ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XVII.A.1

Alternativní jméno: Bible Hlaholská

Alternativní jméno: Bible Emauzská

Alternativní jméno: Bible Vyšebrodská

Titul: Bible, Starý zákon, část

Místo vzniku: Čechy, Praha, Emauzy

Datace: 1416Ne před: 1416; Ne po: 1416

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1r

Vlastnický záznam, hlaholská abeceda.

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 1v

Titul: Obsah rukopisu

Incipit: V tomto svazku druhém popsáno jest 15 knih a najprvie knihy Paralipomenon dvie, knihy Ezdrášovy dvoje, knihy Nemiáš, knihy Tobiáš, knihy Judit, knihy Ester, Knihy Job, knihy Příslovie, knihy Múdrosti, knihy Ekklesiastes, knihy Kantika kantikorum, knihy Ekklesiastikus, knihy Žaltář. Na ty na každé knihy předmluvy svatého Jeronýma jsú popsány v posledniem kvaternie tiechto knih aneb svazku.

Jazyk textu: česky

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: 2ra-258vb (2r - 258v)

Titul: Bible, Starý zákon, část (Biblia Veteris testamenti, pars)

Rubrika: Knihy Paralipomenon. Kapitola prvá.

Incipit: Adam, Set, Enos

Explicit: skrze niekaké slov skrovnosti sú vylíčeny

Kolofon: 258ra (258r)Tyto knihy dokonány jsú po letech narození syna božieho po 1416 za času knieze Kříže opata slovanského. Psána tato bible ot bratří klášterských, ale ne ot písařóv charvátských.

Tato bible představuje nejrozsáhlejší užití češtiny v charvátsko-hlaholském prostředí, kde byla bohoslužebným jazykem církevní slovanština charvátského typu. Zachovaný svazek má v části 1 Par XXVIII,5 - Job text 2. redakce českého biblického překladu (s výjimkou Tobiáše, jehož znění je zde z prvotního překladu). Rovněž sapienční knihy jsou dokladem prvotního překladu, i když s některými mladšími úpravami. Píseň písní má původní překlad, ale rubriky, vykládající obsah podle mystického pojetí, zavedla až třetí redakce. Žaltář s dodatky obsahuje zvláštní kompilaci prvního a třetího českého překladu. Zápis původního písaře byl zvláště v částech starého překladu vymazán a nahrazen překladem mladším. Kromě tohoto úplně dochovaného druhého svazku je z dalších dílů dochováno 11 zlomků, uložených převážně v Knihovně Národního muzea.

Jazyk textu: česky

Seznam literatury

Literatura

Autor: V. Kyas

Titul: Česká bible v dějinách národního písemnictví

Místo vydání: Praha

Datum: 1997

Rozsah citace: pageszejm. s. 78sqq.

Literatura

Autor: J. Vajs

Titul: Česká bible hlaholská

Titul: Věstník Královské české společnosti nauk

Rozsah citace: volumeřada A, 1908

Datum: 1908

Rozsah citace: pagesč. 13, s. 1-30

Literatura

Autor: V. Kyas

Titul: Česká hlaholská bible v poměru k ostatním českým biblickým rukopisům

Titul: Slavia

Rozsah citace: volume25

Datum: 1956

Rozsah citace: pagess. 328-341

Literatura

Autor: L. Pacnerová

Titul: Hlaholice v české písařské praxi

Titul: Listy filologické

Rozsah citace: volume112

Datum: 1989

Rozsah citace: pagess. 30-40

Literatura

Autor: L. Pacnerová

Titul: Die Hohenfurter Bibel (bible Vyšebrodská). (Eine tschechisch-glagolische Handschrift).

Titul: Studie o rukopisech

Rozsah citace: volume29

Datum: 1992

Rozsah citace: pagess. 107-119

Obsahová jednotka Č. 3.1

Umístění: 2ra-23va (2r - 23v)

Titul: 1. Paralipomenon

Obsahová jednotka Č. 3.2

Umístění: 23va-51rb (23v - 51r)

Titul: 2. Paralipomenon

Obsahová jednotka Č. 3.3

Umístění: 51rb-58vb (51r - 58v)

Titul: 1. Ezdrášova

Obsahová jednotka Č. 3.4

Umístění: 58vb-69va (58v - 69v)

Titul: Nehemiáš

Obsahová jednotka Č. 3.5

Umístění: 69va-80vb (69v - 80v)

Titul: 2. Ezdrášova (apokryfní)

Obsahová jednotka Č. 3.6

Umístění: 81ra-89ra (81r - 89r)

Titul: Tobiáš

Obsahová jednotka Č. 3.7

Umístění: 89ra-100ra (89r - 100r)

Titul: Judit

Obsahová jednotka Č. 3.8

Umístění: 100ra-110vb (100r - 110v)

Titul: Ester

Obsahová jednotka Č. 3.9

Umístění: 110vb-130va (110v - 130v)

Titul: Job

Obsahová jednotka Č. 3.10

Umístění: 130va-147va (130v - 147v)

Titul: Kniha Přísloví

Obsahová jednotka Č. 3.11

Umístění: 147va-153va (147v - 153v)

Titul: Kazatel

Obsahová jednotka Č. 3.12

Umístění: 153va-156vb (153v - 156v)

Titul: Píseň písní

Obsahová jednotka Č. 3.13

Umístění: 156vb-169ra (156v - 169r)

Titul: Kniha Moudrosti

Obsahová jednotka Č. 3.14

Umístění: 169ra-200ra (169r - 200r)

Titul: Kniha Sírachovcova

Obsahová jednotka Č. 3.15

Umístění: 200rb-247rb, 250rb-250va, 258ra-258rb (200r - 258r)

Titul: Kniha Žalmů (Žaltář)

Omylem vynechaný 25. žalm je doplněn na f. 258ra-258rb (258r). Na f. 250rb-250va (250r - 250v) je dopsán 151. žalm proti Goliáši.

Obsahová jednotka Č. 3.16

Umístění: 247rb-250rb (247r - 250r)

Titul: Kantiky (chvalozpěvy) Starého zákona, Tě Boha chválíme, Athanasiovo vyznání víry

Obsahová jednotka Č. 3.16.1

Umístění: 247rb-247va (247r - 247v)

Titul: Chvalozpěv Izaiášův

Obsahová jednotka Č. 3.16.2

Umístění: 247va-247vb (247v)

Titul: Chvalozpěv Ezechiášův

Obsahová jednotka Č. 3.16.3

Umístění: 247vb-248ra (247v - 248r)

Titul: Chvalozpěv Annin

Obsahová jednotka Č. 3.16.4

Umístění: 248ra-248va (248r - 248v)

Titul: Chvalozpěv Mojžíšův I

Obsahová jednotka Č. 3.16.5

Umístění: 248va-249ra (248v - 249r)

Titul: Chvalozpěv Habakukův

Obsahová jednotka Č. 3.16.6

Umístění: 249ra (249r)

Titul: Chvalozpěv Mojžíšův II

Text zde není zapsán, jen odkazuje na náležité místo v Deuteronomiu.

Obsahová jednotka Č. 3.16.7

Umístění: 249ra-249rb (249r)

Titul: Chvalozpěv tří mládenců

Obsahová jednotka Č. 3.16.8

Umístění: 249rb-249va (249r - 249v)

Titul: Tě Boha chválíme

Obsahová jednotka Č. 3.16.9

Umístění: 249va-250rb (249v - 250r)

Titul: Athanasiovo vyznání víry

Obsahová jednotka Č. 3.17

Umístění: 250va-258vb (250v - 258v)

Titul: Předmluvy k jednotlivým knihám

Obsahová jednotka Č. 3.17.1

Umístění: 250va-251rb (250v - 251r)

Titul: Předmluva ke knihám Paralipomenon

Obsahová jednotka Č. 3.17.2

Umístění: 251rb-252rb (251r - 252r)

Titul: Předmluva k 1. knize Ezdrášově

Obsahová jednotka Č. 3.17.3

Umístění: 252rb-252va (252r - 252v)

Titul: Předmluva k Tobiášovi

Obsahová jednotka Č. 3.17.4

Umístění: 252va-252vb (252v)

Titul: Předmluva k Judit

Obsahová jednotka Č. 3.17.5

Umístění: 252vb-253ra (252v - 253r)

Titul: Předmluva k Ester

Obsahová jednotka Č. 3.17.6

Umístění: 253ra-254vb (253r - 254v)

Titul: Tři předmluvy ke knize Job

Obsahová jednotka Č. 3.17.7

Umístění: 254vb-256ra (254v - 256r)

Titul: Tři předmluvy ke Knize Přísloví

Obsahová jednotka Č. 3.17.8

Umístění: 256ra-256va (256r - 256v)

Titul: Předmluva ke Kazateli

Obsahová jednotka Č. 3.17.9

Umístění: 256va (256v)

Titul: Předmluva ke Knize Moudrosti

Obsahová jednotka Č. 3.17.10

Umístění: 256va-257ra (256v - 257r)

Titul: Předmluva ke Knize Sírachovcově

Obsahová jednotka Č. 3.17.11

Umístění: 257ra-258ra (257r - 258r)

Titul: Tři předmluvy k Žaltáři

Obsahová jednotka Č. 3.17.12

Umístění: 258rb-258vb (258r - 258v)

Titul: Předmluva ke knihám Paralipomenon

Obsahová jednotka Č. 4

Umístění: Ir-Iv (bIr - bIv)

Titul: Fragmentum libri liturgici

Fragment liturgického rukopisu 14.-15. století.

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen.

Rozsah

258 + I ff.

Rozměry

Výška: 38,5 cm

Šířka: 28 cm

Popis ruky

Poznámka

Rukopis je psán hlaholicí.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Na počátcích knih a kapitol jednoduché iniciálky, někdy zdobené rostlinnými motivy. Na f. 25r v iniciále kalich.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené silně potrhanou a odřenou kůží zdobenou kolky (lilie, rozety, orlice). Řemínky i kování scházejí. Hřbet později potažen světlou kůží zdobenou na deskách rostlinnými motivy. Na hřbetě (SP) rukopisný titul Kniha slovanská.

Historie

Vznik

Ne před: 1416; Ne po: 1416

Rukopis byl napsán v benediktinském klášteře v Praze na Slovanech (Emauzy).

Certainty: high.

Provenience

Na hřbetě (SP) rukopisný titul Kniha slovanská. Na f. 1r záznam o osudech rukopisu Tyto knihy jazykem slovanským psané jsú položeny v raddie od pana Jiříka Komedky, toho času radního. V pondielí den svatého Antonína 1541. Kodex pak v dražbě okolo roku 1766 koupil Gelasius Dobner. Ten rukopis prodal Quirinovi, opatu kláštera ve Vyšším Brodě a později jej opat téhož kláštera Herman Kurz v roce 1791 daroval Univerzitní knihovně.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 26. 5. 2008 na základě údajů literatury.

Seznam literatury

Literatura

Autor: J. Truhlář

Titul: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské

Místo vydání: Praha

Datum: 1906

Rozsah citace: pagesč. 1, s. 1

Literatura

Autor: J. Vajs

Titul: Česká bible hlaholská

Titul: Věstník Královské české společnosti nauk

Rozsah citace: volumeřada A, 1908

Datum: 1908

Rozsah citace: pagesč. 13, s. 1-30

Literatura

Autor: L. Pacnerová

Titul: Die Hohenfurter Bibel (bible Vyšebrodská). (Eine tschechisch-glagolische Handschrift).

Titul: Studie o rukopisech

Rozsah citace: volume29

Datum: 1992

Rozsah citace: pagess. 107-119

Literatura

Autor: V. Kyas

Titul: Česká bible v dějinách národního písemnictví

Místo vydání: Praha

Datum: 1997

Rozsah citace: pageszejm. s. 78sqq.