ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Knihovna Národního muzea v Praze

Signatura: V H 36

Titul: Mariánské hodinky

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1390-1395Ne před: 1390; Ne po: 1395

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r

Poškozený text psaný rukou 16. století - mariánská modlitba ?

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 2r-84r (2r - 84r)

Titul: Hodinky P. Marie

Rubrika: Tuto se počínají hodiny, ješto slove kurs matky

Incipit: Hospodine, rty moje otevři, ať ústa má zvěstují chválu tvú

Rubrika: 17rPočínají se laudes

Incipit: Bože napomoz mně

Mezi modlitbami na f. 36r-37r (36r - 37r) ke sv. Václavu a na f. 37r-38r (37r - 38r) "Ot svatých mučedlníkóv, českých dědicóv".

Explicit: 40vduše umrlých odpočiňte v pokoji, amen, tak milý buoh daj

Rubrika: 41rTuto se dokonávají laudes i s jitřní

Rubrika: Potom počíná se prvá hodina hodin matky svaté Marie, amen

Incipit: 42rHospodine, k mému počátku přihlédaj, Bože, k mej pomoci pospěj

Explicit: 48vvše zbožné duše přebývajte s Hospodinem

Rubrika: Tuto se počíná třetie hodina svaté Mařie

Incipit: 49vHospodine, k mému počátku přihlédaj, Bože, k mej pomoci pospěj

Explicit: 55rvše zbožné duše přebývajte s Hospodinem, amen, tak buoh daj. Maria.

Rubrika: Tuto se skonává třetie hodina

Rubrika: Potom se počíná šestá hodina etc.

Incipit: 56rHospodine, k mému počátku přihlédaj, Bože, k mej pomoci pospěj

Explicit: 60vv jednotě svatého ducha bože věky věkoma amen. Poděkujmy hospodinu, chvála.

Rubrika: 61vDevátá hodina

Incipit: Hospodine, k mému počátku přihlédaj, Bože, k mej pomoci pospěš

Explicit: 66rustanovil skrze Jesu Krista boha našeho amen. Poděkujmy hospodinu, bohu chvála a duše.

Rubrika: 67rPočíná nešpor

Incipit: Hospodine, k mému počátku přihlédaj, Bože, k mej pomoci pospěj

Explicit: 76rvše zbožné duše přebývajte s Hospodinem

Rubrika: Počíná se kumplet

Incipit: 77rObrať ny Hospodine spasiteli náš a odvrať svuoj hněv ot nás

Explicit: odpočívajte v svatém pokoji, amen, tak buoh daj

Rubrika: Tuto skonávají se hodiny

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Autor: Adolf Patera

Titul: Hodiny sv. Mařie ze XIV. století

Titul: České museum filologické

Rozsah citace: volumeVII

Datum: 1901

Rozsah citace: pagess. 86-103, 351-363

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 84v

Text psaný rukou 16. století - mariánská modlitba.

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen, f. I-II přední i zadní části papír.

Rozsah

II + 84 + II ff.

Rozměry

Výška: 10 cm

Šířka: 8 cm

Dochování

Text místy poškozen opadáním inkoustu.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Figurální iluminace: 1v: Zvěstování P. Marie, 2r: (H) Klečící a modlící se P. Maria, 41v: Adorace děcka, 42r: (H) Zvěstování pastýřům, 49r: Klanění sv. Tří králů, 49v: (H) Anděl se zjevuje spícím Třem králům, 55v: Zmrtvýchvstání Krista, 56r: (H) Tři Marie u hrobu, 61r: Nanebevstoupení Krista, 61v: (H) Sv. Alžběta, 66v: Seslání Ducha svatého, 67r: (H) sv. Petr, 76v: Smrt P. Marie, 77r: (O) Žofie Bavorská.

Poznámka o výzdobě

Ornamentální iniciály: 42v: K, 43v: B, 44v: P, 46v: C, 50v: K. Drobné iniciálky zdobené filigránem.

Poznámka o výzdobě

Iluminátorem rukopisu byl Mistr Samsonovy historie. Ornament je tvořen monochromními akanty vloženými do dříků iniciál a akantovými výběhy do bordur. Výběhy jsou krátké, pružné. Akanty jsou často sestaveny do kytek. Barevnost je jasná. Lidská postava je plastická, modelace je provedena barvou. Tělesný tvar je skryt pod ornamentálně pojatou draperií s množstvím záhybů. Inkarnát je světlý a dodává tvářím mladistvý charakter. Kvalita iluminací kolísá, což je způsobeno účastí dílenských pomocníků (Krása). Rukopis náleží do počáteční fáze krásného slohu (Krása), či do období jeho příprav (Kutal). Draperie zde ještě nejsou rozvinuty tak bohatě, aby zastínily lidskou postavu. Mladistvé a lyricky podané obličeje jsou rovněž znakem počátků krásného slohu. (P. Brodský)

Popis vazby

Vazba

Ne před: 1800; Ne po: 1900

Vazba novodobá, kožená, černá, zdobená slepotiskem a zlacením, na hřbetě titul Hodiny Matky svaté Marie. (Certainty: high.) (Evidence: conjecture.)

Historie

Vznik

Ne před: 1390; Ne po: 1395

Čechy. Podle Krásy byl rukopis pořízen pro císařovnu vdovu Alžbětu Pomořanskou či spíše pro královnu Žofii Bavorskou, podle Brauera pro královnu Annu Českou, manželku anglického krále Richarda II.

Certainty: high.

Akvizice

Do KNM se rukopis dostal roku 1872 darem technika V. Kasíka.

Dodatečné informace

Seznam literatury

Literatura

Autor: F. M. Bartoš

Titul: Soupis rukopisů Národního muzea v Praze I

Místo vydání: Praha

Datum: 1926

Rozsah citace: pagess. 323, č. 1770

Literatura

Autor: P. Brodský

Titul: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze

Místo vydání: Praha

Datum: 2000

Rozsah citace: pagess. 69, č. 58