Historiographical works and writings of Jan Rokycany - update 1/2011

The majority of the newly digitised documents are from the holdings of the National Museum Library. They include historiographical works (e.g. autograph of Pilsen memoirs by Šimon Plachý z Třebnice in manuscript V B 1 and a collection of historical works by Sixt von Ottersdorf in codex IV B 14), a homogeneous collection of Hussitica, notably works by Jan Rokycana (commentary on the Gospel according to St. Matthew - XII D 3, postilla - V B 21, commentary on canonical epistles and letters of St. Paul - II D 1a a II D 1b). Rokycana's commentary on part of the Gospel according to St. John also contains one of two documents made available by a new contributor - the Research Library of South Bohemia in České Budějovice (MS 1BE 33). Among contributions from the holdings of the National Library of the Czech Republic one could mention, for example, two books of hours, one of Franco-Flemish, the other of Italian provenance, presumably from Lucca (Osek 65 a Osek 64), a Pernštejn bible dated 1471, containing the text of the third edition of the Czech bible translation (XVII.A.7). Digitisation of sheet music from the holdings of the National Library of the Czech Republic and manuscripts from the holdings of the Slavonic Library has also continued.

(Translation: Patrick Corness)

 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

1BE 33

Výklad na prvních 17 kapitol evangelia sv. Jana

Jan z Rokycan

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

1BI 10

Rationale divinorum officiorum

Durandus, Guilelmus

Národní knihovna České republiky

54.D.78

Kancionál český

 

Národní knihovna České republiky

59.R.1851

Šestero písní vánočních pro Soprano solo: číslo: 1., 2., 3., 4. a 6. Alto solo: číslo: 2., 5. a 6. Violino duo Viola di Alto Clarinetto 1mo solo, číslo: 1., 2., 3. Clarinetto 2do též Flauto solo, číslo: 1., 4. a 5. Fagotto solo, číslo: 6. Cornuo duo, číslo: 1., 2., 4., 5., 6. Clarino solo, číslo 3. Violono con Organo. Auth: Ryba. Josef A. Višín mp, Počáp 14/8 1859.

 

Národní knihovna České republiky

59.R.1896

Aria in C a Canto Solo. Due Violini Due Clarinetti in C. Due Corni in C. Alto Viola con Fundamento. Del Signore Giuseppe Misliwetschek. J: Weeber mpria [1]799

 

Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava

Archiv města Jihlava do r. 1848, odd. Úřední knihy a rukopisy, inv. č. 6

Městská kniha V radní

 

Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna

A II.6 (Sbírka A. D. Grigorjeva)

[Psaltyr´ s dopolnenijami / Služebnaja Mineja]

 

Národní knihovna České republiky

III.E.7

Opera varia, epistolae

Thascius Caecilius Cyprianus Carthaginensis

Knihovna Národního muzea

III G 2

Lékařský sborník

F. M. Bartoš

Knihovna Národního muzea

II D 1a (II D 1/1)

Expositio epistolarum canonicarum

Johannes Rokycana

Knihovna Národního muzea

II D 1b (II D 1/2)

Expositio epistolarum sancti Pauli (ad Galatas - ad Hebraeos)

Johannes Rokycana

Knihovna Národního muzea

IV B 14

Sborník historických spisů

Sixt z Ottersdorfu

Národní knihovna České republiky

I.C.2

Etymologiarum sive originum libri XX

Isidorus Hispalensis, Braulio Caesaraugustanus

Národní knihovna České republiky

Osek 25

Varii textus grammatici

Eberhardus Hispaniensis (Pseudo-Petrus Heliae)

Národní knihovna České republiky

Osek 64

Horae beatae Mariae virginis, psalmi, orationes

B. Wohlmann

Národní knihovna České republiky

Osek 65

Horae beatae Mariae virginis, psalmi

B. Wohlmann

Národní knihovna České republiky

Teplá MS.E.10

Antiphonarium, pars hiemalis

W. Vacek

Národní knihovna České republiky

Teplá MS.D.18

Regula sancti Augustini cum expositione, De vita et gestis sancti Augustini

Augustinus

Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna

T 8076 (R 091/22)

[Aprakosní evangeliář]

 

Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna

T 9761 [R 091/508]

[Deník tažení vojevůdce A. S. Šeina k Azovu v r. 1697]

 

Knihovna Národního muzea

VI F 21

Sborník městských práv

J. Čelakovský

Knihovna Národního muzea

V B 1

Paměti plzeňské (Paměti, kronika města Plzně)

Šimon Plachý z Třebnice

Knihovna Národního muzea

V B 21

Postila

Jan Rokycana

Knihovna Národního muzea

V C 2

Sborník husitských listin a synodních ustanovení, kopiář listů Arnošta z Harrachu

Jan Žižka z Trocnova

Knihovna Národního muzea

XIII F 1

Biblia Veteris testamenti cum commentario

B. Grévin, J. Véronese

Knihovna Národního muzea

XII D 3

Expositio evangelii secundum Matthaeum

Johannes Rokycana

Knihovna Národního muzea

XII E 7

Homiliae

Gregorius papa I.

Knihovna Národního muzea

XII F 6

Sermones

Simon de Tissnow

Národní knihovna České republiky

XVII.A.7

Bible (Biblia)

V. Kyas

Knihovna Národního muzea

XVI E 19

Textus theologici, sermones

Nicolaus de Lyra