Dva středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Ze sbírek Knihovny Národního muzea byly digitalizovány dva rukopisy ze 14. století, které ve středověku patřily klášteru augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. První (XIII A 1) obsahuje soubor listů papeže Řehoře I., druhý (XIII A 3) výklad Tomáše Akvinského na Matoušovo a Markovo evangelium.
 

 

Seznam dokumentů

Knihovna

Signatura

Titul

Autor

Knihovna Národního muzea

XIII A 1

Gregorius papa I.: Epistolae

Gregorius papa I.

Knihovna Národního muzea

XIII A 3

Thomas de Aquino: Catena aurea in Matthaeum et Marcum

Thomas de Aquino

            
Tags: