Waclaw Nepiley". - Na pravém okraji folia bordura s rostlinným motivem (jahodník), nahoře červený volutový štít vyplněný zlaceným perníkem s páskou nad ním, text "Jan Raubal pernikař", dole klečící donátor s modrým štítem (zlatá Aesculapova hůl, červená písmena V.S.), páska nad štítem, text "Vitus Strassecensis"

214r: Červená ornamentální iniciála Z s rostlinným motivem, modré pozadí s rostlinnými ornamenty, žlutý rámeček

214r: Na spodním okraji folia vpravo červený cechovní štít s páskou nad ním, text "Czechu Rzemesla kowařského". - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými motivy, delfínem a maskaronem

215r: Rostlinná D (bílé, červené, růžové růže), miniatura se scénou Seslání Ducha svatého - sedící Panna Marie v červeném rouchu s modrým pláštěm a bílým závojem obklopena zástupem apoštolů, nad nimi na zlatém pozadí skoro smazaná holubice Ducha svatého ; rozviliny (růže) na levé straně, šedofialový rámeček

215r: Na spodním okraji folia ve zlatém rámci scéna pokřtění (etiopského) komorníka královny Kandaces jáhnem Filipem (v pozadí dům, vpředu červený kočár se dvěma koňmi, na jednom sedí vozka, vpravo řeka a v ní křtí jáhen Filip komorníka, vpravo skála a stromy) ; scéna je nedomalovaná. - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými motivy (růže), dole modrý cechovní štít s páskou nad ním, text "Czechu Ržemesla Saukenickeho"

224r: Červená ornamentální iniciála P s rostlinným motivem , miniatura na zlaceném pozadí se scénou Nejsvětější Trojice - Bůh Otec s papežkou tiárou na hlavě sedí na trůnu, v náručí drží ukřižovaného Krista s trnovou korunou na hlavě, Duch jako holubice nad nimi, po stranách 2 andělé přidržují roucho Boha Otce; na levé straně rozviliny, modrý rámeček.

224r: Na spodním okraji folia vlevo klečící muž, dvě klečící ženy vpravo, nad mužem nápis "Aetat: suae 82", na pásce text vpravo od něj a nad oběma ženami "Pawel Geldnar z Austj nad labem a Katerzina matka geho", vpravo vedle žen zlatý erb s páskou nad ním, text "Wondrzey Geldnar z Austj Nad labem a Anna matka geho 1558". - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými a květinovými motivy, rohem hojnosti, střapci, ptáčkem

229v: Oranžovo-červená ornamentální iniciála K s rostlinným motivem, maskaronem a delfínem, zelené pozadí s rostlinnými ornamenty, rozviliny na levé straně, modrofialový rámeček

229v: Na levém okraji folia bordura s rostlinnými, ornamentálními a figurálními motivy (vázy, maskaron, atlanti, květiny, delfíni, rybičky). - V levém spodním rohu červený cechovní štít s páskou nad ním, text "Czechu Rzemesla Kreyčiřskeho"

230v: Iniciála N s motivem vinné révy, miniatura se scénou z Poslední večeře Páně - apoštolové a Ježíš sedí u stolu, Ježíš v čele, Jidáš vpředu s měšcem, sv. Jan sedí na klíně Ježíše a má hlavu položenou na stole; rozviliny iniciály na levé straně navazují na borduru, fialovorůžový rámeček

230v: Na levém okraji folia bordura s rostlinnými motivy (vinná réva), nahoře modrý cechovní štít s páskou nad ním, text "Czechu Rzemesla Knapowskeho". - Pod bordurou v červeném rámečku scéna Mojžíš udeřil do skály a z ní vytryskla voda (Mojžíš s holí u skály, ze skály teče pramen vody, 2 osoby nabírají vodu, 2 osoby jdou pro vodu). - Na spodním okraji folia v červeném rámečku scéna seslání nebeské many lidu izraelskému - mana padá do stanového tábora, lidé ji sbírají do košů a chytají do plachet - 9 mužů, 3 ženy v dobových šatech, 10 stanů

238r: Na spodním okraji sedící muž, na klíně má psa, vedle leží kočka, zvířata hladí, za ním na podstavci pohár vína, páska nad ním "Girzik Rotlas? z Kožichowa?", vedle červený text "AETA: 56. 1559"

244r: Fialová ornamentální iniciála Z s rostlinným motivem , miniatura se scénou sv. Jan Křtitele (v hnědém rouchu s červeným pláštěm, svatozáří, knihou v ruce a beránkem na ní); zlacené pozadí, žlutý rámeček

244r: Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými (květinovými a ptačími motivy). - Na spodním okraji folia pod bordurou modrý štít, který drží andílek s čelenkou s křížem, na štítě písmena I.E., vlevo páska "15. H. E. 5.8."

249v: Křížem proříznutá iniciála R, původně zřejmě modrá s rostlinným motivem, miniatura se scénou upálení mistra Jana Husa - upalován u kříže, vlevo nahoře Kristus v oblacích ; rozviliny pokračují do bordury na levé straně, součástí rozviliny dva muži - jeden zřejmě přidržuje M. Jana Husa nástrojem na dlouhé násadě, druhý měchem rozdmýchává oheň; červený rámeček

249v: Na levé straně folia bordura s rostlinnými a figurálními (viz iniciála R) motivy. - Na spodním okraji folia vlevo stojí muž s palmovou ratolestí a ukazuje vpravo přes krajinu k městu, nad rukou páska se skoro nečitelným textem, poslední slovo snad "baccalarz"

257r: Zelená ornamentální iniciála K s rostlinným motivem a maskaronem, pozadí červenomodré s rostlinnými ornamenty, nalevo rozviliny přecházející dole do bordury; zelenožlutý rámeček

257r: Na levém a horním okraji folia bordura s rostlinným motivem. - Na pravém okraji folia bordura s rostlinnými a zvířecími motivy (veverka, dravý pták, ptáček). - Na spodním okraji scéna ve zlatém rámci - Kristus na kříži, z obou stran klečící donátoři, v pozadí stromy, mraky, hrad, pravá strana scény nedokončená (donátor bez obličeje), vpravo pod bordurou erb s páskou nad ním, text "Viktorin Geldnar z Austij nad labem"

261v: Modrá ornamentální iniciála R s rostlinným motivem, miniatura se scénou Narození Panny Marie - sv. Anna leží v posteli s baldachýnem, dvě ženy v dobových šatech jí podávají jídlo, třetí žena se sklání nad kolébkou s Pannou Marií, na lavičce mezi postelí a kolébkou dvojramenný svícen a džbánek ; rozviliny vlevo napojeny na borduru, růžový rámeček

261v: Na levém okraji folia bordura s rostlinným a květinovým motivem. - Na spodním okraji folia vlevo poškozený modrý erb s páskou nad ním, text "Jan Sskornie z Frymburgku 1558"; vpravo dva štíty; červený štít s páskou nad ním, text "Jakub Wawrowicz Anno 1558" ; modrý štít s páskou nad ním, text "Jan Plawensky Anno Domini 1558"

262r: Na spodním okraji tři klečící donátoři (zřejmě ke třem erbům na foliu 261b), nad nimi Ježíš na oblacích s metlou v levé ruce, pravou rukou žehná

268v: Zelená ornamentální iniciála R s rostlinným motivem, miniatura se scénou Šimona a Judy, zlaté pozadí, rozviliny vlevo součástí bordury; modrý rámeček

268v: Na levém okraji folia bordura s rostlinným motivem a dole erb s páskou pod ním, text "Jan zproseče, Ginač ssalda". - Na spodním okraji folia bohatá rostlinná bordura se dvěma opicemi

271v: Zelená ornamentální iniciála O s rostlinným motivem, miniatura se scénou chrámu (dvě ženské postavy před chrámem sedí u stolů a prodávají svíčky, dvě postavy ve věži u zvonů), pozadí zlaté, modrý rámeček

271v: Na levém okraji folia bordura a scény ve zlatém rámečku. - Vlevo nahoře scéna z posvícení - vesnice, muzikanti, tančící lidé, vpravo vojáci, vpředu dva žoldnéři, jeden nese věnec, třetí žoldnéř smeká čepici a přináší jim otevřený korbel; pod tím rostlinná bordura. - Na spodním okraji folia scéna s Jakubem spícím pod stromem, zdá se mu o žebříku nebeském, po němž stoupají čtyři andělé, v pozadí údolí, jezero, domy, hrad, hory

272r: Na spodním okraji půlený modrobílý erb s páskou nad ním, text "Melchiar a Girzik Bratrži Audrcztj z Audrcže 1558"

275r: Modrá ornamentální iniciála Z s rostlinným motivem, zlacené pozadí s rostlinnými ornamenty, oranžovo-červeno-žlutý rámeček

275r: Na pravém okraji folia rostlinná bordura s květinami, dole erb s páskou nad ním, text "Wolff Stampach 1558"

283r: Modrá ornamentální iniciála M s rostlinným motivem, černé pozadí s rostlinnými ornamenty, rozvilina vlevo dole, červený rámeček

283r: Na pravém okraji folia květinová bordura s maskarony. - Na spodním okraji folia erb s páskou nad ním, text "IAKVB PARAS Z PARASV 1558"

307r: Červená ornamentální iniciála P s rostlinným motivem, miniatura se scénou Zvěstování Panně Marii - Panna Maria na klekátku, archanděl, lilie, konvalinky ve váze, holubice Ducha svatého ; rozviliny na levé straně, zelený rámeček

307r: Na pravém okraji folia bordura s rostlinným a květinovým motivem. - Na spodním okraji folia modrý štít s páskou nad ním, text "Wictorin Moteylek 1558", vedle klečí modlící se muž

325r: Modrá ornamentální iniciála G s rostlinným motivem, miniatura - Ježíš jako nahé dítě v červeném plášti zabíjí kopím s křížem a korouhví draka, pod drakem smrtka ; zlacené pozadí, zelený rámeček

325r: Na pravém okraji folia rostlinná bordura s konvalinkami. - Na spodním okraji folia vlevo modrý cechovní štít s nápisem pod ním "Czechu Rzemesla Ssewczowskeho" ; vpravo červený cechovní s nápisem pod ním "Czechu Rzemesla Koželauského"

350r: Červenofialová ornamentální iniciála N s rostlinným motivem, červeno-oranžové pozadí s rostlinnými ornamenty, rozviliny na levé straně, zelený rámeček

350r: Na pravém okraji folia bordura s květinovo ornamentálním motivem (maskaron) ; dole modrobílý štít s varhanami a páskou nad ním, text "Wondrzeg warhanik". - Na spodním okraji folia klečí modlící se donátor.

Popis vazby

Vazba

Vazba původní, dubové desky potažené kůží, s vtlačenými ornamenty - rostlinné a ornamentální motivy, mosazné kování (rohové puklice, středová puklice), kožené pásky místo spon, poškozený a renovovaný hřbet.

Dodatečné informace

Seznam literatury

Literatura

K. Konrád: Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. I. čásť, XV. věk a dějiny literátských bratrstev. V Praze : tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba), 1893.

Literatura

Průvodce po pramenech k dějinám hudby : fondy a sbírky uložené v Čechách / zpracovali Jaroslav Bužga, Jan Kouba, Eva Mikanová a Tomislav Volek ; redigoval Jan Kouba. - Praha : Academia, 1969.

Literatura

J. Čadík: O kancionálu Žlutickém. In Plzeňsko, 1919, č. 3.

Literatura

A. F. Malinovský: Heraldika českých renesančních graduálů Litoměřického, Rakovnického a Žlutického. Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2002.

Literatura

J. E. Wocel: Žlutický kancionál. In Památky archaeologické a místopisné. Díl. 3. Praha : Matice česká , 1859.