ENRICH - Manuscriptorium

pokročiléHledat


zavřít index Rozšíření výrazu ve vzoru (přídá několik znaků podle aktuálně vybrané řádky rejstříku) Zkrácení výrazu ve vzoru (odebere poslení znak ze vzoru) Předchozí stránka Předchozí řádka Následující řádka Následující stránka Přelistovat na transliterované položky SLOVO 'Heslo'

Moje knihovnaUložit výběr jako Statickou kolekci

Omlouváme se, nejprve je nutné se přihlásit!Rychlé vícejazyčné vyhledávání

Popis dokumentu


Údaje o vydání

Datum posledního zpracování v Manuscriptoriu:20.9.2010

Základní informace

Země: Česko

Místo uložení: Praha

Knihovna: Národní knihovna České republiky

Signatura: X.A.4

Titul: De natura rerum libri XX

Místo vzniku: Čechy

Datace: první čtvrtina 15. stoletíNe před: 1400; Ne po: 1425

Obsah

Obsahová jednotka Č. 1

Umístění: 1ra-231va (1r - 231v)

Autor: Thomas de Cantimprato (Cantimpratensis)

Titul: De natura rerum libri XX

Rubrika: Incipit prologus in libro de natura rerum et primo de anathomia humani (?) corporis

Úvodní rubrika poškozena otřením inkoustu.

Incipit: Naturas rerum in diversis auctorum scriptis late per orbem sparsas inveni cum labore nimio et solicitudine non parva annis fere XV

Rubrika: 2rb (2r)Incipiunt capitola libri de membris humani corporis

Incipit: Generaliter de membris corporis humani, de capite, que signa in facie faciunt hominem cognoscibilem. De diversis infirmitatibus capitis et cura earum

Rubrika: 3va (3v)Incipiunt versus viginti, qui continent materiam librorum secundum numerum versuum

Incipit: Membra prius morbosque simul causasque videbo inde quid est (i. l. sit) anima certa racione docebo

Rubrika: 3vb (3v)Incipit liber primus de anathomia humani corporis, primo generaliter

Incipit: Anathomia dicitur ab ana, quod est resolvere et thomos, quod est partes, quasi resolucio parcium. Partes corporis humani create sunt principaliter ut dicit Aristoteles

Rubrika: 37rb (37r)Incipit liber de anima et eius virtutibus naturalibus secundum beatum Augustinum

Rubrika: 43va (43v)Incipit liber de monstruosis hominibus

Rubrika: 46rb (46r)Generaliter de quadripedibus sequitur

Rubrika: 84va (84v)Generaliter de avibus

Rubrika: 116va (116v)Generaliter de monstris marinis

Rubrika: 127rb (127r)Generaliter de piscibus

Rubrika: 141rb (141r)Generaliter de serpentibus

Rubrika: 150vb (150v)Generaliter de vermibus

Rubrika: 162va (162v)Generaliter de arboribus

Rubrika: 173va (173v)Generaliter de arboribus vel herbis aromaticis

Rubrika: 180vb (180v)Generaliter de herbis

Incipit: 186va (186v)Generaliter de fontibus

Rubrika: 188rb (188r)Generaliter de lapidibus preciosis

Incipit: 200ra (200r)Generaliter primo dicendum est de metallis

Rubrika: 201vb (201v)Generaliter primo dicendum est de septem regionibus aeris et earum humoribus

Incipit: 205rb (205r)Generaliter primo dicendum est de spera et motu

Incipit: 205va (205v)Generaliter primo dicendum est de septem planetis

Incipit: 212ra (212r)Generaliter primo de passionibus aeris videamus

Incipit: 216ra (216r)Generaliter primo dicendum est de quatuor elementis

Incipit: 222ra (222r)Post finem laboris nostri vicesima quoque edicionem apponimus sed hanc non tanquam ex nostra compilacione

Explicit: non ergo est stella sed ignis iuxta voluntatem creatoris ad aliquid designandum accensus

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Titul: Thomas Cantimpratensis: Liber de natura rerum

Editor: H. Boese

Místo vydání: Berlin, New York

Datum: 1973

Literatura

Autor: H. Boese

Titul: Zur Textüberlieferung von Thomas Cantimpratensis Liber de natura rerum

Titul: Archivum Fratrum Praedicatorum

Rozsah citace: volume39

Datum: 1969

Rozsah citace: pagess. 53-68

Literatura

Autor: G. Walstra

Titul: Thomas de Cantimpré, De naturis rerum, État de la question

Titul: Vivarium

Rozsah citace: volume5, 6

Datum: 1967, 1968

Rozsah citace: pagess. 146-171, 46-61

Literatura

Autor: P. Glorieux

Titul: La faculté des arts et ses maitres au XIIIe siécle

Místo vydání: Paris

Datum: 1971

Rozsah citace: pagess. 369, č. 441a

Literatura

Titul: Tomáš z Cantimpré: De monstris marinis. Mořská monstra.

Editor: H. Šedinová

Místo vydání: Praha

Datum: 2008

Obsahová jednotka Č. 2

Umístění: 231va-235va (231v - 235v)

Titul: Doctrinale compendium de regimine sanitatis

Incipit: Quoniam ut ait Tulius phisicorum amicicia res plurimas continet quocumque se quis disponat presto est nullo loco excluditur

Incipit: 231vb (231v)Fiat autem minucio autem propter sangvinis multitudinem aut ipsius maliciam aut propter utrumque. Multum vero indigent minucione, qui multa carne et vino uti consveverunt

Explicit: in quibus homines multociens moriuntur, sollicitudo eciam magistri generat egritudines

Rubrika: Versus

Incipit: Si vis incollomem, si vis te reddere sanum, curas tolle graves, irasci crede prophanum

Kolofon: Explicit liber bonus et utilis per manus cuiusdam Ni... (jméno a další slovo dále začerněno resp. poškozeno) finitus feria V ante Wenceslai. Grates bone Christe quod explicit liber iste. Non sua si quis amat mox caret ipse suis. Non utique debent pro vanis certa laboris.

Za prophanum a laboris nejasné (shodné a patrně zrcadlově zapsané) slovo. Text dochován společně s dílem Tomáše z Cantimpré také v rukopise Universitätsbibliothek Würzburg M. ch. f. 150.

Jazyk textu: latinsky

Seznam literatury

Literatura

Autor: C. Ferckel

Titul: Ein Gesundheitsregiment für Herzog Albrecht von Österreich aus dem 14. Jahrhundert

Titul: (Sudhoffs) Archiv für Geschichte der Medizin

Rozsah citace: volume11

Datum: 1918

Rozsah citace: pagess. 1-21

Obsahová jednotka Č. 3

Umístění: Ir-Iv (bIr - bIv)

List Jakuba, opata cisterciáckého kláštera v Plasích, daný 3. 3. 1395, jímž žádá řeholníky, aby se modlili za zemřelé spolubratry. Dále jsou poznamenána data, o nichž se nositel tohoto listu zdržoval v jednotlivých konventech různých církevních řádů v Čechách, na Moravě a v Rakousku.

Jazyk textu: latinsky

Fyzický popis

Kodex, kniha, rukopis.

Popis předlohy

Popis psací látky

Psací látka

Papír, f. I zadní části pergamen.

Rozsah

I + 243 (recte 240) + I ff., f. 29, 149 a 229 chybějí.

Rozměry

Výška: 28,5 cm

Šířka: 20,5 cm

Dochování

Zadní deska přeražená a opravená, stejně tak opravován i potah hřbetu. Listy rukopisu poškozeny působením vlhkosti, okraje některých listů (zejména na počátku kodexu) vyspravovány papírem.

Popis výzdoby

Poznámka o výzdobě

Rukopis obsahuje kromě iniciál na počátku jednotlivých knih bohatou výzdobu, znázorňující pojednávané živočichy, rostliny, monstra a nebeská tělesa a jevy.

1ra (1r): Iniciála N, v ní sedící postava autora díla s knihou v rukou.

3vb (3v): Iniciála P, v ní kresba lidského obličeje.

37rb (37r): Ornamentální iniciála A.

43va (43v): Ornamentální iniciála Q.

43vb (43v): Drobná kresba kočky (?).

44r: Čtyři ilustrace různých druhů lidí z knihy de monstruosis hominibus.

44v: Patnáct ilustrací různých druhů lidí z knihy de monstruosis hominibus.

45r: Dvanáct ilustrací různých druhů lidí z knihy de monstruosis hominibus.

45v: Devět ilustrací různých druhů lidí z knihy de monstruosis hominibus.

46ra (46r): Ilustrace ke knize de monstruosis hominibus.

46va (46v): Kolos (kresba náležející ke knize de monstruosis hominibus) a ornamentální iniciála P.

49va (49v): Ilustrace ke kapitole asinus.

50rb (50r): Ilustrace ke kapitole aper silvestris.

50vb (50v): Ilustrace ke kapitole aper domesticus.

51rb (51r): Ilustrace ke kapitolám aloy (zabití tohoto zvířete) a anabula.

51v: Ilustrace ke kapitolám alcheus (tak in margine, v textu alethes), ahanes, ana, bubalus.

52ra (52r): Ilustrace ke kapitolám bonachum, camelus.

52va (52v): Ilustrace ka kapitole canes.

53vb (53v): Ilustrace ke kapitole castores.

54vb (54v): Ilustrace ke kapitolám cana, calopus.

55ra (55r): Ilustrace ke kapitolám cameloperdalis, capra.

55vb (55v): Ilustrace ke kapitole capra silvestris.

56r: Ilustrace ke kapitolám cacus, cefusa.

56va (56v): Ilustrace ke kapitole cervus.

58r: Ilustrace ke kapitolám chymera, cirogrillus, cuniculus, crichetus.

58v: Ilustrace ke kapitolám corochretes, cathapleba, damma a damma nebo dammula.

59ra (59r): Ilustrace ke kapitolám duran, daxus.

59va (59v): Ilustrace ke kapitole elephantes.

62ra (62r): Ilustrace ke kapitole equi.

63r: Ilustrace ke kapitolám equicervus, eale, henichires, hemtra.

63va (63v): Ilustrace ke kapitole erinacius.

64r: Ilustrace ke kapitolám erininius, falena, furunculus, furionet (in margine uvedeno furonet).

64v: Ilustrace ke kapitolám feles, finge, glis.

65rb (65r): Ilustrace ke kapitolám gali, genetha, guesules vel roserula.

65v: Ilustrace ke kapitolám ibites, irida (in margine alias ibrida), istrix, hyena.

66ra (66r): Ilustrace ke kapitole leo.

67va (67v): Ilustrace ke kapitole leopardus.

68r: Ilustrace ke kapitolám lamia, lanzani, linx.

68v: Ilustrace ke kapitolám licaon, lupus.

70r: Ilustrace ke kapitolám lincisius, lencrocha, lentophona.

70va (70v): Ilustrace ke kapitolám lacta, lepus.

71r: Ilustrace ke kapitolám lutor, locusta.

71va (71v): Ilustrace ke kapitole mulus.

72r: Ilustrace ke kapitolám monocerotes, molosus, muricomorion (in margine mauricomorion), manticora, musquelibet.

72v: Ilustrace ke kapitolám mamonetus, migule.

73r: Ilustrace ke kapitolám musio, mustela.

73va (73v): Ilustrace ke kapitole mures.

74ra (74r): Ilustrace ke kapitolám neomon, onager.

74v: Ilustrace ke kapitolám onager Indie, onocentaurus, orix.

75rb (75r): Ilustrace ke kapitole oraflus.

75va (75v): Ilustrace ke kapitole ovis.

76vb (76v): Ilustrace ke kapitole pardi.

77r: Ilustrace ke kapitolám panthera, pirander, pegasus.

77v: Ilustrace ke kapitolám pilosus, papiones, pachio.

78r: Ilustrace ke kapitolám putorius, pirolus, rangiver.

78va (78v): Ilustrace ke kapitole simia.

79rb (79r): Ilustrace ke kapitole tigrides.

79vb (79v): Ilustrace ke kapitole taurus.

80vb (80v): Ilustrace ke kapitole taurus.

81r: Ilustrace ke kapitolám tamez (in margine vel tramem), tragelaphus, tragodite, talpa.

81vb (81v): Ilustrace ke kapitole unicornis.

82ra (82r): Ilustrace ke kapitole ursus.

83r: Ilustrace ke kapitolám vesontes, urin, uranuscopus, vulpes.

83vb (83v): Ilustrace ke kapitole varius.

84r: Ilustrace ke kapitolám zubrones, zibo.

84vb (84v): Ornamentální iniciála O.

86rb (86r): Ilustrace ke kapitole aquila.

87rb (87r): Ilustrace ke kapitolám aquila septemtrionalis, arpia.

87v: Ilustrace ke kapitolám agochiles, ardea a ardee.

88ra (88r): Ilustrace ke kapitole anceres vel ance.

88va (88v): Ilustrace ke kapitole anas.

89r: Ilustrace ke kapitolám accipiter, hamraham.

89v: Ilustrace ke kapitolám achantis, alalon (in margine asolon), alauda, alciones.

90rb (90r): Ilustrace ke kapitole aeriophilon.

90v: Ilustrace ke kapitolám aves paradisi, bubo, buteus a bucornis (in margine vel butoris).

91rb (91r): Ilustrace ke kapitolám bistarda, bonose.

91v: Ilustrace ke kapitolám barliates, caladrius.

92ra (92r): Ilustrace ke kapitolám cinamolgos, cygnus.

92va (92v): Ilustrace ke kapitolám cariste, ciconie.

93r: Ilustrace ke kapitolám choretes, calendris.

93v: Ilustrace ke kapitolám corvus, cornices.

94ra (94r): Ilustrace ke kapitolám cornica, cuculus.

94va (94v): Ilustrace ke kapitolám coredulus, columba.

95va (95v): Ilustrace ke kapitolám carchates, corrturis (in margine coturnix).

96r: Ilustrace ke kapitolám carduelis, crochiles.

96v: Ilustrace ke kapitolám dyomedice, dariaca, egichus, herodius.

97r: Ilustrace ke kapitolám fenix, fenix Arabie.

97v: Ilustrace ke kapitolám fulica, fatator, fetix, ficedula.

98ra (98r): Ilustrace ke kapitole falconum genera.

99vb (99v): Ilustrace ke kapitole falco.

100r: Ilustrace ke kapitolám griphes, gracocenderon, gosturdi.

100va (100v): Ilustrace ke kapitole grues.

101rb (101r): Ilustrace ke kapitole glutis.

101vb (101v): Ilustrace ke kapitole gallus.

102rb (102r): Ilustrace ke kapitole gallina.

103rb (103r): Ilustrace ke kapitole gallus gallinacius.

103vb (103v): Ilustrace ke kapitole gallus silvester.

104r: Ilustrace ke kapitolám garulus, graculus.

104v: Ilustrace ke kapitolám ibis, iboz.

105ra (105r): Ilustrace ke kapitolám incendula, hirundo.

105vb (105v): Ilustrace ke kapitole isopigis.

106r: Ilustrace ke kapitolám isidia, kiliodromos, kym, karbolam (in margine carcolam), komor.

106v: Ilustrace ke kapitolám kiches, larus, lucidii, lucinia a linachos.

107r: Ilustrace ke kapitolám lagepus (in margine uvedena varianta vel lagepos), milvus, magnales.

107v: Ilustrace ke kapitolám melancoriphus, morplex, mennonides, meante.

108r: Ilustrace ke kapitolám merilliones, muscicape (in margine muscape), merops, merula.

108v: Ilustrace ke kapitolám monedula, mergus, nisus.

109r: Ilustrace ke kapitolám nocticorax, nepa.

109v: Ilustrace ke kapitolám onocoralus (in margine onocrotalus), ochus (in margine vel othus), osma.

110r: Ilustrace ke kapitolám orioli (in margine orili), pelicanus.

110v: Ilustrace ke kapitolám porphyrio, pavo.

111rb (111r): Ilustrace ke kapitole perdix.

111vb (111v): Ilustrace ke kapitolám platea, pluviales, pica.

112rb (112r): Ilustrace ke kapitole picus marcius.

112v: Ilustrace ke kapitolám passer, passer arundineus.

113r: Ilustrace ke kapitolám philomena, psitacus.

113va (113v): Ilustrace ke kapitole strucio.

114rb (114r): Ilustrace ke kapitolám strix, sturni.

114v: Ilustrace ke kapitolám turtur, trogopales (in margine vel trogofales), turdii.

115r: Ilustrace ke kapitolám vespertilio, vanelli, ulula.

115va (115v): Ilustrace ke kapitole upupa.

116r: Ilustrace ke kapitolám vultur, zelentides.

116va (116v): Ornamentální iniciála M.

116vb (116v): Ilustrace ke kapitole abides.

117r: Ilustrace ke kapitolám hahune (in margine achime), belue, brachora.

117va (117v): Ilustrace ke kapitole cethe.

118r: In margine ilustrace ke kapitole cocodrillus.

118vb (118v): Ilustrace ke kapitole cervus marinus.

119r: Ilustrace ke kapitolám caab, critos (in margine cricos), celechi.

119v: Ilustrace ke kapitolám cchilon, canes maris, ceruleus, draco maris.

120ra (120r): Ilustrace ke kapitole delphini.

120vb (120v): Ilustrace ke kapitole delphinorum aliud genus.

121r: Ilustrace ke kapitolám equs marinus, equonilus, equus fluminis, exposita.

121v: Ilustrace ke kapitolám helchus, focha bos marinus, fastaleon.

122r: Ilustrace ke kapitolám galalca (in margine galacha), gamenez, gladius, ipotanus.

122v: Ilustrace ke kapitolám koki, kilion, karabo.

123r: Ilustrace ke kapitolám luligo, ludolacra, monachi maris, monotheros.

123v: Ilustrace ke kapitolám nereides, nautilus, onos, orcha.

124r: Ilustrace ke kapitolám perna, piscer, plantaviste.

124v: Ilustrace ke kapitolám polipus, serra (dva druhy).

125r: Ilustrace ke kapitolám sirene, Scilla.

125v: Ilustrace ke kapitolám scinnoti, testudines, tignus.

126r: Ilustrace ke kapitolám tignus, tumius, testeus, tortuca maris, vacca marina.

126v: Ilustrace ke kapitolám vituli marini, zedrose, zidrach, zitiron.

127ra (127r): Ilustrace ke kapitole zifius.

127va (127v): Ornamentální iniciála N.

128vb (128v): Ilustrace ke kapitole anguilla.

129r: Ilustrace ke kapitolám alphoraz, astaraz, allecia.

129v: Ilustrace ke kapitolám albirez, aries, aureum vellus, abareon (in margine vel abarenon).

130r: Ilustrace ke kapitolám accipender (in margine accipinder), amius, haniger, afforus, austrulis, aranca, boche.

130v: Ilustrace ke kapitolám borbothe, babilonici, cancri.

131r: Ilustrace ke kapitolám claucius, congri.

131v: Ilustrace ke kapitolám conche, carpo vel carpora (in margine vel carpa).

132r: Ilustrace ke kapitolám capico, capitones, corvi maris, capa, coclee, dies.

132va (132v): Ilustrace ke kapitolám delphinorum genus, dentrix vel peagrus, echinus.

133rb (133r): Ilustrace ke kapitolám ezox, ericius.

133v: Ilustrace ke kapitolám ezochius (dva druhy), eracliodes.

134r: Ilustrace ke kapitolám fundula, gonger, gobio, granus, irundo maris, kalaoz.

134v: Ilustrace ke kapitolám kilos (in margine kylok), loligines (in margine koligiens), locusta maris, lepus marinus.

135r: Ilustrace ke kapitolám lepus alius, lucius, murene.

135v: Ilustrace ke kapitolám mugilus, margarite.

136rb (136r): Ilustrace ke kapitolám megaris, multipes.

136vb (136v): Ilustrace ke kapitolám murites, mus marinus, mulus.

137r: Ilustrace ke kapitolám mulus, milago, ostree, purpure.

137v: Ilustrace ke kapitolám pina, pungitivus, pectines, porcus marinus, pavus.

138r: Ilustrace ke kapitolám rana maris, rumbus, racte vel rais aut rochen (in margine rothen), salmones.

138va (138v): Ilustrace ke kapitole scurio.

139r: Ilustrace ke kapitolám spongie, scolopendre, stella, silurus (in margine silirus), solaris, sarina (in margine scarma).

139v: Ilustrace ke kapitolám salpa, sepia, scorpio, sparusa, scaurus.

140r: Ilustrace ke kapitolám torpedo, trebius (in margine terebrius), trutte, timallus.

140v: Ilustrace ke kapitolám vulpes marinus, uranoscophus, vipere marine, vench.

141ra (141r): Ilustrace ke kapitole vergiliales (in margine zyrgiales).

142rb (142r): Ilustrace ke kapitole aspis.

142v: Ilustrace ke kapitolám ansibena (in margine ansebena), basiliscus.

143rb (143r): Ilustrace ke kapitole boa.

143va (143v): Ilustrace ke kapitolám berus, cornuci, cameleon.

144r: Ilustrace ke kapitolám cerastes, cerula, centupeda, celidros, cencris, serpens eneus, dypsa.

144va (144v): Ilustrace ke kapitole draco.

145rb (145r): Ilustrace ke kapitole dracontopedes.

145v: Ilustrace ke kapitolám emorois, iaculi, ipnapis, idros.

146r: Ilustrace ke kapitolám idros fluvialis, lacerta, serpentes maris, natrix, naderos.

146v: Ilustrace ke kapitolám pester, pharia, rutela, salamandra.

147rb (147r): Ilustrace ke kapitolám sarpia (in margine salpica), stellio.

147v: Ilustrace ke kapitolám stellio, scaura, situla, sirene.

148r: Ilustrace ke kapitolám scorpio, serps, serpentes Orientis.

148v: Ilustrace ke kapitolám tortuca, tarans, tisus, tirus.

150r: Ilustrace ke kapitolám tiliacus (in margine tyalicus), vippera.

151ra (151r): Ornamentální iniciála G.

151va (151v): Ilustrace ke kapitole apes.

154rb (154r): Ilustrace ke kapitole aranca.

154vb (154v): Ilustrace ke kapitolám ablacta, buffones.

155r: Ilustrace ke kapitolám buffones, borax, blacte, bombax.

155v: Ilustrace ke kapitolám brucus, cervus volans, cicendula, cinomia.

156r: Ilustrace ke kapitolám cymphes, culex, candarides, crabrones.

156va (156v): Ilustrace ke kapitolám cimex, cicade.

157r: Ilustrace ke kapitolám eruca, engulas, formica.

157v: Ilustrace ke kapitolám formicarum leo, formice in India, limax.

158r: Ilustrace ke kapitolám locusta, lanificus.

158vb (158v): Ilustrace ke kapitolám multipes vel centupes, musca.

159r: Ilustrace ke kapitolám muscarum genus in Cypri partibus, opimachus, papiliones, phalangia, pulices.

159v: Ilustrace ke kapitolám pediculi, rana.

160r: Ilustrace ke kapitolám rana (rubeca), rana parvula, rana parva corriens cognominata, stella.

160v: Ilustrace ke kapitolám spoliator colubri, seta, stupestris.

161r: Ilustrace ke kapitolám sanguisuga, tamur.

161v: Ilustrace ke kapitolám tappula, testudo, tinea vestimentorum, terenides.

162r: Ilustrace ke kapitolám tarmus, uria, vespe, vermis, vermes Celidonie.

162va (162v): Ornamentální iniciála G.

164r: Ilustrace ke kapitolám arbores Edon, id est voluptatis, arbores solis et lune.

164vb (164v): Ilustrace ke kapitolám arbores super rippas maris mortui, agnus castus.

165r: Ilustrace ke kapitolám arbores in Oriente, abies, amigdala.

165v: Ilustrace ke kapitolám ariana, bedellium (in margine bedulium), buxus, cerdus.

166r: Ilustrace ke kapitolám cipressus, cerasus, castanea, ebenus.

166v: Ilustrace ke kapitolám esculus, ficus, fagus.

167r: Ilustrace ke kapitolám fraxinus, ilex, iuniperus.

167v: Ilustrace ke kapitolám laurus, lentiscus, lorander.

168r: Ilustrace ke kapitolám larex, medica, morus, malum punicum.

168v: Ilustrace ke kapitolám mella, myrtus, nuces.

169r: Ilustrace ke kapitolám nux (in margine alias nux vigilantis), olea, oleaster.

169v: Ilustrace ke kapitolám palma, platanus.

170r: Ilustrace ke kapitolám pinus, populus.

170v: Ilustrace ke kapitolám quercus, rubus, rosa.

171rb (171r): Ilustrace ke kapitole sechim.

171v: Ilustrace ke kapitolám siliqua, salix, timus, terebintus.

172ra (172r): Ilustrace ke kapitolám taxus, tilia, tylus, vitis.

173va (173v): Ilustrace ke kapitole ulmus.

173vb (173v): Ornamentální iniciála G.

174v: Ilustrace ke kapitolám aloe, aloes.

175r: Ilustrace ke kapitolám amomum, ariegna, bidella.

175va (175v): Ilustrace ke kapitolám borax, balsami.

176r: Ilustrace ke kapitolám cynamomum, cassia lignea.

176v: Ilustrace ke kapitolám cassiana, cassia fistula, calamus aromaticus.

177r: Ilustrace ke kapitolám coloquincida, capparis, cubele.

177v: Ilustrace ke kapitolám dragagantum, galbanum, gutta, gariophylon.

178r: Ilustrace ke kapitolám gallanga, gummi arabicum, mirra Arabie.

178v: Ilustrace ke kapitolám macis (dva druhy), muscata.

179r: Ilustrace ke kapitolám onicha vel ungula, piperis arbor.

179vb (179v): Ilustrace ke kapitole peredixion.

180r: Ilustrace ke kapitolám stacten, storax, sandali.

180va (180v): Ilustrace ke kapitole thus.

181ra (181r): Ornamentální iniciála G.

181v: Ilustrace ke kapitolám absintium, anetum apium.

182r: Ilustrace ke kapitolám crocus, cucurbita.

182v: Ilustrace ke kapitolám coriandrum, camphora, cyminum, centaurea.

183r: Ilustrace ke kapitolám dyptannus, feniculum, iusquianum.

183v: Ilustrace ke kapitolám mandragora, menta.

184ra (184r): Ilustrace ke kapitolám marubium, nardus.

184v: Ilustrace ke kapitolám orrpinum, petrosilinum, papaver, peonia.

185ra (185r): Ilustrace ke kapitolám primulla, psillium, ruta.

185v: Ilustrace ke kapitolám scaphisagria, sponsa solis, saxifraga, salvia, viola.

186r: Ilustrace ke kapitolám zyngiber, zodearium, zucara.

186va (186v): Ornamentální iniciála G.

188rb (188r): Ornamentální iniciála G.

200ra (200r): Ornamentální iniciála G s kresbou lidského obličeje.

201vb (201v): Ornamentální iniciála G.

205rb (205r): Ornamentální iniciála G.

205va (205v): Iniciála G s kresbou Měsíce.

207rb (207r): Merkur.

207va (207v): Člověk pozorující Venuši.

208rb (208r): Klerik pozorující Slunce.

210ra (210r): Mars.

210va (210v): Jupiter.

211va (211v): Saturn.

212ra (212r): Ornamentální iniciála G.

216ra (216r): Ornamentální iniciála G.

222ra (222r): Ornamentální iniciála P.

222rb (222r): Kresba Slunce, Měsíce a nebeských sfér.

225vb (225v): Kresba nebeských sfér, iniciála C s postavou učence.

230ra (230r): Kresba znázorňující stín vrhaný nebeskými tělesy.

230v: Dvě kresby znázorňující měsíční fáze a zatmění měsíce.

231r: Dvě kresby znázorňující stíny vrhané nebeskými tělesy a kresba dalšího nebeského tělesa.

231va (231v): Ornamentální iniciála Q.

Na začátcích jednotlivých kapitol drobné zdobené písařské iniciálky, větší na f. 32vb (32v) F, 34va (34v) H.

Popis vazby

Vazba

Dřevěné desky potažené kůží. Žádné z rohových ani středových kování nedochováno, z obou řemínků zůstaly jen nýty na zadní desce, která je přeražená a opravovaná. Na zabíleném hřbetě (SP) starší klementinská signatura Y.III.5 n. 4.

Historie

Vznik

Ne před: 1400; Ne po: 1425

Čechy, první čtvrtina 15. století

Certainty: high.

Provenience

Na zabíleném hřbetě (SP) starší klementinská signatura Y.III.5 n. 4. Na předním přídeští (FS) rukou 15.-16. století signatura C 26 a signatury současné: rukou Cim J 135 a razítkem na štítku X.A.4. Tato signatura se opakuje i na f. Ir (fIr), kde je i škrtnutá starší klementinská signatura IX.B.17.

Dodatečné informace

Administrativní informace

Historie záznamu

Zdroj

Popis vytvořen 30. 3. 2009.

Seznam literatury

Literatura

Autor: J. Truhlář

Titul: Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, tomus II

Místo vydání: Pragae

Datum: 1906

Rozsah citace: pagesč. 1807, s. 31

Literatura

Autor: E. Urbánková

Titul: Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny

Místo vydání: Praha

Datum: 1957

Rozsah citace: pagesč. 52, s. 19

Literatura

Titul: Tomáš z Cantimpré: De monstris marinis. Mořská monstra.

Editor: H. Šedinová

Místo vydání: Praha

Datum: 2008