ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Signatura: DA I 6

Titul: Český utrakvistický graduál

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1543Ne před: 1543; Ne po: 1543

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r-69r (1r - 69r)

Titul: Kyrie, Gloria

Rubrika: Kyrie summum

Incipit: Všemohúcí votče, věčný bože, stvořiteli všech věcí

Rubrika: 15rSummum

Incipit: Sláva na výsostech bohu a na zemi pokoj lidem dobré vuole

Explicit: tvé drahé vykoupení ať zmařeno v nás není dada nám své smilování kyrieleyson

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 70r-99v (70r - 99v)

Titul: Sanctus, Benedictus, Agnus

Rubrika: Sanctus summum

Incipit: Všemohúcí stvořiteli, votče svatý

Rubrika: Troff

Incipit: Bože věrný vuodce i náš nejmilejší

Explicit: ó pane jenžs milostivý, ráčiž se smilovati nad námi

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 100r-102v (100r - 102v)

Titul: Te Deum laudamus

Rubrika: Te deum laudamus

Incipit: Tě boha chválíme, tebe pána vyznáváme

Explicit: v tebe doufáme, pane bože, nezamucujž nás na věky

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 109r-303v (109r - 303v)

Titul: Officia

Rubrika: Antifony v advent

Incipit: anděl neboj se Maria, neb si nalezla milost u pána boha

Rubrika: 114rOfficium o vtělení pána Krista v advent

Incipit: Rosu dajte shuory nebesa a voblakové

Incipit: 296vPoněvadž věříme, že Ježíš umřel jest a zmrtvých vstal, tak i buoh ty, kteříž zemřeli sau

Explicit: přijdiž a naučiž nás všem ///

Poznámka

Oficia de tempore a de sanctis jsou promísena, i když v první části (do f. 221v) převažuje část temporální. Na f. 222r-223v (222r - 223v) je zapsána Gloria patri všech tonuov, od f. 224r následují svátky světců, zakončené oficiem na den posvěcení chrámu. Na f. 230v uvedeno O svatém mistru Janovi Hus a o českých mučedlnících. Na f. 247v-249v (247v - 249v) oficia ke svátkům sv. Ludmily a Václava. Na f. 261r-269r (261r - 269r) jsou zapsána mariánská oficia, jejich počátek není dochován. Na f. 269r-296r (269r - 296r) následují oficia ke commune sanctorum, na f. 296v-303v (296v - 303v) oficium za zemřelé.

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 5

Umístění: 306r-448v (306r - 448v)

Titul: Prosae

Rubrika: Prózy o vtělení pána Krista v advent

Incipit: Poslal buoh anděla k panně ne každého, ale archanděla jenž jest síla jeho

Incipit: 447vKdyž svrchovaná zpívání pro zvuk také zemské pění veselé radování

Explicit: a India Bartoloměje a Matěje Syria, Šimona a Judu v Persu ///

Poznámka

Sekvence, v první části (do f. 385v) zejména k pohyblivým svátkům, od f. 386r ke svátkům světců. Na f. 397r-401v (397r - 401v) sekvence ke svátku Jana Husa a o českých mučednících (první není úplná). Na f. 434 je fragment sekvence ke svátku posvěcení kostela a sekvence mariánské. Mariánské pokračují po nezachované části dále od f. 441r, od f. 444r následují prózy ke commune sanctorum.

Jazyk textu: česky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen, papír.

Rozsah

II + 467 + I ff.

Rozměry

Výška: 56 cm

Šířka: 38 cm

Foliace

Soudobá foliace skládající se obvykle z písmena abecedy a římské číslice I-XX.

Dochování

Listy 2-7, 34-39, 41, 43-48, 90, 103-108, 143-145, 175, 192, 199, 206, 231-232, 241, 244, 253, 257, 260, 304-305, 320, 340, 346-351, 366, 381-382, 387-392, 396, 403-408, 411-416, 418-433, 435-440, 445-446, 449-467 jsou prázdné, jde (snad až na výjimky) o doplnění dnes nedochovaných listů.

Popis ruky

Poznámka

Písařem rukopisu byl podle B. F. H. Grahama Jan Táborský z Klokotské Hory.

Hudební notace

S výjimkou prázdných doplněných listů rhombická notace v pětilinkové osnově průběžně v naprosté většině rukopisu, sedm řad notové osnovy na stránce, klíče C, F. Na několika stranách černá mensurální notace.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Výzdoba vznikla v dílně Jana Táborského z Klokotské Hory.

1r: Zlacená iniciála W, bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a erbem se značkou a iniciálami W G.

70r: Zlacená iniciála W s putti, bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a zvířaty, v borduře dále postava s lukem, smrt s dítětem, kněz před oltářem podávající hostii klečící postavě a nezřetelná postava s hudebním nástrojem.

114r: Ornamentální zlacená iniciála R. Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy a zvířaty. Na horním okraji listu zapsáno jméno Voldřich Kaucký z Kostlce (sic). Na spodním okraji listu erb s obrněnou paží ve vínovém poli zdobeném ornamentem, v klenotu tři tyče (?) zakončené liliemi.

133v: Zlacená iniciála D, v ní Beránek boží. Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy. Na spodním okraji listu erb s nůžkami a iniciálami SS K. a datum 1543.

139r: Zlacená iniciála A, v ní tři dětské hlavičky. Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, zvířaty a lidskými postavami, zčásti v boji se zvířaty. Na horním okraji listu zapsáno jméno Jan Volek, datum 1543 a iniciály Jana Táborského z Klokotské HoryIT. Na spodním okraji listu vínový erb se zkříženými sekerami.

211r: Zlacená ornamentální iniciála K (jde o počátek slova Kněz, nicméně iniciála vypadá spíše jako R). Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, ve spodní části listu porážka býka.

211v: Zlacená ornamentální iniciála N. Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy, dětskými postavami a zvířaty. Na spodním okraji listu kněz před oltářem podávající hostii klečící postavě, vedle ní anděl držící černý erb se zlaceným písmenem W a ornamentem.

269r: Ornamentální iniciála M s dvěma medailónky s poprsími. Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy. Na spodním okraji listu postavy sv. Petra a Pavla, mezi nimiž je nápisová páska s textem Semper erant sancti fatuo katharmata mundo attamen hi stabunt turpiter ille cadet crede se (?) explorato a datem 1543. Pod páskou iniciály Jana Táborského z Klokotské HoryIT a ilustrace bajky o lišce a čápovi.

306r: Figurální iniciála P, Zvěstování P. Marie. Bordurová výzdoba s rostlinnými motivy.

Řada dalších jednodušších iniciálek.

Popis vazby

Vazba

Vazba: lepenkové desky potažené kůží zdobenou při hranách zlaceným ornamentem s rostlinnými motivy. Hřbet (SP) zdoben zlacením, v druhém poli na červeném podkladě zlacený titul Zpěvy při církevních službách Božích L. P. 1543 MS.

Historie

Vznik

Ne před: 1543; Ne po: 1543

Čechy. Rukopis byl patrně určen pro kostel Všech svatých v Litoměřicích.

Poznámka

Certainty: high.

Provenience

Na f. 1r marginálně poznámka o sečtení listů tohoto rukopisu v roce 1679: V této knize jest listů sečteno v summě 373 při auřadě J. Mti Cz. purkmistrském slovut. pana Jana Kryštofa Meissnera (?) dne 20. měsíce Januarii léta páně tisícího šestistého sedumdesátého devátého. W. G. D. auř. služ. Na předním přídeští (FS) štítek se současnou signaturou a dále štítek se starší signaturou (?) 117.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 2. 10. 2006.

Seznam literatury

Literatura

Autor: B. F. H. Graham

Titul: Three More Jan Táborský Graduals

Titul: Studie o rukopisech

Rozsah citace: volume33

Datum: 1999-2000

Rozsah citace: pagess. 229-244

Literatura

Autor: M. Tošnerová

Titul: Rukopisy předbělohorského období (1526-1620) signatury DA-DE v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Titul: Studie o rukopisech

Rozsah citace: volume35

Datum: 2002-2004

Rozsah citace: pageszejm. s. 132, č. 3