Nově zpřístupněné rukopisy Národní knihovny ČR

Nově zpřístupněné dokumenty Národní knihovny je možné rozdělit do několika skupin. Nejrozsáhlejší tvoří středověké, převážně původem české kodexy, jejichž obsahová skladba je velmi různorodá: zastoupeny jsou texty kazatelské a teologické, ale i právní, liturgické, lékařské, matematické a astronomické. Z jazykově německých rukopisů (signatura XVI) je nejzajímavější text městských statut Horního Slavkova. Ze sbírek pražské lobkowiczké knihovny byly digitalizovány dva svazky Pamětí Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, z děčínské thunovské knihovny různé opisy starších historických pramenů. Dva rukopisy 17. a 18. století byly zpřístupněny také z fondů Slovanské knihovny.
 

 

Seznam dokumentů

Knihovna

Signatura

Titul

Autor

Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna

A II-11

[Sbornik čtenij i skazanij o svjatych Jarengskich čudotvorcach Ioanne i Loggine]

Sergij Šelonin

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

T 9193

[Dekrett Po Inkquizycyi Oczewisty…]

Národní knihovna České republiky

VIII.D.27

Petrus Riga: Aurora; Pseudo-Allexander de Villa Dei: Summarium bibliae

Petrus Riga

Národní knihovna České republiky

VIII.E.9

Textus medici

Hippokrates

Národní knihovna České republiky

VIII.F.21

Petrus Riga: Aurora (pars) cum commentario

Petrus Riga

Národní knihovna České republiky

VIII.G.2

Henricus de Frimaria: Expositio decretalis "Cum Marthae" de celebranda missa; Expositio super canonem missae; Quaestio de indulgentiarum pro defunctis valore

Henricus de Frimaria

Národní knihovna České republiky

VIII.G.33

Sermones quadragesimales; Sermones et excerpta

Johannes Hus

Národní knihovna České republiky

VII.B.17

Missale

Národní knihovna České republiky

VII.C.13

Gregorius Magnus papa I.: Homiliae quadraginta in evangelia; Gregorius Magnus papa I.: Dialogorum libri IV; Apocalypsis; Sermones

Conradus de Waldhausen (Waldhauser)

Národní knihovna České republiky

VII.E.12

Biblia, Vetus testamentum, Isaias cum prologo et expositione; Peregrinus de Opole (Oppolia): Sermones de tempore

Peregrinus de Opole (Oppolia)

Národní knihovna České republiky

VII.E.9

Textus astronomici et mathematici

Johannes de Sacrobosco (Holywood)

Národní knihovna České republiky

VI.F.15

Biblia, Vetus testamentum, pars cum expositione marginali et interlineari (secundum Nicolaum de Lyra)

Pseudo-Marcus Tullius Cicero

Národní knihovna České republiky

XIX.A.28

Notata ex libro secundo privilegiorum Veteris Urbis Pragensis

Čelakovský, Jaromír

Národní knihovna České republiky

XIX.A.44

Privilegia regum et regni Bohemiae

Balbín, Bohuslav

Národní knihovna České republiky

XIX.A.46

Sborník písemností k dějinám opozice českých stavů v letech 1547-1609 a ke svolání vojenské hotovosti r. 1594

Sixt z Ottersdorfu

Národní knihovna České republiky

XIX.A.4

Cola di Rienzo: Collectio epistolarum

Cola di Rienzo

Národní knihovna České republiky

XIX.B.8

Cronica Regni Boemiae

Laurentius de Brzezova

Národní knihovna České republiky

XVI.B.25

Der Kayserlichen Freyen Bergkstadt Schlackenwaldt verfasste Statuta oder Schlackerwältische Statuten

Národní knihovna České republiky

XVI.B.9

Verzeichnis allereingezogenen Rebellen-Güter im Markgrafthum Mähren nach dem Alphabet

Národní knihovna České republiky

XVI.C.12

Wilhelm Slavata von Chlum und Koschumberg: Memoiren (Paměti)

Wilhelm Slavata von Chlum und Koschumberg

Národní knihovna České republiky

XXIII.C.48/1

Historické spisování. Kniha III

Slavata z Chlumu a Košumberka, Vilém

Národní knihovna České republiky

XXIII.C.48/2

Historické spisování. Kniha I, II, VIII-X

Slavata z Chlumu a Košumberka, Vilém

            
Tags: