ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Švédsko

Místo uložení: Stockholm

Knihovna: Kungl. Biblioteket - Sveriges nationalbiblioteket

Signatura: A 148

Alternativní jméno: Codex gigas

Alternativní jméno: Ďáblova bible

Titul: Codex mixtus

Datace: 1200-1230Ne před: 1200; Ne po: 1230

Místo vzniku: Čechy - Podlažice

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r

přilepeno k desce - obsah neznámý

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 1v

hebrejská, řecká a latinská abeceda

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 1v

zápis břevnovského opata Bavora z Nečtin z roku 1295 o okolnostech vykoupení rukopisu ze zástavy u sedleckých cisterciáků

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: 1v

přípisek ze 14. století, v němž je jednak hlaholice (alphabetum Sclavorum), jednak cyrilice (alphabetum Ruthenorum)

Obsahová jednotka Č. 5

Umístění: 1v-117r (1v - 117r)

Starý zákon odchylující se od znění Vulgáty (zápis sice dosud nebyl textologicky soustavně zkoumán, přece však lze říci, že Žaltář je podle třetí verze Hieronyma ze Stridonu překladem do latiny z hebrejštiny)

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 6

Umístění: 117r-177v (117r - 177v)

Autor: Iosephus Flavius

Titul: Antiquitates iudaice

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 7

Umístění: 177v-199v (177v - 199v)

Autor: Iosephus Flavius

Titul: De bello iudaico

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 8

Umístění: 200r-200v (200r - 200v)

Autor: Isidorus Hispalensis

Titul: Epistola ad Braulionem Cesaree episcopum

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 9

Umístění: 200v-238r (200v - 238r)

Autor: Isidorus Hispalensis

Titul: Ethymologiae

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 10

Umístění: 238v

vacat

Obsahová jednotka Č. 11

Umístění: 239r-251r (239r - 251r)

Autor: Iohannicius Iohannes Alexandrinus

Titul: Isagoge de phisica racione

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 12

Umístění: 251v

vacat

Obsahová jednotka Č. 13

Umístění: 252r-252v (252r - 252v)

Autor: Hieronymus Stridonensis

Titul: Epistola ad Damianum papam cum introduccione ad quatuor evangelia

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 14

Umístění: 252v-285r (252v - 285r)

Nový zákon odchylující se od znění Vulgáty (zápis dosud nebyl textologicky soustavně zkoumán, lze však předběžně říci, že se odlišuje řazením jednotlivých částí po Skutcích apoštolských, jež prokazují mnohé souvislosti s předjeronýmovskými překlady známými ze středomořské oblasti a které a byly nejspíše zapsány později, protože pro zápis jejich závěru, který se nevešel na příslušné místo na foliu 273, byl využit zvláštní proužek pergamenu přišitý k následujícímu foliu 274: sedm kanonických epištol. Zjevení sv. Jana text je příbuzný se zněním, které ve 4. stol. cituje sv. Ambrož a další předjeronýmovští autoři, listy sv. Pavla, přičemž na závěr je zařazena apokryfní Epištola sv. Pavla k Laodicejským)

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 15

Umístění: 285v-287v (285v - 287v)

Titul: Confessio peccatorum

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 16

Umístění: 288r

vacat

Obsahová jednotka Č. 17

Umístění: 288v

Poznámka o výzdobě

celostranná iluminace Nebeského Jeruzaléma znázorněného jako městská architektura

Obsahová jednotka Č. 18

Umístění: 289r

Poznámka o výzdobě

celostranná kolorovaná kresba ďábla

Obsahová jednotka Č. 19

Umístění: 289v-290r (289v - 290r)

zaklínací formule proti nemocem a zlodějům

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 20

Umístění: 290v-292v (290v - 292v)

vacant

Obsahová jednotka Č. 21

Umístění: 293r-303r (293r - 303v)

Autor: Cosmas Pragensis

Titul: Cronica Bohemorum

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 22

Umístění: 303v

vacat

Obsahová jednotka Č. 23

Umístění: 304r

Conspectus confraternitatis monasterii de Podlažice (soupis osob různým způsobem spojených s podlažickým klášterem)

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 24

Umístění: 304v-310r (304v - 310r)

Calendarium benedictinum sive quasi-martyrologium cum necrologio monasterii de Podlažice (pozoruhodné je, že v kalendáři je na každý den uveden svátek alespoň jednoho svatého, ale často i více svatých, což je velice řídké a neobvyklé a přibližuje kalendář martyrologiu, ovšem s tím rozdílem, že v martyrologiu jsou krome jmen jakožto titulů-nadpisů uvedeny i více méně stručné články charakterizující ve zkratce toho kterého světce)

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 25

Umístění: 310v

údaje, na svátek kterého světce připadne datum velikonoc v průběhu dvaceti šesti let

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 26

Umístění: 311r

opisy výpočtů data velikonoc

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 27

Umístění: 311v-312v (311v - 312v)

vacat

Fyzický popis

chybí stránky 8r, 8v

kniha - rukopis

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

pergamen

Rozsah

312 ff.

Rozměry

Výška: 890

Šířka: 490

Poznámka

x

mm

Dochování

chybí stránky 8r, 8v

Historie

Vznik

Podlažice,1200-1230

Dodatečné informace

Seznam literatury

Literatura

Autor: Zdeněk Uhlíř

Titul: Codex gigas: Jeho obsah a funkce

Titul: Codex gigas - Ďáblova bible: tajemství největší knihy světa

Místo vydání: Praha

Datum: 2007

Rozsah citace: pages17-44