Přípravy pro výuku

Zde je nově umístěna nabídka příprav - konkrétních návodů pro učitele a žáky. Citujeme z textu dnes již zaniklého projektu Manuscriptorium pro školy:

Žáci se mohou naučit práci s textem, úctě k jazyku, mohou se učit opravdu aktivně, mohou nad ukázkami spolupracovat a komunikovat. Dobrý učitel může s pomocí Manuscriptoria vykouzlit pestrou hodinu češtiny, dějepisu, nebo výtvarné výchovy. Naše přípravy mohou být vodítkem nebo jen inspirací. Věříme, že vám i vašim žákům pomohou.

Historia o obyvatelích a mučedlnících města Litoměřic

Autor: Mgr. Kristýna Koderová
Pramen: Historia o obyvatelích a mučedlnících města Litoměřic], Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
Téma: Život v Čechách po smrti Jana Husa
Cíl projektu: seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, aktivně s ním pracovat, prohloubit
si představu o životě v období počátků husitství, posílit zájem o historické bádání
Věková skupina: 2. – 3. stupeň ZŠ
Vyučovací předměty: český jazyk, dějepis
Dokumenty:  Historia o obyvatelích a mučedlnících města Litoměřic

Za tajemstvím kronik

Autor: Mgr. Kristýna Koderová
Pramen: Kosmova kronika česká
Téma: První historicky doložitelní Přemyslovci a jejich doba
Cíl projektu: seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, aktivně s ním pracovat, prohloubit si představu o životě v období prvních Přemyslovců, posílit zájem o historické bádání; vytvořit rodokmen prvních Přemyslovců, vytvořit svůj vlastní rodokmen, uspořádat výstavu týkající se života kolem roku 1000, zaznamenat události 20.století viděné očima pamětníka (popř. uskutečnit na dané téma besedu s nějakou zajímavou osobností).
Věková skupina: 2. – 3. stupeň ZŠ
Vyučovací předměty: český jazyk, dějepis, občanská výchova (zsv), výtvarná výchova
Dokumenty: Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky Čechů, Codex gigas

Jednota bratrská a náboženská situace v Čechách v 16. století 

Autor: Mgr. Ivan Bauer
Náplň projektu: práce s textem, stylistika, synonyma, soustředěné vyhledávání informací, kombinace zjištěných údajů, náboženská situace v Čechách, soudnictví
Vyučovací předměty: Český jazyk - stylistika, práce s textem, synonyma; Dějepis - náboženská situace v Čechách 16. století, soudnictví.
Dokument v Manuscriptoriu: Paměti Jednoty Bratrské z let 1530 - 1546

Příběhy z Kostnice (1414-1418)

Autor: Mgr. Kristýna Koderová
Téma: život v čase a prostoru kostnického koncilu
Cíl projektu: seznámit se s autentickým historickým písemným pramenem, na jeho základě získat představu jednak o smyslu a cíli kostnického koncilu, jednak o každodenním životě v období pozdního středověku.
Dokument v Manuscriptoriu: Kronika kostnického koncilu, řečená Malá Riechentálova kronika

Podklady ke stažení

Dalimilova Kronika (1330-1340)  

Autor: Tomáš Mikeska
Dokument v Manuscriptoriu: Kronika tak řečeného Dalimila, fragment latinského překladu

Vyšehradský kodex (1070-1086)

Autor: Tomáš Mikeska
Dokument v Manuscriptoriu: Evangeliarium, Korunovační evangelistář krále Vratislava, Vyšehradský kodex