Archiv zdrojů

Zde jsou shromážděny materiály a nástroje týkající se předchozí verze Manuscriptoria, formátu MASTER, MASTER+. Manuscriptorium aktuálně používá jako vnitřní formát TEI P5 ENRICH schema a nástroje usnadňující výrobu metadat jsou nyní dostupné online.

DTD a XSD MASTER (původní formát MNS)

XSD: http://digit.nkp.cz/MMSB/1.1/msnkaip.xsd
Toto XSD je rozšířením formátu MASTER o možnost popisování digitálních dokumentů. Více informací na http://digit.nkp.cz/.

Software

M-Tool - pro knihovníky, archiváře a další odborné pracovníky, popisující písemné historické památky - rukopisy, staré tisky, listiny a mapy.

M-Edit - aplikace slouží především ke snadnému vytváření bibliografických popisů vzácných dokumentů - rukopisů a starých tisků.

Dokumentace Manuscriptorium v. 1.2

Související literatura