Vybrané dokumenty

Rukopisy, inkunábule (prvotisky), staré tisky a další dokumenty, tvořící dnes obsah Manuscriptoria, umožňovaly ve své době uchování a předání informací dalším generacím a umožňují totéž, pouze jinou formou, i nyní. Hlavním médiem středověku byla mluvená řeč, avšak trvalejší a dlouhodobé zachování veškerých textů – děl krásné literatury, výdobytků vědy, právních ustanovení nebo jakýchkoli jiných – přinášelo jejich písemné zachycení. I v době novověké, po vynálezu knihtisku, byly rukopisy nadále používány, i když hlavně pro záznamy, které nebyly určeny pro širší okruh recipientů. Rukopisy jako historické prameny nesou své svědectví o minulém dění, které se můžeme pokoušet i na jejich základě rekonstruovat, můžeme ale jen obdivovat jejich krásu a dovednost písařů a iluminátorů, kteří je vytvořili.
Digitální knihovna Manuscriptorium obsahuje dnes katalogové záznamy k více než 250 tisícům dokumentů různých druhů a více než 5 miliónů obrazů těchto dokumentů. Na těchto stránkách jsme pro Vás připravili úzký výběr, který by Vás chtěl upozornit na dokumenty, které pocházejí převážně z českých sbírek a knihoven a jsou zajímavé svým obsahem či formou.
Základní členění těchto stránek je založeno na obsahu jednotlivých rukopisů. Takové dělení je samozřejmě jen orientační, protože v řadě textů se jednotlivé žánry prolínají a nemalý počet kodexů obsahuje díla různých žánrů. Středověká literatura je jazykově zejména latinská, ovšem národní jazyky (v českých zemích tedy zejména čeština a němčina) tvoří její integrální část, kterou není možné násilím vydělovat.
Kromě hlavní, obsahově členěné stránky, zde budou postupně doplňovány i další tématické kolekce (např. iluminované rukopisy, české inkunábule a další).