ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Historie revizí dokumentu

Změna: (Poslední editace: 8.6.2004)

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česká republika

Místo uložení: Mladá Boleslav

Knihovna: Okresní muzeum Mladá Boleslav

Signatura: inv. č. 21691

Titul: Graduál mladoboleslavský (Janíčka Zmilelého z Písku)

Datace: počátek 16. století (cca 1509)

Obsah

Titul: Graduál mladoboleslavský (Janíčka Zmilelého z Písku)

Fyzický popis

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

pergamen

Rozsah

Poznámka

70,5 x 45 cm

409 ff.

Hudební notace

1r-407r: Chorální rhombická notace ve čtyřlinkové osnově, v závěru notová osnova připravena, ale nevyplněna.

Popis výzdoby

Hlavním iluminátorem rukopisu byl Janíček Zmilelý z Písku, který vytvořil figurální iniciály a výzdobu bordur. Kromě figurálních iniciál rukopis obsahuje velké množství kreseb obličejů, často různým způsobem znetvořených, zakomponovaných do jednotlivých drobných iniciál, které jsou často zdobeny i rostlinnými motivy. Méně často se takto objevují kresby zvířat nebo celých lidských postav. Tato výzdoba je v naprosté většině připisována dalšímu iluminátorovi.

1r: Figurální iniciála K (Kristus) s výběhy do bordur. V dalších iniciálkách kresby dvou lidských obličejů.

1v: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

2r: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

4r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

6v: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

9r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

10r: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

11v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

12v: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

14r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

15r: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

16r: V iniciálce X kresba dvou lidských obličejů.

16v: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

17v: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

18r: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

18v: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

19v: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů, v iniciálce G kresba jednoho.

20r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

22r: V iniciálce K kresba lidského obličeje.

22v: V iniciálce K kresba dvou lidských obličejů.

23v: Figurální iniciála S (Bůh otec na trůně se zástupem andělů), v drolerii andělé, v jedné z nápisových pásek letopočet 1509.

26r: V iniciálce A kresba lidského obličeje.

26v: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

27r: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

29v: Iniciálka B s kresbou šaška.

30v: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

31r: V iniciálkách A a B kresba lidského obličeje.

32r: Ve zdvojené iniciálce S kresby dvou lidských obličejů.

33v: V iniciálkách A a S kresby dvou lidských obličejů.

35r: V iniciálce B kresba lidského obličeje.

36v: V iniciálce S kresba lidského obličeje.

37r: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

40v: V iniciálce S kresba dvou lidských obličejů.

41v: Ornamentální iniciála G s výběhem do bordury.

42r: Figurální iniciála A (Trůnící sv. Řehoř), bohatá droleriová výzdoba s lidskými postavami, zvířaty a ptáky.

42v: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

43r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

45r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

45v: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

46v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

47r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje, v iniciálkách P a L kresby lidských polopostav.

48r: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

48v: V iniciálkách B a V kresby lidských polopostav.

49r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

50r: V iniciálce D kresba lidského obličeje, v iniciálce E kresba dvou lidských obličejů.

52r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

53r: V iniciálkách C a V kresba lidského obličeje.

55r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

58r: Figurální iniciála P (Narození Krista s P. Marií a Josefem), v bohaté droleriové výzdobě P. Marie s Ježíškem a Kristův rodokmen, v iniciálce V kresba lidského obličeje.

59r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

65v: Figurální iniciála E (Křest Krista v Jordáně Janem Křtitelem, v pozadí anděl), droleriová výzdoba s postavami dvou šašků a rostlinnými motivy, v iniciála O kresba lidského obličeje.

66v: V iniciálce V kresba polopostavy s korunou.

68v: V iniciálce C zpola lidská, zpola zvířecí postava.

69v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

71r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

72r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

75r: V iniciálce I kresba lidského obličeje.

79r: Iniciála E s postavou šaška.

80v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

81r: Iniciálka Q s kresbou medvěda a opice.

85r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

85v: V iniciálce C kresba lidské polopostavy.

87r: V iniciálce C kresba lidské polopostavy.

90r: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

90v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

92r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

94r: V iniciálce P kresba lidského obličeje.

95v: V iniciálkách D (2x) kresba lidského obličeje.

97r: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

102v: V iniciálce A kresba lidského obličeje a hlavy nestvůry s ptačím zobákem.

104r: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

105r: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

105v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

109v: V iniciálce B kresba lidského obličeje.

111v: V iniciálce C kresba obličeje šaška.

112r: V iniciálce B kresba lidského obličeje.

114v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

115v: V iniciálce C kresba lidského obličeje, na spodním okraji u iniciály H kresba obličeje mnicha s textem "Haha, monachus, veritas vincit".

119v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

122v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

126v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

132r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

134v: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

135v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

139r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

140r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

144r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

145r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

145v: V iniciálce R kresba lidského obličeje.

146r: Figurální iniciála R (Zmrtvýchvstání Krista), bohatá droleriová výzdoba s výjevem Kladení Krista do hrobu a Zjevení Krista Maří Magdaléně s rostlinnými motivy, motýly a ptáky.

147r: V iniciálce E kresba dvou lidských obličejů.

148r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

149v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

151r: V iniciálce X kresba zvířete (hada?).

152r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

154v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

157v: Iniciálka S s kresbou opice.

158v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

160r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

160v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

162r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

164v: U iniciálky E kresba jelena.

165r: V iniciálce H kresba lidské polopostavy.

169r: V iniciálce O kresba dvou šašků.

169v: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

170r: Figurální iniciála V (Nanebevstoupení Krista), droleriová výzdoba s rostlinnými motivy.

170v: V iniciálce A kresba dvou lidských obličejů.

171r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

172r: Oříznutím poškozená iniciálka s kresbou lidského obličeje.

172v: Část drolerie s rostlinnou výzdobou a kresbou ptáka, iniciála a větší část výzdoby vyříznuta.

173r: V iniciálce C kresba lidského obličeje, v iniciálce E kresba lidské polopostavy.

173v: Iniciálka V s kresbou anděla.

175v: V iniciálce D kresba lidského obličeje, iniciálka E s kresbou medvěda hrajícího na loutnu.

176r: Iniciálka S s kresbou opice hrající na dudy.

178v: Vyříznutá figurální iniciála B (Trůnící a žehnající Kristus), v částečně dochované droleriové výzdobě s rostlinnými motivy a zvířaty i kresba opice hrající na loutnu.

180v: Figurální iniciála C (Poslední večeře), v borduře rostlinná výzdoba (víno).

182r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

182v: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

184r: V iniciálce H kresba lidského obličeje.

188r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

189r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

195r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

196r: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

198r: V iniciálce O kresba lidské polopostavy.

199r: V iniciálce T kresba dvou lidských obličejů.

200r: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

200v: V iniciálce D kresba dvou lidských postav s cepy, nad jejich hlavami jména Janek a Havel.

201r: V iniciálce Q kresba lidské postavy s nápisovou páskou "Iluminator Janiczek Zmilely z Pyesku".

203r: V iniciálce P kresba lidského obličeje.

203v: V iniciálce D kresba lidského obličeje a nestvůry.

205r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

206v: V iniciálce D kresba lidské polopostavy.

207r: Figurální iniciála T (Sen Jakubův, v pozadí kostel), bohatá droleriová výzdoba s rvačkou, dalšími lidskými postavami (selské posvícení) a rostlinnými motivy. Její části vyříznuty.

208r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

209r: Figurální iniciála D (Sv. Ondřej), droleriová výzdoba s ptáky, kresbou obličeje a rostlinnými motivy, v iniciálce C kresba obličeje. Drobná část výzdoby vyříznuta.

214r: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

214v: Figurální iniciála S (Obětování Krista v chrámu), v droleriové výzdobě dva šašci, ptáci a rostlinné motivy, v iniciálce M kresba lidského obličeje.

216r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

217v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

221r: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

223v: V iniciálce N kresba lidského obličeje.

224v: Figurální iniciála D (Sv. Jan Křtitel), bordura s kresbou krajiny, ptákem a rostlinnými motivy.

225r: Iniciála B s kresbou jelena a laně.

226r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

226v: Figurální iniciála V (Sv. Petr), bordura s ptáky a rostlinnými motivy.

231v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

232v: V iniciálce P kresba dvou lidských obličejů.

234v: Figurální iniciála G (Smrt P. Marie), bordura z větší části odříznuta, v dochované části s rostlinnými motivy dva andělé hrající na lyru a loutnu.

236r: V iniciálce Q kresba lidského obličeje.

237r: V iniciálce A kresba dvou lidských obličejů.

242v: Zlomek bordury s opicí a rostlinnými motivy (větší část spolu s iniciálou vyříznuta), v iniciálce D kresba lidského obličeje.

243v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

247v: Figurální iniciála S (Kamenování sv. Štěpána, zčásti v borduře), v borduře kromě součásti výjevu souvisejícího s iniciálou i jelen, pták a rostlinné motivy. V iniciálce V kresba lidského obličeje.

251r: V iniciálce C kresba lidské polopostavy.

253v: V iniciálce S kresba postavy hrající smyčcem na strunný nástroj.

258r: V iniciálce P kresba lidské polopostavy.

259r: Figurální iniciála I (Umučení sv. Šebestiána, zčásti v borduře). V borduře kromě střelců z kuší (součást výjevu souvisejícího s iniciálou) i ptáci a rostlinné motivy. Drobná část výzdoby vyříznuta.

260v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

261r: V iniciálce P kresba dvou lidských obličejů, v iniciálce D také, jedna z nich hraje na dudy.

262v: V iniciálce G kresba lidského obličeje.

264v: V iniciálce L kresba lidského obličeje.

266r: Figurální iniciála S (Kněz zpovídá ženu), v borduře rostlinné motivy. V iniciálce P kresba lidského obličeje.

266v: V iniciálce O kresba lidského obličeje.

269r: V iniciálce O kresba dvou lidských obličejů.

272r: V iniciálce V kresba lidského obličeje.

272v: V iniciálce D kresba lidské polopostavy.

273v: Zbytek bordury s rostlinnými motivy a ženskou postavou (větší část výzdoby včetně iniciály vyříznuta). V iniciálce kresba lidského obličeje.

274r: V iniciálce E kresba lidského obličeje.

276r: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

280v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

281v: V iniciálce C kresba lidského obličeje.

282v: Figurální iniciála S (P. Marie s Ježíškem), v borduře lidská postava, pták a rostlinné motivy.

283r: V iniciálce S kresba lidského obličeje.

289v: Ornamentální iniciála S. V iniciálce E kresba lidského obličeje.

290v: V iniciálce D kresba lidského obličeje.

291v: V iniciálce T kresba lidského obličeje.

294r: Figurální iniciála G (Spasitel sedící na trůně a žehnající), v borduře s rostlinnými motivy jelen, laň a ptáci.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen: 9.6.2004