Rukopisy Národní knihovny ČR

Nově zpřístupněné rukopisy Národní knihovny ČR se dají rozdělit do tří menších skupin. Největší pochází ze starého klementinského fondu, jde o původem české středověké rukopisy, které jsou ale po obsahové stránce velmi různorodé - najdeme v nich díla teologická, lékařská, astronomická i právní, v rukopisu VI.F.17 je pak sbírka kázání, kterou sestavil Mikuláš Mníšek, zčásti i s využitím textů Jana Husa. Další tři digitalizované kodexy pocházejí z fondu bývalé pražské lobkowiczké knihovny - jde o dva rukopisy 12.-13. století získané z knihovny premonstrátského kláštera Weissenau a dále o tzv. Heermannovu Rožmberskou kroniku. Rozsahem nejmenší je pak dvojsvazkové protilutherské dílo Josefa Arnošta Barisiena Dictionarium Lutheri.
 

 

Seznam dokumentů

Knihovna

Signatura

Titul

Autor

Národní knihovna České republiky

VIII.D.1

Formularii; Pseudo-Aristoteles: Secretum secretorum; Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus: Variarum libri duodecim, pars

Pseudo-Aristoteles

Národní knihovna České republiky

VIII.D.23

Textus theologici

Pseudo-Eusebius

Národní knihovna České republiky

VIII.F.18

Textus medici

Rases

Národní knihovna České republiky

VI.F.17

Sermones de tempore et de sanctis a capiute ieiunii usque ad dominicam Oculi cum glossis bohemicis interlinearibus et marginalibus

 

Národní knihovna České republiky

XIII.F.17

Textus astronomici

Alexander de Villa Dei

Národní knihovna České republiky

XVI.A.16/1

Josephus Ernestus Barisien: Dictionarium Lutheri, tomus primus, A-L

Josephus Ernestus Barisien

Národní knihovna České republiky

XVI.A.16/2

Josephus Ernestus Barisien: Dictionarium Lutheri, tomus secundus, M-Z(V)

Josephus Ernestus Barisien

Národní knihovna České republiky

XXIII.C.51

Chronica Rosenbergica

Norbert Heermann

Národní knihovna České republiky

XXIII.E.60

Sermones, magna ex parte Bernardi Claraevallensis et Petri Damiani

Bernardus Claraevallensis

Národní knihovna České republiky

XXIII.G.48

Antidotarium magnum; Pseudo-Constantinus Africanus: De ponderibus; Theodorus Priscianus: Euporiston fenomenon libri III

Pseudo-Constantinus Africanus

 

            
Tags: