ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Historie revizí dokumentu

Změna: (Poslední editace: 15.2.2001)

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česká republika

Místo uložení: Praha

Knihovna: Knihovna Národního muzea v Praze

Signatura: IV.B.24

Titul: Jenský kodex Antithesis Christi et Antichristi

Datace: 1490-1510

Obsah

Titul: Jenský kodex Antithesis Christi et Antichristi

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

papír, pergamen

Rozsah

Poznámka

31,5 x 21,5 cm, f. 1 31,5 x 18-15,5 cm

IV + 114 (recte 116) ff., f. 1 a 108 bis

Popis výzdoby

2v: Slepci vedoucí se navzájem a padající do jámy (Lukáš VI,39)

3r: Žena stříhá ovce

3v: Mniši bourající podpěry chrámu

4r: Vlk dáví ovce

4v: Nesení kříže a Ukřižování

5r: Průvod světských a církevních hodnostářů včetně papeže a císaře

5v: Žižka v nebi jako klíčník

6r: Nebe

9v: Zrcadlo všeho křesťanstva

10v: Město Antikristovo, v medailonech Aristoteles a Vergilius, Platón a Ovidius, Empedokles a Horatius, Cicero a Otharrus (?)

11r: Město Kristovo, v medailonech sv. Jan Evangelista a sv. Augustin, sv. Ambrož a sv. Matouš, sv. Lukáš a sv. Řehoř, sv. Jeroným a sv. Marek

12v: Nesení kříže

13r: Papež s průvodem kardinálů

13v: Evangelisté

14r: Konstantin Veliký uděluje církvi světské panství

14v: Ukřižování sv. Petra

15r: Ludvík uděluje papeži vládu nad Římem

15v: Kristus a sv. Petr

16r: Papežovo nařízení o prebendách

16v: Sv. Prosper a sv. Lukáš

17r: Biskup shromažďuje prebendy

17v: Apoštolové

18r: Kněz

18v: Bičování Krista

19r: Papež trestá své protivníky

19v: Mojžíš, Daniel, sv. Matouš

20r: Kněz

20v: Prorok

21r: Kněz

21v: Sv. Matouš a sv. Jan Evangelista

22r: Biskup a mnich

22v: Apoštolové

23r: Mnich a kvardián uchvacují cizí majetek

23v: Apoštolové

24r: Žid s kamenem, zákonodárce a papež se protiví božím přikázáním, Kamenování sv. Štěpána

24v: Apokalyptický jezdec s vahami v ruce

25r: Biskup váží tiáru a kalich

27r: Kristus vyhání penězoměnce z chrámu

27v: Daniel obhajuje Zuzanu

28r: Konstantin Veliký korunuje papeže Silvestra

28v: Narození Krista

29r: Průvod církevních hodnostářů v nádherném oblečení

29v: Korunování trním

30r: Doktor a žák (právníci?) v nádherném oblečení

30v: Lazar s ranami olizovanými psy a sv. Jan Křtitel v rouše z velbloudí srsti

31r: Boháči volají Lazara z pekla

31v: Sv. Jeroným a sv. Jan Křtitel

32r: Kněz

32v: Apoštol a sv. Jan Zlatoústý

33r: Boháči

33v: Apoštolové

34r: Sv. Bartoloměj a sv. Šebestián se klaní ďáblu

34v: Kristus myje učedníkům nohy

35r: Mniši líbají papežovi nohy

35v: Papež zpovídá jeptišky

36r: Proroci a světci

36v: Hříšníci

37r: Sv. Jan Evangelista, David, sv. Pavel, Daniel, sv. Petr, sv. Ambrož

37v: M. Jan Hus na kazatelně

38r: Upálení M. Jana Husa

38v: Upálení M. Jeronýma Pražského

41v: Upálení M. Jana Husa (dřevořez)

41v: Figurální bordura - dítě sedí na jelenu

47v: Figurální bordura - jelen s laní

48r: Upálení M. Jeronýma Pražského (dřevořez)

55v: Přijímání podobojí

56r: Boj husitů s křižáky

57r: Figurální bordura - medvěd hraje na citeru, medvěd s holí, opice hraje na dudy

66r: Kněz křtí druhému dítě

66v: Vyhnání apoštolů

67r: Farář se stěhuje

67v: Poslední večeře Páně

68r: Nová mše

68v: Apoštolové

69r: Papež, kardinál a biskupové v objetí apokalyptické šelmy

69v: Apoštolové se modlí o náhradu za Jídáše

70r: Kardinál korunuje nevěstku papežskou tiárou

70v: Kristus předává správu svému kněžstvu

71r: Svěcení kněží nynějších

71v: Satan rozdává odpustky

72r: Klášter ve městě, fara na vsi, mniši na poušti

72v: Josef a Putifarova žena

73r: Stromy smilstva

73v: Čarodějník podává apoštolům peníze

74r: Biskup světí kostel za úplatu

74v: Apoštolové v kládě

75r: Kněz sadí konšely

75v: Apoštolové na pranýři

76r: Jan Žižka v čele husitských vojsk

76v: Sv. Filip křtí etiopského dvořana

77r: Kněz vraždí své dítě

78v: Mniši v lázni

79r: Mučení sv. Vavřince

80r: Sluha boží hází falešného papeže do ohnivé tlamy apokalyptické šelmy

80v: Prorok

81r: Prorok

81v: Prorok

82r: Prorok

82v: Sv. Petr, Prorok

83r: Sv. Matouš, Daniel

83v: Jeremiáš, Daniel, Sv. Petr

84r: Sv. Jan Evangelista, Sv. Jakub

84v: Prorok, Ezechiel

85r: Proroci

85v: Proroci

92r: Biskup a kališnický kněz se přou o kalich, Kališničtí kněží se přou s mnichy o víru

93r: Papež a mnich získávají na svou stranu lid, Papež a církevní hodnostáři očerňují kališnické kněze u šlechty, Spravedliví laici všech stavů přijímají od Boha kalich

93v: Kristus žehná milovníkům pravdy, Anděl obviňuje biskupa a mnicha z neupřímnosti

94r: Kristus dává naučení milovníkům pravdy

94v: Papež a mnich odrazují lid od pravdy, Spor anděla s mnichy o upřímnost a hříchy

95r: Kristus dává naučení milovníkům pravdy

95v: Boží ruka žehná věrným, Papež mluví ke svým pochlebníkům

96r: Spor biskupa se spravedlivými o světské statky

96v: Biskup se radí s mnichy, Mniši slibují neupřímnost, Papež a mnich poučují své stoupence

97r: Ďábel chrání papeže, kardinála, biskupa a mnichy, Kališničtí kněží se radí o upřímnosti

97v: Boží ruka žehná upřímným

103r: Figurální bordura - jeleni s laněmi

39r: Ornamentální bordura

41v: Ornamentální bordura

47v: Ornamentální bordura

57r: Ornamentální iniciála L, ornamentální bordura

103r: Ornamentální iniciála T, ornamentální bordura

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen: 19.9.2003