ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: XXIII.A.2

Alternativní jméno: Kutnohorský graduál

Titul: Antiphonarium

Místo vzniku: Čechy

Datace: 1470-1471Ne před: 1470; Ne po: 1471

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: Přední přídeští (FS)

Kromě signatur zápisy rudkou (převážně asi ze 16. století) a perem Iustitia specimen sanctitatis s datem 22. Maii a. d. 1600.

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 2r-307r (2r - 307r)

Titul: Antiphonarium

Jazyk textu: latinsky

Obsahová jednotka Č. 2.1

Umístění: 2r-283v (2r - 283v)

Titul: Proprium de tempore et de sanctis

Orientační rozdělení podle rubrik (souhrnně jsou k jednotlivým nedělím zahrnuty i případné antifony k jednotlivým dnům následujícího týdne, zvláště nejsou uváděna ani čtení z některých starozákonních knih): 2r-5v (2r - 5v) první neděle adventní, 5v-7v (5v - 7v) Dominica secunda, 7v-8v (7v - 8v) Dominica tercia, 9r-15r (9r - 15r) Narození Páně, 15r-16v (15r - 16v) Štěpán prvomučedník, 16v-18v (16v - 18v) Jan Evangelista, 18v-20v (18v - 20v) Mláďátka, 20v-22v (20v - 22v) Dominica infra nativitatem domini, 22v-24r (22v - 24r) In circumcisione domini, 24r-26v (24r - 26v) In Epiphania domini, 27r-27v (27r - 27v) In octava Epiphanie, 27v-30r (27v - 30r) Dominica prima post octavam Epiphanie, 30v-31r (30v - 31r) Dominica secunda post octavam Epiphanie, 31r-31v (31r - 31v) Dominica tercia, 31v-32r (31v - 32r) Dominica quarta, 32r-33v (32r - 33v) Fabián a Šebestián, 33v-34v (33v - 34v) Anežka, 34v-37v (34v - 37v) Obrácení sv. Pavla, 37v-42r (37v - 42r) Očišťování P. Marie, 42r-43v (42r - 43v) Agáta, 43v-46v (43v - 46v) Dorota, 46v-49v (46v - 49v) Matěj, 49v-50r (49v - 50r) translace Václava, 50r-53v (50r - 53v) Řehoř, 53v-55r (53v - 55r) Benedikt, 55r-60v (55r - 60v) Zvěstování P. Marii, 60v-62v (60v - 62v) Dominica in Septuagesima, 63r-64r (63r - 64r) Dominica in Sexagesima, 64r-65r (64r - 65r) Dominica in Quinquagesima, 65r-69v (65r - 69v) In capute ieiunii (s následnými dny a dny týdne po první neděli postní, která rubrikou není uvedena, začíná snad na f. 66r), 69v-71r (69v - 71r) Dominica secunda, 71r-73r (71r - 73r) Dominica tercia, 73r-75r (73r - 75r) Dominica quarta, 75r-77v (75r - 77v) Dominica in passione, 77v-79v (77v - 79v) Dominica Palmarum, 79v-85v (79v - 85v) Feria quarta, 85v-90r (85v - 90r) In Parasceve, 90r-94v (90r - 94v) Sabbato, 95r-107r (95r - 107r) patrně neděle velikonoční a následné dny (další neděle asi není uvedena rubrikou), 107r-107v (107r - 107v) Dominica tercia, 107v-108r (107v - 108r) Dominica quarta, 108v-112r (108v - 112r) De lancea domini, 112r-116r (112r - 116r) tempore paschali de martyribus, 116r-119v (116r - 119v) Vojtěch, 119v komemorace sv. Jiří, 119v-120v (119v - 120v) Filip a Jakub, 120v-124r (120v - 124r) Zikmund, 124r-126r (124r - 126r) Nalezení sv. Kříže (na f. 124r i komemorace sv. Alexandra), 127r Gothard, 127r-127v (127r - 127v) Jan v oleji, 127v-131r (127v - 131r) in vigilia Ascensionis (a v samotný svátek Nanebevstoupení Krista), 131r-131v (131r - 131v) Dominica infra octavam (Ascensionis), 131v-135v (131v - 135v) In vigilia Penthecostes (včetně následujících dnů), 136r-141v (136r - 141v) sv. Trojice, 141v-152r (141v - 152r) Tělo Páně, 152r-155v (152r - 155v) Vít, 155v-159r (155v - 159r) Jan Křtitel, 159r-161v (159r - 161v) Jan a Pavel, 161v-166v (161v - 166v) Petr (a laudes de sancto Paulo), 166v-171r (166v - 171r) Navštívení P. Marie, 171r-174v (171r - 174v) Prokop, 174v-177r (174v - 177r) Markéta, 177r-182v (177r - 182v) Maří Magdaléna, 182v-183v (182v - 183v) Jakub, 183v-184r (183v - 184r) Anna, 184r-188r (184r - 188r) Marta, 188r Petr v okovech, 188r-190v (188r - 190v) Nalezení sv. Štěpána, 190v Osvald, 190v-191r (190v - 191r) Sixt a Felicissimus, 191r-194r (191r - 194r) Proměnění Páně, 194r-197r (194r - 197r) Vavřinec, 197r Tyburtius, 197r-198v (197r - 198v) Hypolit, 198v-205v (198v - 205v) Nanebevzetí P. Marie, 205v-206r (205v - 206r) Bartoloměj, 206r-209r (206r - 209r) Augustin, 209r-212r (209r - 212r) Stětí sv. Jana, 212r-214r (212r - 214r) Jiljí, 214r-219v (214r - 219v) Narození P. Marie, 219v-224v (219v - 224v) Povýšení sv. Kříže, 224v-228r (224v - 228r) Ludmila, 228r Lambert, 228r-232r (228r - 232r) Matouš, 232r-232v (232r - 232v) Mořic s druhy, 232v-233v (232v - 233v) Jimram, 233v-234r (233v - 234r) Kosma a Damián, 234r-238v (234r - 238v) Václav, 238v-242r (238v - 242r) archanděl Michael, 242r-252r (242r - 252r) Jeroným (a rozsáhlejší starozákonní čtení), 252r-253r (252r - 253r) Dionysius (Diviš), 253r-255v (253r - 255v) Havel, 255v-259v (255v - 259v) Jedenáct tisíc panen, 259v-260v (259v - 260v) Šimon a Juda, 261r-265r (261r - 265r) Všech svatých, 265r-268v (265r - 268v) Martin, 268v-269v (268v - 269v) Brikcí, 269v-270v (269v - 270v) Otmar, 270v-273v (270v - 273v) Alžběta, 273v-277r (273v - 277r) Obětování P. Marie, 277r-278r (277r - 278r) Cecílie, 278r-280r (278r - 280r) Kliment, 280r-283v (280r - 283v) Kateřina.

Obsahová jednotka Č. 2.2

Umístění: 284r-303v (284r - 303v)

Titul: Commune sanctorum

Na f. 284r-290r (284r - 290r) apoštolové, na f. 290r-297v (290r - 297v) mučedníci, na f. 297v-303r (297v - 303r) jeden mučedník, na f. 303r-303v (303r - 303v) vyznavači. Závěr nedochován.

Obsahová jednotka Č. 2.3

Umístění: 304r-307r (304r - 307r)

Titul: Fragmenta

Na f. 304r rubrika Dominica XXa tercia, na f. 304v Secuntur vespere defunctorum. Na f. 305r-307r (305r - 307r) mariánské antifony.

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: Zadní přídeští (BS)

Otřelý mladší doplněk ke svátku Proměnění Páně.

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Pergamen.

Rozsah

307 ff.

Rozměry

Výška: 67 cm

Šířka: 42,5 cm

Dochování

Za f. 8 část rukopisu nedochována (jistě alespoň jeden list, ale možná i více). Jeden list schází za f. 94, 136, 260. Některé listy poněkud poškozeny působením vlhkosti, otřením inkoustu nebo zašpiněním, zejména f. 1r zašpiněno a otřelé. Okraj f. 304 oříznut.

Hudební notace

Notace ve čtyřlinkové osnově, klíče C, F, na listu deset notových osnov.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

1r: Celostránková iluminace, zobrazující práci v dolech, těžbu a shromažďování stříbrné rudy. V horní části umístěny osobnosti, které se na zadání díla zřejmě podílely. Skupina pěti osob je souhrnně identifikována nápisovou páskou s textem Toť jsú starší nad havéři. Jednotlivé osoby mají nápisové pásky se svými jmény: Pan Mik...š hofmistr (jde o Mikuláše ze Skalice), Štěpán Psík, Janek Tučný, Peša, ... Sigmundóv (?). Druhá skupina osob drží pásku s textem Jiní páni havéři. V borduře rostlinné motivy, zvířata (medvěd, jelen) a ptáci. Na spodním okraji lidská postava a opice, oba držící modrý erb se zkříženými zlatými hornickými kladívky. Iluminace silně poškozena otřením a zašpiněním.

2r: Iniciála G, v ní sv. Řehoř inspirován duchem svatým píše liturgický rukopis, nad ním Kristus a dva andělé, za ním skupina postav, z nichž přední drží klíč a knihu. V borduře kořen Jesse, anděl a dvě postavy držící modrý erb se zlatými zkříženými hornickými kladívky, a rostlinné motivy.

3r: Ornamentální iniciála A.

15r: Ornamentální iniciála S.

17v: Iniciála V, v ní sv. Jan Evangelista. V borduře rostlinné motivy vyrůstající z úst lidského obličeje.

24r: Ornamentální iniciála M.

38v: Iniciála A, v ní Obětování Krista, v borduře rostlinné motivy.

43v: Ornamentální iniciála A.

55r: Iniciála A, v ní Zvěstování P. Marii, v borduře rostlinné motivy.

85r: Ornamentální iniciála C.

94v: Ornamentální iniciála A.

96v: Ornamentální iniciála K.

108v: Ornamentální iniciála I.

112r: Ornamentální iniciála B.

116r: Iniciála B, v ní sv. Vojtěch. V borduře rostlinné motivy.

129r: Iniciála P, v ní Nanebevstoupení Krista. V borduře medailónky, v nich Eliáš vzat na nebesa v ohnivém voze a Eliáš hovořící s Hospodinem (?), a rostlinné motivy.

131v: Iniciála V, v ní Seslání ducha svatého. V borduře medailónky, v nich Hospodin předává Mojžíšovi desky zákona a oběť beránka, a rostlinné motivy.

136r: Iniciála G, v ní sv. Trojice. V borduře rostlinné motivy, lidská postava se sekerou v ruce, zvířata (jelen, opice, zajíc) a ptáci.

140v: Iniciála O, v ní lidská postava.

141v: Iniciála S, v ní Kristus ve vinném lisu. V borduře rostlinné motivy, divý muž, lučištník, zvířata (medvěd) a ptáci.

143v: Iniciála A s opicí.

149r: Iniciála L, v ní Hospodin hovoří ke klečícímu králi. V borduře rostlinné motivy a ptáci.

152r: Ornamentální iniciála O.

161v: Sv. Petr a Pavel.

166v: Iniciála E, v ní Navštívení P. Marie. V borduře rostlinné motivy.

171r: Ornamentální iniciála A.

174v: Ornamentální iniciála O s výběhy s rostlinnými motivy.

177v: Ornamentální iniciála D.

182v: Ornamentální iniciála G.

191r: Ornamentální iniciála V.

198v: Iniciála E, v ní smrt P. Marie. V borduře medailónky s nanebevzetím a korunováním P. Marie a rostlinné motivy.

206r: Ornamentální iniciála L.

214r: Iniciála A, v ní sv. Anna a koupání P. Marie. V borduře v medailóncích Zachariáš obětuje v chrámu (?) a anděl oznamuje Zachariášovi narození syna (?) a rostlinné motivy.

224v: Ornamentální iniciála E.

234r: Iniciála A, v ní sv. Václav. V borduře rostlinné motivy.

239r: Iniciála T, v ní archanděl Michael zabíjí ďábla. V borduře rostlinné motivy.

242r: Ornamentální iniciála S.

255v: Ornamentální iniciála L.

259v: Ornamentální iniciála V.

265r: Ornamentální iniciála D.

270v: Ornamentální iniciála L.

278r: Ornamentální iniciála O.

281v: Iniciála N, v ní sv. Kateřina. V borduře rostlinné motivy.

284r: Iniciála E, v ní Kristus odevzdává klíče Petrovi. V borduře medailónky s umučením sv. Petra a sv. Pavla, rostlinné motivy a pták.

290r: Ornamentální iniciála I.

297r: Iniciála W, v ní lidská postava stojící na hlavě bestie a lidské obličeje.

298v: Iniciála I s lidskou postavou.

301v: In margine kresba ptáka.

V celém rukopise četné iniciálky zdobené ornamentem a zlacením, někdy i lidskými obličeji a zvířaty a nestvůrami (2v, 140v, 297v, 298v, 299r, 300v, 301r, 301v, 303v).

V některých iniciálkách historické záznamy nebo kryptogramy (uvádějící většinou jméno Krista nebo Marie, další zkratky nejdou jasné).

Na f. 14r v iniciále G text Non est ...

Na f. 29v v iniciále S text Rex equitat ad coronandum.

Na f. 38r v iniciále S text Wladislaus rex venit Pragam.

Na f. 72v v iniciále A modro-červeně polcený štít.

Na f. 77r v iniciále Q v nápisové pásce písmena C. D. Or. C. I. N. R. I. (Ihesus Nazarenus rex Iudeorum) K. M. O. B. E. (?).

Na f. 174r v iniciále O písmena M. O. Q. R. D. E. R. M. O. T (?).

Na f. 194v v iniciále Q písmena R. A. O. V. Ihesus X. K. D. V. (?).

Na f. 197v v iniciále D písmena R. G. I. B. P. Maria P. I. M. O. A. (?).

Na f. 247r v iniciále L zapsáno Anno domini millesimo CCCC 71.

Na f. 251r v iniciále S záznam Anno domini 1471 finis.

Na f. 253r v iniciále V písmena I. E. H. O. per M. V. D. N. D. A. D. (Illuminatum est hoc opus per manus Valentini de Nova Domo anno domini ?) 1471.

Na f. 254r v iniciále B jméno iluminátora Valentinus illuminator de Nova Domo dictus Noh.

Na f. 257r v iniciále D písmena C. G. K. O. Christus T. X. M. D.

Kutnohorský graduál není prací jedné ruky. Na f. 254r je v iniciále jméno iluminátora Valentina Noha z Jindřichova Hradce. Vedoucí autor vytvořil obě titulní stránky a Smrt P. Marie, na závěrečných složkách pracoval poměrně samostatný pomocník (iniciály s. archandělem Michaelem, Kateřinou). Nejspíše třetí malíř vyzdobil bordury. (J. Krása)

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží zdobenou rámci s rostlinnými a geometrickými motivy, na zadní desce poněkud odřenou. Rohová kování a žádný ze dvou řemínků nedochován. Na přední desce (FC) dochováno středové kování s erbem se lvem v ozdobném kruhovém prosekávaném rámci a dva erby s hornickými kladívky, v jejichž středu byly trny pro řemínky. Potah hřbetu částečně doplněn.

Historie

Vznik

Ne před: 1470; Ne po: 1471

Čechy, 1470-1471

Certainty: high.

Provenience

Na předním přídeští (FS) signatura pražské lobkowiczké knihovny593, záznam 115, tužkou titul Kancionál Kutnohorský a současné signatury XXIII.A.2 a Cim A 15. Na f. 1r mladší rukou doplněno jméno Joan. Rzaunek Thab., stejné jméno i s letopočtem 1570 je zapsáno také in margine na f. 47r, na f. 297v zapsáno Huic loco aderat Joannes Rzaunek Thaborita anno a Christo nato 1570.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 1. 7. 2009.

Seznam literatury

Literatura

Autor: K. Chytil

Titul: Vývoj miniaturního malířství českého za doby králů rodu Jagellonského

Místo vydání: Praha

Datum: 1896

Rozsah citace: pagess. 7-10

Literatura

Autor: J. Krása

Titul: Knižní malířství

Titul: Pozdně gotické umění v Čechách 1471-1526

Místo vydání: Praha

Datum: 1978

Rozsah citace: pageszejm. s. 401-403