more digitised documents

Most newly digitised documents come from the collections of the National Library of the CR. The Czech literary monuments that have been made accessible include i.a. two collections of texts by Thomas of Štítné (to so-called Jindřichův Hradec and Jesuit collections), two manuscripts of the Chronicle of Bartholomew the Scribe and a manuscript of the Old Czech Annals. A thematically homogeneous collection is represented by fragments of printed almanacs (minutio sanguinis) and weather sayings from the end of the 15th century and from the beginning of the 16th century, coming from the library of the Teplá Premonstratensian Monastery. The collections of the library of the Military History Institute in Prague contain digitised manuscript sources on the history of the Seven Years’ War and other military conflicts of the 18th century and on the organisation of the Austrian army in the 18th century. What has further been made accessible are three volumes of chronicles written by the lay Bible expert Jan Cejnar, deposited in the Museum of Český Ráj in Turnov, and three manuscripts of the Moravian Library in Brno. The Regional Museum in Litomyšl now has in its holdings a gradual written for the needs of the Litomyšl literati brotherhood in 1561–1563 and richly decorated in the workshop of the illuminator Matouš Ornys (Ptáček) of Lindperk.

List of documents

Repository

Shelf-mark

Title

Author

Vojenský historický ústav Praha

IIR B 2271

Journal du voyage et de la campagne du Roi depuis le 18me de Janvier 1742 jusqu´au 12me Juillet de la meme année ecrit en forme de lettres par un oficier Prussien a un de ses amis

 

Vojenský historický ústav Praha

IIR B 2322

Schema der kaiserlichen königlichen Regimenter und Corps

 

Vojenský historický ústav Praha

IIR C 3260

Rangsliste der gesammten k. k. Generalität und Staabsofficiers

 

Vojenský historický ústav Praha

IIR F 1444

Campementen und Marchen kays. Haubt-Armée in Hungarn und Bossnien zwischen den Donau, Teiss, Sau, und Bossnien Flus anno 1697

 

Vojenský historický ústav Praha

IIR F 459

Jean Nicole Moreau de Brasey, comte de Lion: Journal von dem March, den Ihro Czaarische Maj. anno 1711 mit Dero Armée an dem Pruth, und wieder in Dero Länder gethan, wie auch von derjenigen merckwürdigen Action, so an dem Pruth, zwischen der russischen und türckischen Armée vorgefallen

Jean Nicole Moreau de Brasey, comte de Lion

Vojenský historický ústav Praha

IIR G 29/1

Mémoires sur les quatre derniéres campagnes du Maréchal comte de Daun en Saxe et en Silesie. Campagne de 1759.

 

Vojenský historický ústav Praha

IIR G 29/2

Mémoires sur les quatre derniéres campagnes du Maréchal comte de Daun en Saxe et en Silesie. Campagne de 1760.

 

Vojenský historický ústav Praha

IIR G 29/3

Mémoires sur les quatre derniéres campagnes du Maréchal comte de Daun en Saxe et en Silesie. Campagne de 1761.

 

Vojenský historický ústav Praha

IIR G 29/4

Mémoires sur les quatre derniéres campagnes du Maréchal comte de Daun en Saxe et en Silesie. Campagne de 1762.

 

Moravská zemská knihovna v Brně

RKP-0048.023

Manuscripta bohemica medicinalia

Souček, Stanislav

Moravská zemská knihovna v Brně

RKP-0776.930

LIBER CHORIS CONTINENS OFFICIA SACROsanctae Missae tam de tempore quam de sanctis per totum annum, QVAE IN HOC LIBRO CHORALI CONtinentur, sequens Index copiose satis indicabit

 

Moravská zemská knihovna v Brně

RKP-0879.737

Liber litaniaraum et psalmorum

 

Muzeum Českého ráje v Turnově

R 111

Jan Cejnar: Pamětní leto-popis uveden z dávnověkosti až na nynější běh let zběhlé ve obci Frýdštejn na pána knížete a prince Kamil z Rohan panství Českým Dubě, přiloženejma postupnosti vrchností téhož panství Českého Dubu a Frýdštejna, též připojenejma pamětnostmi okolního sousedstva vzláštních míst.

Jan Cejnar

Muzeum Českého ráje v Turnově

R 196

Jan Cejnar: Speculum povstalého původu a pádu rebelie zběhlé v království české země za vlády prvních knížat a králů českých a císařů římských Ferdinanda I. a Ferdinanda II. a Marie Teresie, s přidáním některých znamenitých mužů činy a životů popsáním a husitské Žižkovy bouře, též švédské vojny, zbořených hradů a znamenitých českých a cizích měst a panství s popsáním vesnic a země české událostí

Jan Cejnar

Muzeum Českého ráje v Turnově

R 197

Jan Cejnar: Pamětní události staro-bejvalých, nyní zpustlých hradů neb zámků Trosek, Valdštejna, Rodštejna, jejich prvotní začátek a zkáza a postupnost vladyků, přiloženém popsáním allodial-panstvím Hrubou Skálou udalou postupností vládních vrchností od 1300 do 1845. Též původné založení municipálního města Turnova s událostí popsáním jeho příběhů až do 1845.

Jan Cejnar

Národní knihovna České republiky

Osek 37

Herrmannus de Winterswick: Lectura super Apocalypsim et alii textus

Herrmannus de Winterswick

Národní knihovna České republiky

Osek 47

Sermones et tractatus varii

Simon de Tissnow

Národní knihovna České republiky

Osek 94

Bartoš Písař: Kronika o pozdvižení jedněch proti druhým (Kronika pražská)

Bartoš Písař

Národní knihovna České republiky

Osek 95

Staré letopisy české

 

Regionální muzeum v Litomyšli

R 203 (př. č. 104/1970)

Český graduál

 

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 527

Prognosticon Lipsiense ad annum 1504

Faber, Wenzel (Faber, Václav)

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 529

Prognosticon Lipsiense ad annum 1493

Faber, Wenzel (Faber, Václav)

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 528

Judicium Lipsiense ad annum 1491

Faber, Wenzel (Faber, Václav)

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 532

Prognosticon Lipsiense ad annum 1506

Faber, Wenzel (Faber, Václav)

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 536

Prognosticon ad annos 1502 et 1503

Rau, Otto

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 537

Prognosticon Lipsiense ad annum 1491

Faber, Wenzel (Faber, Václav)

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 533

Prognosticon Vratislaviense ad annum 1507

Braune, Kaspar

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 531

Prognosticon ad annum 1503

Johannes Glogoviensis

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 535

Prognosticon Ingolstadiense ad annum 1498

Stabius, Johannes

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 538

Ablassbulle für einen Turkenkrieg

Alexander VI. papa

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 534

Practica (Praktik) auf das Jahr 1508

Reventlow, Lüder

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 530

Prognosticon ad annum 1503

Scultetus de Cracovia, Johannes

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 546

Legendae sanctorum regni Hungariae in Lombardica Historia non contentae (?)

 

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 545

Regimen sanitatis, germanice (Die Ordnung der Gesundheit)

 

Národní knihovna České republiky

Teplá fragm. 566

Praktik auf das Jahr 1509

Tannstetter, Georg

Národní knihovna České republiky

XIV.C.26

Textus varii

Johannes Chrysostomus

Národní knihovna České republiky

XIX.C.17

Articuli Picardorum. Opera antihussitica

Iohannes de Przibram

Národní knihovna České republiky

XIX.C.18

Praxis cancellariae

Procopius notarius Novae Civitatis Pragensis

Národní knihovna České republiky

XVII.C.18

Tomáš Štítný ze Štítného: Knihy naučení křesťanského

Tomáš Štítný ze Štítného

Národní knihovna České republiky

XVII.D.25

Sněmovní a soudní záznamy 16. století

 

Národní knihovna České republiky

XVII.D.31

Tomáš Štítný ze Štítného: Knížky šestery o obecných věcech křesťanských

Tomáš Štítný ze Štítného

Národní knihovna České republiky

XVII.D.5

Bartoš Písař: Kronika o pozdvižení jedněch proti druhým (Kronika pražská) a texty týkající se víry v Čechách v 15. a 16. století

Bartoš Písař

Národní knihovna České republiky

XVII.G.30

Jan Hus: Kázání na den posvícení

Jan Hus

Národní knihovna České republiky

XVII.G.39

Hilarius Litoměřický: Traktát o nejsvětějším přijímání lidu obecného pod jednou způsobou

Hilarius Litoměřický

Národní knihovna České republiky

XXIII.F.135

Schachaufgaben

 

Národní knihovna České republiky

XXIII.F.58

Johannes Wyclif: Textus varii

Johannes Wyclif

Národní knihovna České republiky

XXIII.G.38

Obsequiale pro monialibus O. P. sanctae Catherinae Norinbergensibus (Obsequiale für Dominikanerinnen des Katharinenklosters in Nürnberg)

 

Národní knihovna České republiky

XXIII.G.43

Kaiserchronik, Rezension B