Rukopisy a staré tisky Muzea Jindřichohradecka

Ze sbírek Muzea Jindřichohradecka byla digitalizována početná kolekce rukopisů a starých tisků. K nejstarším kodexům patří graduál z počátku 16. století, používaný a doplňovaný i v dalších staletích (RK 533), a breviář z roku 1521 (RK 001), mladší rukopisy jsou zastoupeny zejména modlitebními knížkami. Nejstarším tiskem je Kniha lékařská Jana Černého, vytištěná v Norimberce v roce 1517 (S 0012), sborník latinské příležitostné poezie je obsahem konvolutu S 0099. Další jazykově české i německé tisky pocházejí hlavně z 18. století z oficín jindřichohradeckých tiskařů (Jana Bedřicha Jakeše, Františka Antonína Schönsteina, Hynka (Ignáce) Vojtěcha a Františka Petra Hilgartnerů a Josefa Aloise Landfrase).
 

 

Seznam dokumentů

Knihovna

Signatura

Titul

Autor

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0551

Benedictus Bayer: Rosa Trebonaea florens et reflorens

Benedictus Bayer

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0608

Nově vyhotovený sylabikář, aneb křesťanského naučení začátkové

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0652

Zpráva o pobožnostech a odpustcích veleslavného bratrstva obojího pohlaví, pod titulem smrtedlné ouzkosti pána našeho Ježíše Krista, nejsvětější Panny Marie, matky bolestné, za obdržení dobré smrti všem nejpotřebnější

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0710

Lucidář

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0711

Nově vykvětlá rajská růže nábožnými modlitbami

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0750

Velice pohodlný způsob nábožně a uctivě se klaněti nejsvětější svátosti oltářní

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0838

Jakub Felix Jan Pacher: Oslava marchionatus Moraviae

Jakub Felix Jan Pacher

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0843

Duchovní poklad aneb katolické modlitby

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0846

Duchovní pohádky, to jest ukryté otázky z písma svatého s odpověďmi krátkými

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0852

Tägliche Wallfahrt

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0884

Martin von Cochem: Malý zlatý nebeklíč

Martin von Cochem

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0975

Zlatá jindřicho-hradecká mariánská růže, vydávající ze sebe líbeznou vůni všech pobožností veleslavného bratrstva pod titulem Marie Panny do nebe vzaté

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0977

Geistreicher Granat-Apfel

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0980

Manuale oder wohlbewerthes Handbuch auserlesener schönen Morgens-, Abends-, Mess-, Beicht- und Communiongebether

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 0983

Martin von Cochem: Zlatý nebeský klíč

Martin von Cochem

Muzeum Jindřichohradecka

JK 1683

Písně roční aneb kancionálek

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 3208

Veleslavné bratrstvo Matky Boží Sněžné v královském městě Rokycanech s pochválením vrchnosti duchovní vyzdvižené léta 1673 od stolice apoštolské Klimenta X. papeže potvrzené

 

Muzeum Jindřichohradecka

JK 3603

Kratochvilná kronika o sedmi mudrcích

 

Muzeum Jindřichohradecka

RK 001

Breviarium

 

Muzeum Jindřichohradecka

RK 038

[Modlitební kniha]

 

Muzeum Jindřichohradecka

RK 071

Česká modlitební kniha

 

Muzeum Jindřichohradecka

RK 089

[Modlitební kniha]

 

Muzeum Jindřichohradecka

RK 094

Nouveau Receuil (sic) de prieres devotes a divers etats de la vie chretienne

 

Muzeum Jindřichohradecka

RK 533

Graduale latinum

 

Muzeum Jindřichohradecka

S 0012

Jan Černý (Niger): Kniha lékařská, kteráž slove herbář aneb zelinář

Jan Černý (Niger)

Muzeum Jindřichohradecka

S 0092

Zlatá jindřicho-hradecká mariánská růže

 

Muzeum Jindřichohradecka

S 0099

[Sborník latinské příležitostné poezie]

Iohannes Crispus

Muzeum Jindřichohradecka

S 2701

[Album s rytinami zvířat a monster z cyklu Antonia Tempesta]

Antonio Tempesto

 

            
Tags: